klinisk ernæringsfysiolog

Lipødem og ernæring

Lipødem og kosthold kan være et utfordrende tema. De som lever med lipødem kan oppleve å bli oppfattet som overvektige, ettersom kunnskapsnivået om sykdommen er begrenset, tildels også i helsevesenet. Dessverre vil derfor en del pasienter feildiagnostiseres. Samtidig er det viktig for pasienter med lipødem å kontrollere vekten gjennom hele livet. Med økt vekt, kommer økt risiko for plager, symptomer og tilbakefall etter kirurgi. På IbsenSykehusene har vi mangeårig erfaring med behandling og oppfølging av både fedme og lipødem, og vi tilbyr individuell kartlegging og veiledning ved behov.

Hva skal jeg spise?

Mange av de som lever med lipødem har forsøkt ulike kosthold og dietter som lav-karbo eller et ketogent kosthold. Det finnes per nå ingen retningslinjer eller tilstrekkelig med forskning som tilsier at at dette er det beste alternativet for de som lever med lipødem. Mange pasienter forteller om en symptombedring ved å følge et lav-karbohydrat-kosthold, mens andre ikke har noen effekt, og opplever at det samtidig kan bli for restriktivt.

Vi vet at mennesker er forskjellige og at det som fungerer for noen, ikke nødvendigvis fungerer for andre. Det er viktig at kostholdet man følger kan etterleves over tid. Derfor anbefaler vi et anti-inflammatorisk kosthold i tråd med de norske kostrådene: spis et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. Her er det ingen strenge regler om hva man må spise og mat man må unngå, men heller et fokus på hva man bør spise mer av, og hva man bør begrense inntaket av. Et slikt kosthold er kjent for å dempe inflammasjon i kroppen, som kan være gunstig ved sykdommer som lipødem, og for å forebygge livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte kreftformer.

Hvis du foretrekker å følge et annet kosthold, tilbyr vi også veiledning for at du skal få til dette i praksis.

Lipødem, fedme – eller begge deler?

Lipødem og overvekt er ulike, men beslektede sykdommer. Pasienter med lipødem kan også være overvektige. Overvektige og sykelig overvektige pasienter har normalt og rikholdig underhudsfett i tillegg til fett lagret i og omkring de indre organer. 

  • BMI 25 til 30 regnes som overvekt
  • BMI 30 og over sykelig overvekt

Lipødem pasienter kan ha en høy BMI som kan tilsvare overvekt eller sykelig overvekt, men de skiller seg allikevel fra denne gruppen på flere avgjørende punkter:

  • Ikke typisk forhøyet blodsukker, insulin resistens eller diabetes type 2
  • Underrepresentert med hensyn til hjerte- og karlidelser
  • Forholdstall mellom livvidde og hofte/lår/legg
  • Unormalt, bindevevslignende fettvev

Det finnes imidlertid fellestrekk mellom lipødem og overvekt:

  • Øket belastning på de vektbærende leddene i underkroppen
  • Utvikling av artrose i kneledd
  • Pyskososiale faktorer som depresjon, sosial isolasjon og angstlidelser
  • Livslangt behov for å regulere kosthold

For pasienter som lider av både overvekt og lipødem, finnes det også mulighet for en individuelt tilpasset, sammensatt behandling av begge sykdommene. Det kan være ønskelig å sørge for en vektreduksjon før man starter med lipødembehandling og fettsuging for nettopp å optimalisere effekten av fettsugingen.

Kontakt oss dersom du ønsker veiledning angående kosthold før-, under- eller etter lipødem-behandling, eller om du har spørsmål knyttet til kosthold generelt.