Gynekomasti

Gynekomasti operasjon kan være en løsning for menn som har for store bryste grunnet unormal brystkjertelutvikling.

Hva er gynekomasti?

Gynekomasti er unormalt stor brystkjertelutvikling hos menn. Det kan være ensidig eller tosidig. Årsaker kan være hormonforstyrrelser, bruk av anabole steroider, overvekt eller bivirkning til behandling av prostatakreft. Ofte kan man imidlertid ikke påvise noen sikker årsak. Før eventuell operasjon skal man ha utredet mulige årsaker til gynekomasti.

Oversikt

FormålRedusere størrelsen på brystene
Operasjonstid1 – 2 timer
AnestesiNarkose kombinert med lokalbedøvelse
Optimalt Resultat3 – 6 Måneder
Forventet sykemeldingstidTilbake i arbeid etter 1 uke, eller 3-4 uker ved fysisk krevende arbeid

Behandling

Bryst består av både fettvev og kjertelvev. I noen tilfeller kan man få ønsket resultat med å redusere fettmengden rundt kjertelen ved fettsuging; andre ganger er det imidlertid nødvendig med kirurgisk fjerning av kjertelvevet. Da vil man få arr rundt brystvorten og eventuelt under brystet.

Gynekomasti komplikasjoner

Det er en viss risiko for komplikasjoner ved all kirurgi. Ved brystreduksjon kan du risikere at brystene blir asymmetriske og at brystvortene får ulik plassering. 15-20 % kan oppleve å få permanent nedsatt følelse i brystvortene. Blødning, infeksjon og død hud (nekrose) er sjeldne komplikasjoner.

Gynekomasti operasjon pris

Se våre priser på gynekomasti operasjon under Plastikkirurgi – gynekomasti (brystreduksjon for menn).

Gynekomasti operasjon gjennomgang

Forberedelser til operasjon

Pasienten fyller ut et egenopplysningsskjema for å avdekke om det foreligger kroniske eller alvorlige sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Man skal ikke gjennomgå denne type kirurgi om det foreligger en risiko, som f.eks. blodpropp innenfor en 3-6 måneders periode før inngrepet. Pasienten må heller ikke lide av akutte sykdommer på operasjonsdagen. På operasjonsdagen er det viktig å ha intakt hud ved og rundt operasjonsområdet. Piercing og annet metall må fjernes. Blodfortynnende medikamenter, medikamenter mot betennelse (antiflogistika), tranpreparater, og Omega 3 skal ikke brukes de siste 1-2 uker før operasjonen. P-piller og hormonpreparater skal ikke brukes inntil 14 dager før operasjonen. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter. Plastikkirurgi utføres ved vår klinikk som dagkirurgi, noe som betyr at pasienten kan reise hjem 1 – 2 timer etter operasjonen. Man må ha hjelp til hjemreise (pga medikamentene man får), og pasienten må ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første tjuefire timene etter utskriving. Man må være fastende i seks timer før operasjonen. Dersom man skal opereres tidlig, f.eks. kl. 8, skal man være fastende fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost seks timer før operasjonen ved operasjonsstart etter kl.12, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave. Medisiner for hjertelidelser, blodtrykk og astma skal man ta selv om man faster, med ett glass vann. Pasienten skal dusje med antiseptisk såpe morgenen før operasjonen. Denne kan kjøpes reseptfritt på apotek og heter Hibiscrub. Du kan kjøpe en vest og ta med til operasjonen, gjerne en som kan kneppes foran eller bak. Den bør være tøyelig og elastisk, og det viktigste med størrelsen er at den passer rundt brystkassen din. Dette fås kjøpt ved IbsenSykehusene eller hos bandasjister.

Under selve operasjonen

Det kirurgiske inngrepet utføres i anestesi, liggende på rygg. Det settes også lokalbedøvelse og andre medikamenter i sårkantene for å hindre uønsket blødning, og for å dempe smerter etter operasjonen (smertestillende med adrenalin og saltvann). Sårflatene sys sammen med enkeltstående og kontinuerlige sting som former brystet. Stingene behøver normalt ikke fjernes. Pasienten reises opp i sittende stilling for å sjekke symmetrien. På slutten av operasjonen lager man en kompresjonsbandasje først med Micropore-tape, og deretter med tørre og myke kompresser, samt plasterbandasjer. Pasienten får på seg en vest etter oppvåkning.

Etter operasjonen

Operasjonsområdet: Noen ganger legges det inn et dren i hvert bryst, andre ganger ikke. Drenene leder ut sårvæske og kan vanligvis fjernes etter 1-2 døgn. Behov for dren vurderes under operasjonen. Du skal ha kjøpt kompresjonsvest i forkant av operasjonen og ha denne med operasjonsdagen. Denne skal du bruke døgnet rundt i 4 uker, deretter 4 uker på dagtid etter inngrepet. Smerter: Smertestillende medikamenter doseres individuelt før utreise. Hygiene: Du kan dusje etter 6-7 dager etter at du har vært til kontroll og fått fjernet de ytterste bandasjene. Den innerste tapen skal sitte på. Du kan dusje rett på tapen. Lufttørk tapen godt før du tar på kompresjonsvesten igjen. Taping av arr: Du bør bruke Micropore tape på operasjonsarrene i minst 3 mnd. etter operasjon. Så lenge arrene er røde og fortykkede, har de godt av tape. Tapen skiftes når den faller av. Man kan dusje på tapen. Arrene bør ikke utsettes for sol/solarium det første året, da det kan gi røde/hovne arr. Aktivitet: Du bør ikke løfte tungt, ha gym, eller drive med hardt fysisk arbeid (som belaster operasjonsområdet) de første 3- 4 ukene etter operasjonen. Sykemeldingstiden er vanligvis 1-2 uker, men kan variere etter størrelsen på inngrepet eller type arbeid. Videre forløp: En viss hevelse samt blødning/misfarging av huden er vanlig, men skal være forbigående. Kraftig økende hevelse og smerte mer enn 48 timer etter operasjon bør vurderes av lege. Vi gjør oppmerksom på at sluttresultatet ikke kan bedømmes før det har gått 6 måneder etter operasjonen. Endret/nedsatt følelse i brystvorten er vanlig og kan være varig.