Hvorfor Ibsen?

Hvorfor heter vi IbsenSykehusene?

Henrik Ibsen (1828-1906) var ikke bare en ledende norsk dramatiker og lyriker i sin samtid, men regnes som den fremste moderne dramatiker. Ibsen er den meste spilte dramatikeren i verden etter William Shakespeare.

Hos Ibsen møtes konflikter og spenninger mellom idealer og virkelighet, gruppe og individ og ikke minst blir leseren eller tilskueren konfrontert med grunnleggende sosiale og eksistensielle spørsmål.

Legeskikkelsen hos Ibsen

Legeskikkelsen er en gjennomgangsfigur i verkene til Ibsen enten det er i Brand, Dr Rank i Et Dukkehjem, Dr Wangel i Fruen fra Havet, Dr Stockmann i En Folkefiende, eller Doktor Relling i Vildanden med de uforglemmelige replikkene «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, tar De også lykken fra ham samtidig.» samt «Ikke bruk det utenlandske ordet idealer når vi har det gode norske ordet løgner.» 

Forøvrig ble Henrik Ibsen født nettopp i Stockmann-gården i Skien i 1828. Det synes som om lege skikkelsene hans er inspirert av ulike personer og hendelser fra Ibsens liv og reiser.

Det er ulike tolkninger av betydningen av og symbolikken til doktor skikkelsene, deres funksjon både hva gjelder dramaturgi, handling og som talerør for Ibsen. Legene er også forskjellige i de ulike stykkene. Hver tid har sin teori om legene til Ibsen. Det diskuteres og skrives stadig om legene fungerer som talsmenn for fornuften, vitenskapen og logikken eller om de er stemmen til Henrik Ibsen selv. En ting er imidlertid klart, legene eller doktorene som det het da, er usedvanlig klare i replikken.

Vil du lese mer?

Er interessert i å lese mer om legene til Ibsen fra et medisinsk perspektiv, finner du en samling av artikler fra Ibsen jubileet i 2006 utgitt i Tidsskriftet for den norske legeforening.

Henrik Ibsen

De beste replikkene

Hvorfor har vi valgt navnet navnet «IbsenSykehusene»? – Det er jo selvsagt fordi Henrik Ibsen har gitt legene de beste replikkene.

«forandring er min lyst»

Henrik Ibsen