Gastric Bypass e1601650134497

Helseforsikring

Omlag 500 000 nordmenn har i dag helseforsikring med behandlingsgaranti via sin arbeidsgiver, og antallet er sterkt økende.

Helsforsikring bedrift

Bedrifter kjøper helseforsikring av ulike grunner. Når det gjelder helseforsikring er dette gjerne for å redusere sykefravær og for å ha ansettelsesgoder ved rekrutteringer, men det viktigste er nok at skreddersydde helseforsikringer i større og større grad er blitt et element i bedriftenes HR-satsing.

Privat helseforsikring

Har du privat helseforsikring, får du en garanti for å få rask medisinsk behandling. Helseforsikringen garanter deg vurdering eller behandling i løpet av et avtalt antall virkedager, avhengig av selskapet du velger. Behandlingsgarantien gjelder fra den dagen du har meldt inn skaden.

Alle selskapene har et hjelpeapparat som hjelper deg gjennom hele prosessen fra du har en henvisning fra lege til utredning, behandling eller operasjon er gjennomført

Vi i IbsenSykehusene har samarbeidsavtaler med de fleste store forsikringsselskapene. Det vil si at du som kunde kan be om å bli henvist til oss hvis du ønsker det. Dette gjelder innen de områdene vi har spesialister: ortopedi, karkirurgi, plastikkirurgi og gynekologi.

Har du helseforsikring med behandlingsgaranti er du garantert rask og effektiv behandling, og du kan komme raskt tilbake i arbeid.