Underlivsfremfall

Underlivsfremfall

Underlivsfremfall (underlivsprolaps) skyldes at strukturer i kvinnens bekkenregion presser seg ned i skjeden, eller kommer frem i skjedeåpningen.

Det kan være skjedeveggen selv, urinblæren, endetarmen eller livmoren som presses ned og frem. Underlivsfremfall er en relativt hyppig forekommende medisinsk tilstand, og kan ramme de fleste. Halvparten av alle voksne kvinner som har født barn får svekket skjedevegg, det samme gjelder 1-2% av de som ikke har født. Ca. 2 ut av 1000 kvinner trenger operativ behandling.

Oversikt

FormålBehandling av underlivsprolaps
OperasjonstidVarierer
AnestesiNarkose
Optimalt Resultat3 måneder
Forventet sykemeldingstid4-6 uker
PrisSe prislister under Gynkologi

Underlivsfremfall (underlivsprolaps) skyldes at strukturer i kvinnens bekkenregion presser seg ned i skjeden, eller kommer frem i skjedeåpningen. Det kan være skjedeveggen selv, urinblæren, endetarmen eller livmoren som presses ned og frem. Underlivsfremfall er en relativt hyppig forekommende medisinsk tilstand, og kan ramme de fleste. Halvparten av alle voksne kvinner som har født barn får svekket skjedevegg, det samme gjelder 1-2% av de som ikke har født. Ca. 2 ut av 1000 kvinner trenger operativ behandling.

Hvordan behandles prolaps?

En operativ behandling av underlivsfremfall vil hjelpe deg å bli kvitt prolaps. Hvis det er betydelig fremfall kan en vaginal hysterektomi også anbefales – dette er et inngrep hvor livmoren din blir fjernet. Disse prosedyrene er ikke egnet eller anbefalt for kvinner som planlegger å få barn, da ytterlige svangerskap kan påvirke forandringene som er gjort gjennom operasjon og resultere i et nytt prolaps. Det er derfor best og vurdere operasjon av prolaps når du ikke ønsker og få flere barn.

Hva er symptomene?

De som opplever alvorlig prolaps vil kunne se og føle at noe kommer ut av skjedeåpningen. De fleste kvinner har en mild prolaps, som vil si at organene presser seg ned i skjeden men ikke kommer ut av skjedeåpningen. Noen kvinner med mild prolaps og de med alvorlig prolaps opplever ofte en eller flere av disse symptomene:

 • En tung eller «mett» følelse i bekkenregionen
 • Ubehag i nedre mage eller bekken
 • Smerte eller ubehag under samleie
 • Vanskeligheter med å tisse eller gå på do

Typer fremfall

Underlivsfremall kan påvirke den fremre, midterste eller bakre delen av kvinners bekkenregion. De mest vanlige typene av prolaps er:

 • Fremfall av endetarm,
 • Fremfall av blære
 • Nedfall av både skjedevegger og livmor
 • Fremfall av både skjede og livmor som kommer ut av skjedeåpningen

Det er mulig og ha flere av disse typene på samme tid

Hvorfor skjer underlivsfremfall?

Prolaps kommer av at vevet som støtter eller holder oppe strukturene i bekkenregionen har blitt svekket. Selv om det sjelden foreligger kun en årsak, er risikoen for å oppleve underlivsfremfall større i disse tilfellene:

 • Alder – prolaps er vanligere når man blir eldre
 • Fødsel, særlig hvis du har hatt en lang eller vanskelig fødsel, eller om du har født flere eller veldig store barn – nesten halvparten av alle kvinner som har fått barn opplever en form for underlivsfremfall
 • Forandringer forårsaket av overgangsalder – slik som svekking av vev og lave nivåer av hormonet østrogen
 • Overvekt og fedme
 • Tidligere underlivsfremfall
 • Gjentagende tunge løft eller manuelt arbeid
 • Hosting eller snysing over lengre tid – for eksempel, hvis du røyker eller har allergier
 • Gjentagende forstoppelse

Komplikasjoner

Undersøkelser viser at ca. 90 % av alle kvinner er fornøyd med operasjonsresultatet. Det er imidlertid ikke til å unngå at enkelte pasientforløp og resultater ikke blir som planlagt. Hvis man etter 2-3 dager får økende smerte, hevelse, rødme og feber, skal man ta kontakt med kirurgen på IbsenSykehuset, eller egen lege/legevakt (hvis vår kirurg er utilgjengelig). Oppstår urinveisinfeksjon eller annen infeksjonen må dette behandles med antibiotika. Alvorlige komplikasjoner forekommer i færre enn 1% av tilfellene. Disse kan oppstå i urinveier og strukturer rundt skjeden. Det er rapportert smerter ved samleie, og ca. 10 % av de som får operert inn nett opplever noe mer urinlekkasje. Komplikasjoner er til en viss grad påregnelige og kan kreve nytt inngrep for å få optimalt resultat. Hos 5-10% av pasientene kan det oppstå ordnes enkelt ved å klippe bort den delen av nettet som ikke påvirker langvarig resultat.

