Lipødem behandling

Lipødem behandling med vann assistert fettsuging – WAL

Prosedyren, teknikken, utførelsen og behandlingsopplegget er svært viktig for å oppnå et godt resultat for pasienten. Hovedmålet for behandlingen er reduksjon av smerter, symptomlindring og øket livskvalitet.

Plastikkirurg Bård Nordang ved IbsenSykehuset Porsgrunn vektlegger at lipødem behandlingen skal foregå område for område. Dette for å sikre at lipødemfettvevet fjernes i så stor grad som mulig på ett sted før man går videre til neste område. Dersom dette ikke gjøres, er det størremulighet for at det lipødemforandringene kan komme tilbake på samme sted. Det vil aldri være mulig å fjerne alt av lipødemvev, men ved godt kosthold og stabil vekt, vil man kunne minimere risikoen for at det kommer tilbake og gir symptomer senere.

Lipødem behandlingen på IbsenSykehuset Porsgrunn foregår i første hånd ved hjelp av spesialutstyr for fettsuging, ‘Water Assisted Liposuction’, (WAL) der det sykelige bindevevslingnende fettet fjernes effektivt og skånsomt.

Operasjoner i serie

Lipødem behandlingene foregår i en serie operasjoner der det er viktig at alt det syke fettvevet fjernes i så stor grad som mulig, slik at lipødemvevet fjernes så godt som mulig. For enkelte pasienter kan det syke fettvevet affisere legger, lår, sete og armer. Enkelte opplever også utvikling av ømt knudrete vev på nedre del av magen.

Det er begrensninger for hvor mange liter fettvev som kan fjernes på en og samme gang. Grunnen til dette er rett og slett pasientsikkerhet. Denne begrensningen bidrar også til viktigheten av å gjøre ferdig ett område før kirurgen går videre til det neste området.

De viktigste punktene

  • Behandlingstider på mellom 2 og 3 timer for ett område
  • Behandlingen foretas enten under narkose eller med spinalbedøvelse
  • Det er mulighet for inneliggende behandling
  • Pasient følges opp av lege postoperativt
  • Minimum opphold mellom behandlingene er 8 til 12 uker
  • Lengden på oppholdet mellom behandlingene vurderes individuelt i samråd med behandlende lege

Behandling av lipødem med vannbasert fettsuging har store fordeler i forhold til tradisjonell fettsugingsmetoder, da behandlingen er mer skånsom. Lymfesystemet skånes i størst mulig grad, og man har dermedsvtørst sannsynlighet for å unngå oppsamling av blod (hematom) og vevsvæske (serom). I tillegg er både behandlingstiden og restitusjonstiden kortere, og pasientene får et bedre behandlingsresultat fordi kirurgen kan fjerne større mengder sykt vev på en tryggest mulig måte. Det er også sterke indisier for at denne behandlingsmåtenehandlingen oppleves som mindre smertefull for pasientene etter operasjonen enn tradisjonell fettsuging ved lipødembehandling. 

Behandlingsmetoden for lipødem, kirurgens erfaring og dyktighet, er med på å gi et godt resultat: Kirurgen etterstreber at huden skal få et så godt kosmetisk resultat som mulig. Dette er enklere å få til ved grad 1 lipødem, enn ved grad 2 og 3 lipødem, eller ved lipolymfødem. Ved de sistnevnte tilstandene kan enkelte oppleve at huden ikke trekker seg godt nok sammen, og man kan trenge lårplastikk eller armplastikk.

Behandlingsmetoden for lipødem som Dr. Nordang benytter har også den fordelen at resultatet blir så jevnt som mulig. Det skal også her nevnes at behandlingen for lipødem ikke er et kosmetisk inngrep, men behandling for funksjonelle plager.

Pasienter forteller at de opplever en umiddelbar bedring av lipødem smertene etter lipødem behandlingen med vannbasert fettsuging. Man må regne med noe operasjonsubehag og smerter som ved ethvert operativt inngrep – men det er noe annet enn lipødem smertene.

Det foregår hele tiden forskning på denne tilstanden, og våre kirurger holder seg hele tiden oppdatert på dette.

For- og etter behandling med fysioterapi ved lipødem behandling

Å knytte kontakt med, og samarbeide med en dyktig fysioterapeut som kan lipødem er også viktig for et vellykket behandlingsresultat.

Før man kan sette i gang med en lipødem behandling med Dr Nordang, er forbehandling hos fysioteraput påkrevet. Likeså er den postoperative etterbehandlingen med fysioterapeut nødvendig for å sikre et best mulig behandlingsresultat, og fremskynde restitusjonen.

Kompresjonstøy må bestilles i god tid før operasjonen. Kompresjonstøyet du har brukt før operasjonen kan benyttes til operasjonen og under de 3 til 4 første ukene etter operasjonen. Du vil i løpet av denne perioden ha øket volum og hevelse i operasjonsområdet og vil etter ca. 4 uker måtte bestille og få tilpasset nytt kompresjonstøy. Dette vil være i en mindre størrelse enn kompresjonstøyet du har brukt under forbehandlingen og postoperativt. Du kles på kompresjonstøyet mens du fremdeles er på operasjonsstuen. Å ha forhåndsbestillt pulsator er en forutsetning for operativ behandling. Bruk av pulsator er helt nødvendig etter hjemkomst. Fysioterapeut vil være med på å vurdere antall daglige behandlinger – men det vil som regel ligge på 1 til 2 ganger om dagen, innstilling vil reguleres i samråd med fysioterapeut. Behandling med pulsator er også viktig i forhold til både restitusjon og behandlingsresultat.

Ibsensykehusene har etablert samarbeid med fysioterapeuter med interesse og spesialkompetanse for lipødem.

Kosthold og lipødem behandling

Det er mange meninger om kosthold postoperativt. Vår klinisk ernæringsfysiolog, Christian Lyckander, har den klare anbefalingen at et proteinrikt, næringsrikt, lett fordøyelig og sunt kosthold som er basert på dine preferanser, er veien å gå. Som nyoperert er kroppen din i en gjenoppbyggingsfase, og det er fornuftig å sørge for rett næring i denne perioden. Kontakt oss dersom du ønsker veiledning angående kosthold under lipødem behandling.

Medisinsk vurderingsskjema for Lipødem – ditt første skitt på vei til lipødem behandling

Før du har konsultasjon med kirurg ber vi om at du fyller ut det medisinske vurderingsskjemaet for lipødem. Det er mye vi ønsker å vite!

Vår lege trenger å vite litt om deg og dine symptomer, vekthistorie, generelle helsetilstand, sykehistorie og ikke minst så må du måle liv, hofter og lår før konsultasjonen. Vi vet at det er kjedelig å fylle ut såpass mange felt – vi hadde ikke spurt deg om det ikke var nødvendig. 

Sammen med konsultasjonen, bilder og din sykehistorie, bruker legen informasjonen du har oppgitt til å stille diagnosen.

Har du spørsmål om lipødem?

Her finner du svar om diagnose, behandling og tiden etterpå.

Operasjonssykepleier Iris Weiseth står for mange av svarene. Iris er selv operert for lipødem og har derfor en svært god kjennskap til sykdommen, behandlingen og resultater, både som pasient og helsepersonell.