spørreundersøkelse gynekologi

SASI Bypass

IbsenSykehusene introduserer Single anastomosis sleeve ileal (SASI) bypass.

Hva er SASI?

SASI, Single Anastamosis Sleeve Ileal Bypass, eller «en-anastomase sleeve ileum bypass» på godt norsk, er en nyere kirurgisk metode som både begrenser mengden mat man kan spise og begrenser næringsopptaket fra tarm. Viktigst av alt er kanskje det at inngrepet endrer balansen mellom sult og metthetshormoner i fordøyelsessystemet. Selv om næringsopptaket begrenses blir risikoen for underernæring redusert ved at noe mat fremdeles ledes gjennom hele forløpet i tarmsystemet. Dette er også det elementet som har stor betydning for endringen i den hormonelle balansen, ettersom metthetshormonet GLP-1 blir frigitt når noe mat kommer i kontakt med tynntarmen.

Det restriktive elementet oppnås ved at størrelsen på magesekken reduseres på samme måte som ved en gastric sleeve operasjon. Magesekken blir altså 80% mindre ved at den overflødige delen fjernes gjennom et lite snitt i buken. Magesekken vil deretter tilsvare et volum på ca. 2 dl. Ved at magesekken har blitt betydelig mindre oppnås en betydelig raskere metthetsfølelse. Magesekken kommer raskere i strekk og korttidsvirkende metthetshormoner sender metthetssignaler til hjernen.  

Single anastomosis sleeve ileal SASI bypass

Hvordan og hvorfor virker SASI?

En liten oversikt over tynntarmens ulike deler og funksjon kan være en grei innledning for å forklare SASI operasjonens virkning. 

Menneskets tynntarm består av tre deler:

  • Duodenum, eller tolvfingertarmen som er den første delen av tarmen som kommer etter pylorus eller portneren – lukkemuskelen mellom magesekk og tarm. Tolvfingertarmen har en lengde på ca. 25-30 cm. Hovedoppgaven er å forberede mageinnholdet for næringsopptak videre ned i tarmen. Ved tilførsel av galle- og bukspyttsafter frigjøres viktige næringsstoffer for opptak.
  • Jejunum er neste del av tynntarmen. Her foregår største delen av den kjemiske fordøyelsen samt noe opptak av næring. 
  • Ileum (engelsk ileal), er den lengste og siste delen av tynntarm før tykktarmen. Omtrent 95% av næringsopptaket foregår her, inkludert opptak av elektrolytter, vitaminer og fettstoffer. 

Ved en SASI lages det først en Gastric Sleeve som nevnt over. Magesekken er nå redusert i størrelse med 80%. Istedenfor at all maten passerer portneren (pylorus) til tolvfingertarmen og jenunum går nå størstedelen fra den forminskede magesekken til ileum. Der frigis metthetshormoner slik som GLP-1 og PYY, som også har svært gunstig virkning på regulering av blodsukker, blodtrykk og andre prosesser. En liten andel av maten følger det normale løpet forbi portneren, og videre igjennom tarmsystemet på normalt vis.

Hvorfor SASI?

SASI er en behandling som er utviklet for å oppnå stor vektreduksjon for pasienter med høy BMI, slik som ved fedme grad 2 og over. Har du en høyde og vekt som tilsvarer BMI 40 eller over, kan SASI være et alternativ for deg. Behandlingen er spesielt velegnet for pasienter med BMI på 50 over, da kan operasjonen gi en svært god vektreduksjon. Her er imidlertid Mini Gastric Bypass (OAGB) med forlenget galleben (såkalt long-limb) er også en behandling som kan gi stor vektreduksjon. Denne operasjonstypen har vært utført i mange flere år, slik at det finnes langt bedre dokumentasjon over resultater samt livskvalitet over tid, komplikasjoner og risiko.

Hvordan vet jeg hvilken operasjonstype jeg skal velge?

Kirurgene har en nøkkelrolle i å veilede deg som pasient gjennom det som nå har blitt mange muligheter for kirurgisk behandling. De tar hensyn til individuelle faktorer slik som galleproblemer, halsbrann, sure oppstøt eller refluks – dette vil være viktige faktorer i rådgivningen og veiledningen våre leger gir den enkelte pasient ved valg av operasjonsmetode. 

Det er tross alt ditt valg som pasient som er bestemmende for behandlingen. 

Hvem passer ikke SASI for?

SASI anbefales ikke og utføres ikke ved tarmsykdomer slik som ulcerøs kolitt, morbus crohn eller IBS – irritabel tarm. Kvinner med endometriose må også vurderes særskilt. For disse gruppene er Gastric Sleeve den anbefalte operasjonsmetoden. Syreproblemer er også en kontraindikasjon. Her kan Mini Gastric Bypass (OAGB) utføres ved lettere syreproblemer. Gastric Bypass er den anbefalte behandlingen ved alvorlig syreproblematikk.

BMI bør være over 40 for pasienter som vurderer denne operasjonsmetoden.

Pris slankeoperasjon SASI Bypass

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende konsultasjon eller samtale eller send inn et medisinsk skjema.