lipødem

Lipødem behandling

Lipødem behandling med vann assistert fettsuging – WAL

Prosedyren, teknikken, utførelsen og behandlingsopplegget er svært viktig for å oppnå et godt resultat for pasienten. Hovedmålet for behandlingen er reduksjon av smerter, symptomlindring og øket livskvalitet.

Plastikkirurg Bård Nordang ved IbsenSykehuset Porsgrunn vektlegger at lipødem behandlingen skal foregå område for område. Dette for å sikre at lipødemfettvevet fjernes i så stor grad som mulig på ett sted før man går videre til neste område. Dersom dette ikke gjøres, er det størremulighet for at det lipødemforandringene kan komme tilbake på samme sted. Det vil aldri være mulig å fjerne alt av lipødemvev, men ved godt kosthold og stabil vekt, vil man kunne minimere risikoen for at det kommer tilbake og gir symptomer senere.

Lipødem behandlingen på IbsenSykehuset Porsgrunn foregår i første hånd ved hjelp av spesialutstyr for fettsuging, ‘Water Assisted Liposuction’, (WAL) der det sykelige bindevevslingnende fettet fjernes effektivt og skånsomt.

Vann assistert fettsuging – Water assisted liposuction (WAL)

Denne fettsugingsmetoden er spesielt skånsom – både mot lymfesystemet samt postoperativt, samtidig som det gir gode behandlingsresultater.

Mulige bivirkninger eller komplikasjoner kan være en eller flere av følgende tilstander:

 • Blåmerker 
 • Hevelse 
 • Blodansamling 
 • Konturdeformiteter  
 • Seromer 
 • Infeksjon 
 • Lavt hemoglobinnivå postoperativt
 • Svimmelhet

Vann assistert fjerning av fettvev

Operasjoner i serie

Lipødem behandlingene foregår i en serie operasjoner der det er viktig at alt det syke fettvevet fjernes i så stor grad som mulig, slik at mest mulig av lipødemvevet fjernes. For enkelte pasienter kan det syke fettvevet affisere legger, lår, sete og armer. Enkelte opplever også utvikling av ømt knudrete vev på nedre del av magen.

Det er begrensninger for hvor mange liter fettvev som kan fjernes på en og samme gang. Grunnen til dette er rett og slett pasientsikkerhet. Denne begrensningen bidrar også til viktigheten av å gjøre ferdig ett område før kirurgen går videre til det neste området.

De viktigste punktene

 • Behandlingstider på mellom 1 og 3 timer for ett område
 • Behandlingen foretas enten under narkose eller med spinalbedøvelse
 • Inneliggende behandling – du overnatter på sykehuset under medisinsk tilsyn
 • Pasient følges opp av lege postoperativt
 • Minimum opphold mellom behandlingene er 8 til 12 uker
 • Lengden på oppholdet mellom behandlingene vurderes individuelt i samråd med behandlende lege
 • Du kommer til jevnlige kontroller i et år etter inngrepet

Behandling av lipødem med vannbasert fettsuging har store fordeler i forhold til tradisjonell fettsugingsmetoder, da behandlingen er mer skånsom. Lymfesystemet skånes i størst mulig grad. Metoden bidrar også til å unngå oppsamling av blod (hematom) og vevsvæske (serom). I tillegg er både behandlingstiden og restitusjonstiden kortere, og pasientene får et bedre behandlingsresultat fordi kirurgen kan fjerne større mengder sykt vev på en tryggest mulig måte.

Behandlingsmetode, kirurgens erfaring og teknikk er samlet med på å gi et godt resultat. 

Kirurgen etterstreber at huden skal få et så godt kosmetisk resultat som mulig. Dette er enklere å få til ved grad 1 lipødem, enn ved grad 2 og 3 lipødem, eller ved lipolymfødem. Ved de sistnevnte tilstandene kan enkelte oppleve at huden ikke trekker seg godt nok sammen, og man kan trenge lårplastikk eller armplastikk. Her er bruk riktig bruk av kompresjonstøy uvurderlig i den postoperative fasen. Kompresjonen er med på å presse huden inn mot kroppen, slik at det tomme rommet etter lipødemvevet presses tilbake i en naturlig form.

Behandlingsmetoden for lipødem som Dr. Nordang og Dr Reddy benytter har også den fordelen at resultatet blir så jevnt som mulig, selvsagt avhengig av graden pasienten har som utgangspunkt, og hvor hardt affisert den enkelte er. Det skal også her nevnes at behandlingen for lipødem ikke er et kosmetisk inngrep, men behandling for funksjonelle plager.

Pasienter forteller at de opplever en umiddelbar bedring av lipødem smertene etter lipødem behandlingen med vannbasert fettsuging. Man må regne med noe operasjonsubehag og smerter som ved ethvert operativt inngrep – men det er noe annet enn lipødem smertene.

Det foregår hele tiden forskning på denne tilstanden, og våre kirurger holder seg kontinuerlig oppdatert.

Forberedelser til lipødemkirurgi

Medisinsk vurderingsskjema for Lipødem – første skitt på vei til lipødem behandling

Før du har konsultasjon med kirurg ber vi om at du fyller ut det medisinske vurderingsskjemaet for lipødem.

Sammen med konsultasjonen, bilder og sykehistorien din, bruker legen informasjonen du har oppgitt til å stille diagnosen.