Rannveig

Etter møtet med det medisinske teamet og de som skulle gjennomføre inngrepet var jeg veldig rolig og trygg på at jeg var i de beste hender.