lipødem

Hospitering for fysioterapeuter med interesse for lipødem

Er du fysioterapeut med interesse for lipødem? Vi tilbyr interesserte fysioterapeuter muligheten til å hospitere under lipødemoperasjoner på IbsenSykehuset Porsgrunn med Dr. Bård Nordang og Dr. Ashwin Reddy.

Behandling av lipødem er et tverrfaglig prosjekt, og vi ønsker derfor at fysioterapeuter skal få god innsikt i den operative behandlingen. Vi på vår side har mye å lære av dere om for- og etterbehandling.

Kliniske ernæringsfysiologer på IbsenSykehusene har også mulighet til å følge opp pasienter som har behov for kostholdsveiledning eller tilpasning av kostholdet – da særlig i anti inflammatorisk retning, eller for vektreduksjon.

klinisk ernæringsfysiolog
Klinisk ernæringsfysiolog Christian Lyckander
slankeoperasjon
Klinisk ernæringsfysiolog Marlene Kielland

Det er også mulighet for fysioterapeuter til å følge ‘sin’ pasient under operasjonsforløpet, dersom pasient og fysioterapeut har ønske om dette.

Forbehandling med kompresjonstøy, riktig tilpasning av kompresjonstøyet, og god postoperativ behandling er viktige elementer for å sikre en god behandling for pasientene. Riktig kompresjonsbehandling er et viktig bidrag for å sikre pasientene et så problemfritt forløp som mulig, og redusere komplikasjonsrisiko. Det er også svært viktig for å redusere postoperative smerter.

For de pasientene som følger konservativ behandling er dere fysioterapeuter de primære behandlere når pasienten har fått stilt diagnose.

Vi ber om at du sender oss en e-post dersom du er interessert, der du forteller litt om deg selv, din erfaring med og interesse for behandling av lipødem, om du har en pasient du ønsker å følge, eller om du ønsker ren hospitering. Vi vil deretter ta kontakt for å avtale nærmere.

Kontakt Venhild for mer informasjon

venhild@ibsensykehusene.no