Bukplastikk-illustrasjonsbilde

Bukplastikk

Bukplastikk er egnet for de som ønsker å stramme opp buken, eller som ønsker å fjerne sjenerende arr eller strekkmerker. Hvis du sliter med overflødig hud på magen, kan kirurgene ved IbsenSykehusene hjelpe deg få en strammere midtlinje som ser trent ut.

Oversikt

FormålFjerne løs hud på mage
Operasjonstid2,5 -4 timer
AnestesiAnestesi/Sedasjon
Optimalt Resultat4-6 Måneder
Forventet sykemeldingstid2 Uker

Formålet med bukplastikk

Bukplastikk er en veldig vanlig prosedyre som fjerner løs hud på magen. Inngrepet kan gi deg en slankere midtlinje, og fjerne overflødig hud som ikke går bort med trening eller slanking. Bukplastikk kan også være et nyttig inngrep for nye mødre som vil tilbake i form, og som sliter med og få tilbake kroppen de hadde før de fikk barn.

Overflødig hud på magen kan komme av:

  • Store vekttap
  • Genetikk
  • Alderdom
  • Graviditet

Ved liten bukplastikk fjernes hud og underhud med tilhørende fettvev fra nedre del av bukveggen. Ved stor bukplastikk reposisjoneres navlen også. Slik får du en oppstramming av overflødig hud og/eller fettvev. Dette er ikke en slankeoperasjon, men et fasongforbedrende inngrep. Imidlertid er det mange storslankere som trenger en slik operasjon når vekten har stabilisert seg. I slike tilfeller er det snakk om å fjerne overflødig hud. Vi utfører også belteplastikker. Dette er et større og mer tidkrevende inngrep som ikke utføres som dagkirurgi.

Bukplastikk og komplikasjoner

IbsenSykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger med årelang praksis. Det er svært sjeldent at våre pasienter opplever komplikasjoner eller et lite tilfredsstillende resultat.

Mulige tidlige komplikasjoner kan likevel oppstå. Det kan være blodansamlinger, infeksjoner (sjeldent) eller ødelagt vev. Det vil si at vevet i det opererte område ikke har tilstrekkelig sirkulasjon, som kan forårsake en betennelse.

En komplikasjon du vil kunne oppleve, også en stund etter operasjonen, er arrdannelse. Godt planlagt og teknisk riktig utførte inngrep skal resultere i fine arr. Arr med behov for korreksjon kan likevel bli nødvendig. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter første operasjon.

Bukplastikk pris

Fra kr. 32 500,- (Se prislister)

Forberedelser til operasjonen

Pasienten fyller ut et egenopplysningsskjema for å avdekke om det foreligger kroniske eller alvorlige sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Man skal ikke gjennomgå denne type kirurgi dersom det foreligger økt risiko, som f.eks. blodpropp innenfor en 3-6 måneders periode før inngrepet. Pasienten må heller ikke lide av akutte sykdommer på selve operasjonsdagen. På operasjonsdagen er det viktig å ha intakt hud ved og rundt operasjonsområdet. Piercing som berører operasjonsfeltet må fjernes om annet ikke er avtalt.

Blodfortynnende medikamenter, medikamenter mot betennelse (antiflogistika), tranpreparater og Omega-3, skal ikke brukes de siste to ukene før operasjonen. Det samme gjelder P-piller og hormonpreparater. Vi ønsker å unngå operasjon den andre eller tredje dagen i menstruasjonssyklusen, og ber om at våre pasienter ikke drikker alkohol 2-3 dager før inngrepet. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå røyking minst 2 uker etter. Om man er i tvil – ta kontakt med oss i god tid før operasjonen, gjerne når man er inne til konsultasjon hos legen. Skriv gjerne ned spørsmål på en lapp og ta dem med til konsultasjonen.

Innen operasjonen vil vår sykepleier vaske det aktuelle operasjonsområdet, du kan gjerne dusje og bruke antiseptisk såpe morgenen før inngrep.

Denne operasjonen utføres som dagkirurgi med lokalbedøvelse, dvs. at det ikke er nødvendig å faste (med mindre det er avtalt). Du reiser hjem ca. en time eller to etter operasjonen.

