Labiaplastikk – intimkirurgi

Intimkirurgi av kjønnslepper

Labiaplastikk er kirurgisk tilpasning av kjønnslepper. Labiaplastikk innebærer i de fleste tilfeller å fjerne overflødig hud fra kjønnsleppene, slik at de indre kjønnsleppene blir kortere enn de ytre.

Oversikt

FormålRedusere kjønnsleppene
Operasjonstid1-2 timer
Anestesi:Narkose
Optimalt Resultat3 måneder
Plager2-3 uker
Labiaplastikk Pris17 500,- (Se prislister)

Hvorfor velge labiaplastikk?

Hos kvinner kan det være store variasjoner i de ytre genitalia. Dersom man ikke har vært utsatt for skade eller sykdom vil de aller fleste kvinner se og være helt normale nedentil. Noen kvinner kan imidlertid slite med formvarianter av genitalområdet som kan gi dem fysiske og/eller psykiske plager. 

Dette kan gi fysiske problemer som for eksempel gnaging ved bruk av stramme bukser, ved sykling eller annen lignende. Noen ganger kan det føre til problemer i forbindelse med seksuell aktivitet. Noen kan også oppleve å bli hemmet av utseendet sitt. Det siste vil kunne oppleves som begrensende i sammenhenger der nakenhet er naturlig.

Indre kjønnsleppene

Labiaplastikk innebærer i de fleste tilfeller å fjerne overflødig hud fra kjønnsleppene, slik at de indre kjønnsleppene blir kortere enn de ytre. Dette vil ha stor positiv effekt på de plagene man opplever.

Hvilke kvinner kan opereres for intimkirurgi?

Alle kvinner som har fylt 18 år kan opereres. Unntaksvis kan yngre kvinner opereres, men kun etter nærmere vurdering og ved samtykke av foresatte/foreldre. I tvilstilfeller vil spørsmål om kirurgi i genitalregionen hos kvinner under 18 år i tillegg bli forelagt fylkeslegen for uttalelse før behandling kan gjennomføres. Vi forbeholder oss retten til å kunne forelegge saken for fylkeslegen uten pasientens og pårørendes samtykke fra det øyeblikk henvendelse om behandling foreligger.

Kvinner som vurderer intimkirurgi skal ha passert puberteten

Hvis du er usikker om utseende på kjønnsleppene dine, eller om du opplever smerte på grunn av størrelsen eller formen på kjønnsleppene dine kan du være en kandidat for labiaplastikk.

Komplikasjoner

Hvis man etter 2-3 dager får økende smerte, hevelse, rødme og feber, skal man ta kontakt med kirurgen på IbsenSykehusene eller egen lege/legevakt (dersom vår kirurg er utilgjengelig). Infeksjoner og blødninger er høyst uvanlig, og krever i svært få tilfeller reoperasjon og/eller antibiotikabehandling. Oppstår urinveisinfeksjon eller annen infeksjon, må dette behandles med vanlig antibiotika. Hvis korreksjon er nødvendig, gjøres dette kostnadsfritt innen ett år (forutsatt at det foreligger medisinsk indikasjon og et klart forbedringspotensiale).

Labiaplastikk pris

Se prislister under Prisliste: Gynekologi

Hvor

Undersøkelse og behandling er ved IbsenSykehuset Porsgrunn.