Pris

Se prislister under Gynkologi

Hvor

Konsultasjon og behandling er ved IbsenSykehuset Porsgrunn.

Før behandling

Pasienten fyller ut et egenopplysningsskjema for å avdekke om det foreligger alvorlige sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Man skal ikke gjennomgå et slikt inngrep dersom det foreligger en kjent risiko (f.eks. blodpropp innenfor det siste halve året), og pasienten må ikke lide av akutte sykdommer på operasjonsdagen. Det er viktig at huden ved området som skal behandles er inntakt på selve operasjonsdagen. Piercing må fjernes om ikke annet er avtalt. Blodfortynnende medikamenter, antiflogistika og tranprodukter (Omega-3) skal ikke inntas de siste to ukene før operasjonen. Vi ønsker å unngå operasjon den andre eller tredje dagen i menstruasjonssyklusen, og ber om at våre pasienter ikke drikker alkohol 2-3 dager før operasjonen. Røykere har større risiko for komplikasjoner. Avholdenhet, eller sterk reduksjon av nikotinforbruket, er derfor å anbefale. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter.  Ta kontakt med oss i god tid før operasjonen dersom det er noe du lurer på, eller spør legen når du er inne til konsultasjon!

Selve behandlingen

Operasjonen utføres som dagkirurgi i lokal bedøvelse, eller ved generell bedøvelse etter avtale. Hensikten med inngrepet er å forhindre at noe kommer ut gjennom skjedeåpningen, og metoden som brukes går ut på å erstatte funksjonen til bindevevet med et spesiallaget nett. Dette forsterker og støtter de anatomiske strukturene i skjeden. Nettet er mykt, og formet så det understøtter skjedens opprinnelige form. Svært få pasienter får tilbakefall etter et inngrep av denne typen.

Skjedeveggen åpnes der det er tydelig fremfall, og nettet legges mellom fremfallet og skjedeveggen (skjules helt av skjedeveggen). Nettets utspring legges på rett plass gjennom små snitt i lysken, eller i henhold til kirurgens vurdering under operasjonen. Bindevev vokser inn i nettet og holder det på plass sammen med nettets utspring. Det brukes sting som løser seg opp på egenhånd. Pasienten får anitbiotika som forebyggende medikament mot infeksjoner.

Etter behandling

Dagkirurgi betyr at man reiser hjem 3-4 timer etter operasjon. Etter utskrivning kan det oppstå situasjoner hvor det er viktig å ha en person tilgjengelig de første tjuefire timene. Om du har fått noe annet enn lokal bedøvelse (avslappende midler) bør du ha hjelp til hjemreise. Du må ikke kjøre egen bil. Vannlating vil kjennes litt annerledes enn før operasjonen, men dette venner man seg til. Pasienten kan komme til å kjenne litt ømhet i lysken, samt få blåmerker ved sårene. Blødninger og utflod kan oppstå; er de omfattende så ta kontakt med oss. Generelt vil alle symptomer og plager avta i løpet av noen dager.

Pasienten kan bruke vanlig smertestillende (reseptfrie) medikamenter, eller de medikamentene som ble avtalt ved avreise. Ved behov får man med seg resept på smertestillende medikamenter og antibiotika for å forebygge sårinfeksjon. Behov for sykemelding vurderes individuelt, og vil eventuelt bli gitt før avreise.

Om komplikasjoner:

Ibsensykehuset gjør hva vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor benytter vi utelukkende erfarne kirurger. Disse har gjennom mange års praksis har opparbeidet den nødvendige kompetansen på området. Den øvrige driften av sykehuset er tilrettelagt for at pasienten skal føle seg meget godt i varetatt. Undersøkelser viser at ca. 80 % av alle kvinner er kvitt sine lekkasjeplager tre år etter behandlingen, og ca. 90 % er fornøyd med operasjonsresultatet.

Det er imidlertid ikke til å unngå at enkelte pasientforløp og resultater ikke blir som planlagt. Hvis man etter 2-3 dager får økende smerte, hevelse, rødme og feber, skal man ta kontakt med kirurgen på Ibsensykehuset, eller egen lege/legevakt (hvis vår kirurg er utilgjengelig). Oppstår urinveisinfeksjon eller annen infeksjonen må dette behandles med antibiotika.

Alvorlige komplikasjoner forekommer i færre enn 1 % av tilfellene. Disse kan oppstå i urinveier og strukturer rundt skjeden. Det er rapportert smerter ved samleie, og ca. 10 % av de som får operert inn nett opplever noe mer urinlekkasje. Komplikasjoner er til en viss grad påregnelige og kan kreve nytt inngrep for å få optimalt resultat. Hos 5-10% av pasientene kan det oppstå netterosjon, slik at man kan se nettet gjennom slimhinner i skjeden. Dette  ordnes enkelt ved å klippe bort den delen av nettet som ikke påvirker langvarig resultat. Infeksjon og blodansamling oppstår veldig sjeldent.