slankemedisin

Slankemedisin

Slankemedisin – medikamentell behandling

Medikamentell behandling, eller slankemedisiner, kan være en god behandling for deg med overvekt eller fedme som ikke ønsker eller kvalifiseres til kirurgi. Medisiner for vektnedgang har vært på markedet i mange år, men det er først i løpet av de siste årene at vi har fått mer effektive medisiner på markedet.

Hvordan går man ned i vekt med slankemedisin?

De mest effektive slankemedisinene påvirker kroppens appetittsenter i hjernen. Når man går ned i vekt vil kroppen sende ut økende mengder sulthormoner som gjerne gir sultfølelse og et plagsomt søtsug. Disse signalene øker gjerne jo mindre man spiser, og jo mer man går ned i vekt, som resulterer i at de fleste som slanker seg vil oppleve at vekten går opp igjen. Medisinene kan motvirke dette ved å gi mindre appetitt, mindre sug, og en følelse av at man blir fornøyd med mindre mengder mat. Kort fortalt hjelper medisinene deg til å spise mindre uten at kroppen kjemper imot.

Hvor mye kan man gå ned i vekt med slankemedisiner?

Det finnes ulike medisiner på markedet, og disse kan i gjennomsnitt gi 5-15% vekttap på gruppenivå. 

Kan slankemedisin gi bivirkninger?

De vanligste bivirkningene på slankemedisiner er gastro-intestinale. Dette betyr at det er bivirkninger som går på fordøyelsessystemet.

De fleste vil kunne oppleve bivirkninger som kvalme, uvelhet og løs- eller hard mage, men dette er som regel forbigående.

Det er også vanlig å kjenne på noe slapphet ved vektnedgang. Vi ser ofte at det er vanlig med enkelte bivirkninger ved oppstart og ved opptrapping, men de fleste vil oppleve at det går over etter kort tid.

Hos oss får du oppfølging med klinisk ernæringsfysiolog for å hjelpe deg gjennom eventuelle bivirkninger.

Må jeg gå på diett?

Du må ikke gå på diett for å gå ned i vekt med slankemedisiner, du kan spise alle typer mat. Medisinene vil være et nyttig verktøy for å regulere mengden mat, og mange vil oppleve mindre porsjonsstørrelser og appetitt. Vi anbefaler at man bruker medisinene i kombinasjon med endringer i kosthold og trening, men at dette gjøres på en bærekraftig måte, fremfor hurtig vektnedgang med strenge mat-regler. 

Hvor lenge må jeg bruke slankemedisin?

Det er viktig å være klar over at det å ha fedme er en kronisk sykdom. Mange som har gått ned i vekt, har opplevd at vekten går opp igjen i løpet av få år. Medisinene gir ingen varig endring i appettittreguleringen, dermed vil mange dessverre gå opp igjen i vekt etter avsluttet behandling.

Hvordan fungerer oppfølgingen?

Etter godkjennelse fra lege, får du minimum et halvt års oppfølging med klinisk ernæringsfysiolog for å komme godt i gang. Her vil du få oppfølging og veiledning rundt bivirkninger, kosthold og vektnedgang. 

Medikamentkostnader dekkes av pasient.

Vil du vite mer om slankemedisin?

Ta kontakt for en uforpliktende konsultasjon hvis du har eller har hatt:

  • En BMI over 30 kg/m2

eller

  • En BMI over 27 kg/m2 med tilleggssykdommer som diabetes, høyt kolesterol, søvn-apné eller høyt blodtrykk
  • Du er over 18 år

Hvordan finner du hvilken BMI du har?

slankeoperasjon

Marlene Kielland

Klinisk ernæringsfysiolog

klinisk ernæringsfysiolog

Christian Lyckander

Klinisk ernæringsfysiolog

I Norge er det ulovlig å reklamere for medisiner du får på resept.

Derfor er det begrenset hva vi kan si om de ulike slankemedisinene. Vi skulle gjerne ha kommet med våre betraktninger, opplysninger om virkningsmekanisme, forventet effekt og bivirkninger – men det er altså ikke lov.