Våre sykehus

Hvert sykehus har et fast personell, i tillegg til et team av erfarne kirurger som reiser til hvert sykehus ved behov, slik at du alltid skal få den beste behandlingen.

IbsenSykehuset Porsgrunn

Vipeveien 51
3917 Porsgrunn

Tlf. 47 77 67 00
post@ibsensykehusene.no

IbsenSykehuset Gjøvik

Tordenskjoldsgt. 13-15
2821 Gjøvik

Tlf. 96 20 40 00
gjovik@ibsensykehusene.no