klinisk ernæringsfysiolog

Lipødem og kosthold

Lipødem og kosthold kan være et utfordrende tema. Lipødem pasienter kan oppleve å bli oppfattet som overvektige, ettersom kunnskapsnivået om sykdommen er begrenset, tildels også i helsevesenet.

Men det er viktig for pasienter med lipødem å kontrollere vekten gjennom hele livet. Ved øket vekt er det en risiko for at plagene og symptomene ved lipødem også øker.

Gjennom vår mangeårige erfaring med overvekt og fedme har vi erfaring med vedvarende oppfølging av pasienter med spesielle kostholdsbehov, gi motivasjon og systematisk oppfølging.

Vårt prinsipp innen kostholdsrådgivning er individuell tilpasning. Det er viktig at en kostholdsplan bygges opp rundt maten du faktisk liker. Da er det lettere å gjennomføre en kostholdsplan i hverdagen, for det er jo de er det flest av.

Det er flere studier underveis som ser på betydningen av kosthold for lipødem. Vår anbefaling er å holde seg til et kosthold som er gjennomførbart i hverdagen, slik som Middelshavskostholdet, eller lignende.

Postoperativt kosthold for lipødem

Det er mange meninger om kosthold postoperativt. Christian Lyckander, klinisk ernæringsfysiolog på IbsenSykehusene, har den klare anbefalingen at et proteinrikt, næringsrikt, lett fordøyelig og sunt kosthold som er basert på dine preferanser er veien å gå.

Som nyoperert er kroppen din i en gjenoppbyggingsfase, og det er fornuftig å sørge for rett næring i denne perioden.

Lipødem, fedme – eller begge deler?

Lipødem og overvekt er ulike, men beslektede sykdommer. Pasienter med lipødem kan også være overvektige. Overvektige og sykelig overvektige pasienter har normalt og rikholdig underhudsfett i tillegg til fett lagret i og omkring de indre organer. 

  • BMI 25 til 30 regnes som overvekt
  • BMI 30 og over sykelig overvekt

Lipødem pasienter kan ha en høy BMI som kan tilsvare overvekt eller sykelig overvekt, men de skiller seg allikevel fra denne gruppen på flere avgjørende punkter:

  • Ikke typisk forhøyet blodsukker, insulin resistens eller diabetes type 2
  • Underrepresentert med hensyn til hjerte- og karlidelser
  • Forholdstall mellom livvidde og hofte/lår/legg
  • Unormalt, bindevevslignende fettvev

Det finnes imidlertid fellestrekk mellom lipødem og overvekt:

  • Øket belastning på de vektbærende leddene i underkroppen
  • Utvikling av artrose i kneledd
  • Pyskososiale faktorer som depresjon, sosial isolasjon og angstlidelser
  • Livslangt behov for å regulere kosthold

For pasienter som lider av både overvekt og lipødem, finnes det også mulighet for en individuelt tilpasset, sammensatt behandling av begge sykdommene. Det kan være ønskelig å sørge for en vektreduksjon før man starter med lipødembehandling og fettsuging for nettopp å optimalisere effekten av fettsugingen.

Kontakt oss dersom du ønsker veiledning angående kosthold under lipødem behandling, eller om du har spørsmål knyttet til kosthold generellt. .