Endometriose

Gallestein

Hva er gallestein?

Gallestein er små steiner som dannes i galleblæren. Gallestein kan være smertefullt. Når gallestein skader/irriterer galleblæreveggen kan galleblæren bli betent. Da er det vanlig å fjerne galleblæren med en operasjon.

Oversikt

FormålFjerne gallestein
Operasjonstid1 time
Anestesi:Narkose
Optimalt ResultatUmiddelbart
Forventet sykemeldingstid7-10 dager avhengig av jobb
Pris45 400,-

Hva er gallestein

Galleblæren er en liten pose som henger under leveren din. Den lagrer fordøyelsesvæske som kalles galle, som hjelper kroppen til å bryte ned maten. Noen ganger blir fordøyelsessaften for tykk, og det utkrystalliseres gallestein. Gallestein kan være så små som sandkorn eller stor som en golfball. Man kan ha én stor, eller hundrevis av små, gallestein i galleblæren.

Gallestein er små steiner som dannes i galleblæren. Gallestein kan være smertefullt. Når gallestein skader/irriterer galleblæreveggen kan galleblæren bli betent. Da er det vanlig å fjerne galleblæren med en operasjon.

Behandlingsmetode

Galleblæren fjernes ved kikkhullskirurgi, en laparskopisk cholecystectomi.

Forberedelser

Du må ikke ha akutte sykdommer som øvre luftveisinfeksjoner, på det tidspunktet du opereres. Hvis man skal opereres i generell bedøvelse/anestesi må man være fastende 6 timer før inngrepet. Skal man opereres tidlig, (før kl. 10) skal man være fastende etter midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost seks timer før operasjon ved oppstart etter kl.12, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave.

Under selve behandlingen

Ved kikkhullskirurgi lager kirurgen et lite kutt ved navlen. Kuttet er omtrent en centimeter langt. Kirurgen fører et laparoskop gjennom åpningen. Laparoskop er et instrument med lys og kamera, som gjør det mulig å se inn i bukhulen og i bukveggen via en videoskjerm. Samtidig lages ett eller flere kutt lenger ned på magen for å kunne føre inn operasjonsinstrumenter. Operasjonen må utføres i narkose. Galleblæren som opereres ut sendes rutinemessig til histologisk undersøkelse.

Etter behandlingen

Dagkirurgi betyr at man reiser hjem 2-4 timer etter operasjon. Etter kirurgi kan det oppstå situasjoner hvor det er viktig å ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første tjuefire timene etter utskriving. Du må regne med en del stramming og noe sårsmerter den første uken. Symptomene og plagene avtar imidlertid som oftest i løpet av noen dager. I forbindelse med alle operasjoner kan det oppstå blødning og infeksjon. Selv om dette skjer relativt sjelden, er det viktig å være oppmerksom på symptomene for: Blødning – svimmelhet, høy puls, tretthet og eventuelt økende magesmerter Infeksjon – feber og smerte.