BMI – hva er det?

BMI kalkulator

Prøv vår BMI kalkulator for å kontrollere din BMI (Body Mass Index).

BMI kalkulatoren registrerer vekt og høyde og benyttes for å se om en person er over eller under normal vekt. Ulike kilder har forskjellige terskler for ulike vekt klasser. Tabellen nedenfor viser WHO-erklærte grenser fra 1985. Tabellen gjelder kun for voksne. For barn og unge gjelder andre begrensninger som varierer med alderen.  

Her kan du beregne din BMI og finne ut hva den betyr:

Her kan du beregne din BMI og finne ut hva den betyr:

 

Angi vekt(kg):

Angi høyde(cm):

 

Din BMI:

Resultat:

 

VektklasserKvinner
Undervektig<18,6
Normalvektig18,6 – 23,8
Overvektig23,8 – 28,6
Fedme grad 1, 2, 3>28,6
VektklasserMenn
Undervektig<20
Normalvektig20 – 25
Overvektig25 – 30
Fedme grad 1, 2, 3>30

Har du forhøyet BMI? Vil du gå ned i vekt? Da kan slankeoperasjon være riktig for deg.

IbsenSykehusenes kirurger har vært med på å forandre livene til mange overvektige i Norge. Vi sørger for at du får mest mulig ut av operasjonen din ved å gi deg støtte og råd fra våre vektspesialister. Fyll ut skjemaet under for en uforpliktende konsultasjon.

BODY MASS INDEX 

Body Mass Index (BMI) eller Kroppsmasseindeks (KMI) som det heter på godt norsk er en formel som sier noe om balansen mellom høyde og vekt. BMI gjør det mulig å kategorisere personer som normalvektig, undervektig, overvektig eller om de har fedme. BMI klassifiseringen er en av de vanligste metodene for å vurdere vektrelatert sykdomsrisiko.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har gjort følgende vurderinger av sammenhegen mellom BMI og helse for voksne, uansett alder og kjønn. 


Tabell 1: Sammenheng mellom kroppsmasseindeks (BMI) og risiko for vektrelaterte følgesykdommer

BMI (kg/m2)KlassifiseringRisiko for fedmerelaterte komorbiditet (tillegssykdom)
18,5 -24,9Normal vektGjennomnittlig
25,0 – 29,9OvervektLett økt
30,0 – 34,9Fedme grad 1Moderat økt
35,0 – 39,9Fedme grad 2*Høy
>40Fedme grad 3Svært høy

* Abdominal fedme er en sterkere risikofaktor for hjere- og karsykdom enn høy BMI og defineres som midjemål ≥102 cm for menn og ≥88 cm for kvinner


BMI er et godt verktøy for å si noe om balansen mellom høyde og vekt på befolkningsnivå, men på enkeltindivider har BMI ha flere svakheter. BMI skiller for eksempel ikke mellom fett- og muskelmasse. På befolkningsnivå vil ikke denne svakheten ha så mye å si, men kan utgjøre en stor feilkilde hos enkeltindivider. 

For helsen har det også stor betydning hvordan fettet er fordelt på kroppen. Fett som samler seg rundt de indre organene, vurderes å være mer helseskadelig enn underhudsfettet. Midjemål er et verktøy som sier mer om hvordan fettet er fordelt på kroppen. 

Midjemål kan måles ved å plassere et målebånd midt mellom nederste ribbein og hoftekammen. Ta mål rett etter utpust. Ideelt sett burde kvinner ha et midjemål under 80 cm og mennunder 94 cm, da er risikoen for veltraletert helserisiko liten. Et midjemål over 88 cm for kvinner og 102 cm for menn øker risikoen for flere livsstilsykdommer betraktelig. En kombinasjon av BMI og midhemål sier derfor mer om helserisiko knyttet til vekt enn kun BMI. 

Andre faktorer som spiller inn for vektrelatert helserisiko er livsstil og arv. Det er også uenigheter om BMI er et godt mål for kroppsaamesetting hos personer som er svært høye eller lave.

Sykelig overvekt 

Helsedirektoratet definerer sykelig overvekt som «Voksne, med BMI større eller lik 40, eller BMI større eller lik 35, i tillegg til komplikasjoner relatert til fedme som for eksempel diabetes mellitus, søvnapné, PCOS, hypertensjon, hjerte- og karsykdom, og /eller belastningslidelser med alvorlig funksjonsnedsettelse». Sykelig overvekt oppfyller kriteriene til nødvendig helsehjelp i spesialhelsetjenesten. Både utredning og behandling er tverrfaglig og fedmekirurgi kan være en behandlingsform.

Forventet vekttap etter slankeoperasjon 

Hvor mye du går ned i vekt etter en slankeoperasjon avhenger av operasjonsmetode og jobben du selv gjør i etterkant av operasjon. Hvor mye du går ned i vekt etter operasjon er dermed svært individuelt. Forventet vektnedgang etter en gastric bypass eller en mini gastric bypass er gjennomsnittlig 75 % av overvekten. Etter en gastric sleeve kan det forventes et vekttap mellom 50-80 % av overvekten.  Selv om du ikke kommer ned i kategorien «normalvaktig» etter operasjon vil en vektnedgang kunne gi store helseeffekter og gi flere gode leveår. 


Tabell 2: Sammenheng mellom kroppsmasseindeks (BMI) og forventet leveår 

MennMennKvinnerKvinner
Klassifisering Forventet levealder ved fylte 40 årReduksjon i forventet levealderForventet levealder ved fylte 40 årReduksjon i forventet levealder
Undervekt77,94,379,84,5
Normal vekt82,284,3
Overvekt81,2183,50,8
Fedme grad 178,73,481,93,5
Fedme grad 276,25,979,64,7
Fedme grad 373,19,176,67,7

Bhaskaran et al. (2018)


Tabell 3: Relativ risiko (RR) for helseproblemer assosielt med fedme 

Stor økning (RR >3)Moderat økning(RR 2-3)Lav økning (RR 1-2) 
Diabetes type 2Hjerte- og karsykdomEnkelte former for kreft 
Galleblære syksommer Hypertensjon Forstyrrelser i reproduksjons hormoner 
DyslipedemiOsteoartrit (knær)Polycystisk Ovarie Syndrom 
Insulin resistens Redusert fertilitet 
Kortpustethet Ryggsmerter 
Søvn apne Økt risikog for komplikasjoner ved anestisi. 
Føtale missdannelser 

Obesity: Preventing and managing the global epidemic. World Health Organization 2000


Et godt resultat på sikt

Livsstilsendringer er helt nødvendig for å lykkes med vektnedgangen over tid. Uten endringer i kostvaner risikerer du også uheldige komplikasjoner. Operasjonen påvirker ikke ditt følelsemessige forhold til mat, det å jobbe med hodet, samt innarbeide gode vaner for måltidsrytme, matvarevalg og fysisk aktivitet er viktig etter operasjon. Pasienter blir gjerne vektstabile 9-14 måneder etter operasjon. Når vekten stabiliserer seg er det viktig å holde på de gode vanene for å holde vekten over tid. Opp til halvparten av pasientene som utfører slankeoperasjon går opp 20-50 % av vektnedgangen etter ca 2 år etter operasjon. Den viktigste grunnen til vektoppgangen er at pasienten går tilbake til tidligere spisemønster og livsstil.