Dersom faste er avtalt: Pasienten skal være fastende i fem timer før operasjon. Dersom du skal opereres tidlig, f.eks. kl. 08.00, starter fasten fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost fem timer før operasjon ved oppstart etter kl.12.00, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave. Medisiner for hjertelidelser, blodtrykk og astma skal man ta med ett glass vann, selv om man faster.

Selve operasjonen

Inngrepet utføres i intravenøs anestesi, kombinert med lokalbedøvelse. Det lages et såkalt “bikinisnitt” på tvers av nedre del av magen, gjennom hud og fettvev ned til muskellaget. Fett og hud løsnes fra muskellaget helt opp til ribbens bue (stor bukplastikk), eller bare nedenfor navlen (liten bukplastikk). Hud-/fettvevslaget trekkes ned og overskuddet fjernes. Det legges 1-2 dren i såret for å unngå blodansamling (hematom) og problemer med sårtilheling. Sårkantene sys deretter mot hverandre. Operasjonen tar ca. 2,5 – 4 timer.

Ved stor bukplastikk sys navlen fast i ny åpning.

Liten bukplastikk kan også utføres i bare lokalbedøvelse.

I de tilfeller der magemuskler har gått fra hverandre i etterkant av svangerskap eller ved stor vektnedgang, kan det være aktuelt å stramme disse med 1-3 cm. Dette kan gi noe mer smerter i tiden etter operasjonen.

Etter operasjonen

Etter inngrep kan det oppstå situasjoner hvor det er behov for hjelp. Vi anbefaler derfor å ha en person tilgjengelig de første tjuefire timene etter utskrivning. Om du har fått noe annet enn lokal bedøvelse (avslappende midler) bør du ha hjelp til hjemreise. Du må i disse tilfellene ikke kjøre egen bil.

Etter operasjonen får man satt på komprimerende magebelte, og hviler ca. 1 -2  timer før man reiser hjem. Du kan bruke smertestillende medikamenter iht det som ble avtalt ved avreise. Du får med deg resept på smertestillende medikamenter og antibiotika for å forebygge sårinfeksjon, disse tas ved behov.

Man kan påregne å være tilbake i arbeid etter 10-14 dager. Behov for sykemelding vil vurderes individuelt, og eventuelt bli gitt før avreise.

Du må regne med en del stramming og noe sårsmerter det første døgnet. Symptomene og plagene avtar som oftest i løpet av noen dager. Fysisk aktivitet som svømming kan man gjennomføre etter 2-3 uker, og full fysisk aktivitet kan gjenopptas etter 3-4 måneder.

Kontroll

Pasienten kommer til sykehuset dagen etter operasjon for kontroll av dren, og gjerne de påfølgende dager inntil drenet er fjernet. Etter 4 dager er det bandasjeskift, deretter går det 12-14 dager til neste kontroll, før en endelig sluttkontroll gjennomføres etter 4-6 måneder.

Om komplikasjoner

Ibsensykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger som gjennom årelang praksis har vist at de meget sjelden opplever uforutsette hendelser eller komplikasjoner.

Tidlige komplikasjoner:

Bukplastikk er en stor operasjon som innebærer store sårflater. Blødninger kan oppstå, fordi snittet foretas i strukturer som er rikt på blodkar. Det er derfor meget viktig med visse forberedelser som nevnt over. Blødning skal overvåkes om de er betydelige, f.eks kan du samle blodige bandasjer i en pose som kan måles/veies om nødvendig.

Vi råder våre pasienter til å unngå aktivitet minst 1 uke etter operasjonen, samt å bruke kompresjonstøy som avtalt.

Infeksjon forekommer sjeldent, dersom det skulle oppstå vil det som oftest være overfladisk. Det er viktig med tidlig tilsyn og behandling ved mistanke om infeksjon. Infeksjoner som skal behandles kan oppstå etter noen dager. Ved infeksjoner som trenger behandling får pasientene antibiotika eller det gjøres et kirurgisk inngrep.

Ødelagt vev (nekrose) kan man få i tilfeller hvor man får for mye drag, eller at det ikke er tilstrekkelig sirkulasjon. Det kan også forekomme i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon.

Sene komplikasjoner:

Arrdannelse: Godt planlagt og teknisk riktig utførte inngrep skal resultere i fine arr. Arr med behov for korreksjon kan likevel oppstå. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter første operasjon.