Ører-illustrasjonsbilde

Utstående ører

Utstående ører betyr at det ytre øret står lenger fra hodet enn det som anses normalt, selv om normal variasjon kan være stor

Operasjon av utstående ører er en relativt vanlig operasjon for både barn og voksne. En slik operasjon forbedrer formen til de utstående ørene, og gjør at de blir liggende tettere inntil hodet.

Oversikt

FormålLegge ørene tettere inntil holdet
Operasjonstid1 time
Anestesilokal bedøvelse evt kombinert med sedasjon
Optimalt Resultat2-3 mnd
Forventet sykemeldingstidAvhengig av type arbeid

Formålet med øreplastikk

Operasjonen for dette er et typisk plastikkirurgisk inngrep, hvor huden åpnes og formen på brusken blir endret slik at øret føyer seg naturlig tilbake.

Pris

Se priser i prislisten under Plastikkirurgi: Øre

Forberedelser til operasjonen

Når pasienten kommer til konsultasjon starter man med å fylle ut et egenopplysningsskjema. Hensikten med dette er å kartlegge om det foreligger sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Man skal ikke gjennomgå denne type kirurgi om det foreligger risiko, som f.eks. blodpropp innenfor en 3-6 måneders periode før inngrepet. Pasienten må heller ikke lide av akutte sykdommer på operasjonsdagen. På operasjonsdagen er det viktig å ha intakt hud ved og rundt operasjonsområdet. Piercing som berører operasjonsfeltet må fjernes om annet ikke er avtalt.

Blodfortynnende medikamenter, medikamenter mot betennelse (antiflogistika), tranpreparater, og Omega 3 skal ikke brukes de siste 1-2 uker før operasjonen. P-piller og hormonpreparater skal ikke brukes 14 dager før operasjonen.Vi ønsker å unngå operasjon den andre eller tredje dagen i menstruasjonssyklusen, og ber om at våre pasienter ikke drikker alkohol 2-3 dager før operasjonen. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter. Se for øvrig generell informasjon om plastikkirurgi. Om du er i tvil om noe så ta kontakt med oss i god tid før operasjonen, og gjerne ved konsultasjon hos legen. Skriv gjerne ned de spørsmål du har på en lapp og ta dem med på konsultasjonen.

Sykepleier vasker det aktuelle operasjonsområdet, du kan gjerne dusje og bruke antiseptisk såpe morgenen før operasjon.

Denne operasjonen utføres som dagkirurgi i lokal anestesi (bedøvelse), gjerne understøttet av avslappende midler. Det betyr at det ikke er nødvendig å faste, med mindre det er særskilt avtalt (ved anestesi der man sover). Du reiser hjem ca en time eller to etter operasjonen.

Dersom faste er avtalt: Pasienten skal være fastende i fem timer før operasjon. Dersom du skal opereres tidlig, f.eks. kl. 8, starter fasten fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost fem timer før operasjon ved oppstart etter kl.12, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave. Medisiner for hjertelidelser, blodtrykk og astma skal man ta med ett glass vann, selv om man faster.

Selve operasjonen

Når du ankommer blir du møtt av en sykepleier og den kirurgen som skal gjennomføre operasjonen. En del inngrep krever at snittføring (hvor snittet skal foretas) tusjes på huden. Operasjonen utføres som dagkirurgi på operasjonsstue. Om ønskelig kan man få beroligende medikamenter for å slappe av. Dette må være avtalt i forkant, og i så fall må man være fastende (se forrige avsnitt).

Operasjonsmetode, og hvor snittet skal gjøres velges på bakgrunn av av alder, kvalitet på huden og omfanget av nedsigning av underhudsvev. Inngrepet kan kombineres med andre behandlingsmetoder samtidig, eller hver for seg (sekvensielt). Det kan være fillere, laser, fettvevstransplantasjoner, eller fettsuging. Disse vurderingene krever stor erfaring, og din optimale behandling bestemmes i dialog mellom deg og kirurgen.

Etter operasjonen

Dagkirurgi betyr at man reiser hjem 1 – 2 timer etter operasjon. Etter utskrivning kan det oppstå situasjoner hvor det er viktig å ha en person tilgjengelig  de første tjuefire timene. Om du har fått noe annet enn lokal bedøvelse (avslappende midler) bør du ha hjelp til hjemreise (du kan ikke kjøre egen bil).

Vi ønsker at alle pasienter som har fått annet enn lokal bedøvelse (anestesi) drikker godt, og later vannet før avreise. Kvalme forekommer sjeldent ved bruk av moderne legemidler, men skulle det likevel inntre kan man få medikamenter mot dette.

Du kan bruke vanlige smertestillende (reseptfrie) medikamenter, eller få med deg en egen resept fra Ibsensykehuset. Ved behov utskrives det også en resept på antibiotika for å forebygge sårinfeksjon.

Ved ansiktskirurgi oppstår det regelmessig hevelse og tydelige blåmerker som øker de første tre dagene. Mange pasienter må inn til sårskift, alle kommer til minst to kontroller etter avtale. Ved en del inngrep er det vanlig gi antibiotika som forebyggende medisin i en uke etter operasjonen, gjerne sammen med resept på smertestillende medikamenter. Symptomene og plagene avtar som oftest i løpet av noen dager. Operasjonsresultatet kan først vurderes vesentlig senere, gjerne en måned eller mer etter operasjonen.