overvekt

Fettsuging

Har du løs hud som henger og som ikke forsvinner, selv om du kanskje både trener jevnlig eller slanker deg? Hvis du sliter med å oppnå din ønskede kroppsfasong, kan fettsuging være en god løsning for deg.

Oversikt

FormålFjerne fettvev
Operasjonstid1,5–2 timer
AnestesiAnestesi/Sedasjon
Optimalt Resultat4–6 Måneder
Forventet sykemeldingstid2–3 Uker

Formålet med fettsuging

Fettsuging er et av de vanligste inngrepene innenfor estetisk plastikkirurgi. Målet med inngrepet er å forbedre kontur og fasong ved deler av kroppen ved å fjerne fettvev under huden. Vanlige områder å behandle med fettsuging er mage, rumpe, hofter, lår, knær, armer og nakke.

Er du en kandidat for fettsuging?

Hvis du trener jevnlig og har prøvd å endre kostholdet for å få mindre løs hud, men ikke oppnådd ønsket resultat, vil du være en god kandidat for fettsuging. Den løse huden mange plages av, kan ofte finnes på magen, armene, lårene, anklene, rumpe, ansikt og nakke.

Fettsuging vil gi deg et permanent resultat, så lenge du holder en stabil vekt. Du bør derfor ha en stabil vekt over en lengre periode.

For å få et godt resultat, bør du:

  • Være fysisk trent
  • Ha god helse
  • Ha realistiske forventninger

Fettsuging og komplikasjoner

Fettsuging kan ha både tidlige og sene komplikasjoner. Det er derfor veldig viktig å følge de forhåndsreglene som er beskrevet under ”Forberedelser til operasjonen”. Det er også svært viktig å bruke kompresjonstøy og følge de anbefalingene legen gir deg.

Mulige tidlige komplikasjoner kan være blodansamlinger, infeksjoner (sjeldent) eller ødelagt vev. Det vil si at vevet i det opererte område ikke har tilstrekkelig sirkulasjon, som kan forårsake en betennelse.

En komplikasjon du vil kunne oppleve også en stund etter operasjonen, er at kroppsfasongen på behandlet område ikke er slik du forventet. Målsetning med behandlingen er at pasienten skal bli fornøyd. Det er derfor veldig viktig å formidle sine egne ønsker til kirurgen, slik at man på forhånd blir enige om forventet resultat. Det er vanlig at cirka 5 % av tilfellene må gjennom en såkalt ”touch-up” eller supplerende prosedyre, der man forbedrer resultatet.

Fettsuging av områder

Fettsuging pris

Se prislisten – Plastikkirurgi: Fettsuging.

Forberedelser til operasjonen

Ved konsultasjon blir pasienten bedt om å fylle ut et egenopplysningsskjema. Hensikten med dette er å kartlegge om det foreligger sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Det er derfor viktig at man informerer om kroniske sykdommer, allergier og medisinbruk. Blodfortynnende medikamenter som acetylsalisylsyre (Albyl E, Dispril, Globoid og lignende), antiflogistika (som Voltaren, Ibux, Naprosyn, Indocid), samt tranpreparater (Omega-3) må man stoppe med minst 1-2 uker før operasjonen. P-piller og hormonpreparater skal ikke brukes 14 dager før inngrepet. Pasienten må ikke lide av akutte sykdommer på selve operasjonsdagen.

Alle inngrep utføres som dagkirurgi. Det betyr at man kan reise hjem 1-2 timer etter operasjon. Man vil ikke kunne kjøre bil, og må således ha hjelp til hjemreise. Etter inngrepet kan det oppstå behov for hjelp, og man bør ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dager. Vi anmoder om at røyking opphører 4 uker før operasjonen, og at man avstår fra røyking minst 2 uker etter operasjonen.

Skal man opereres i generell bedøvelse/anestesi må man være fastende i seks timer før operasjon. Når man skal opereres tidlig (før kl. 10.00) skal man være fastende fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost seks timer før operasjonen ved oppstart etter kl.12.00, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave.

Det er viktig at man har med seg passende kompresjonstøy operasjonsdagen (nærmere informasjon gis av kirurgen i forkant), uten kompresjonstøy kan man ikke sette i gang en operasjon.

Selve operasjonen

Inngrepet utføres som dagkirurgi og tar normalt halvannen til to timer. Dersom det er snakk om et mindre område kan operasjonen foretas i lokalbedøvelse. Ellers er det vanlig å  kombinere lokalbedøvelse og anestesi. Hvis man skal behandle områder som ligger på forskjellige sider av kroppen, kan det være nødvendig å forandre kroppsleiet i løpet av operasjonen. Personalet vil sørge for at dette utføres på en meget omhyggelig måte .

Gjennom 3-5 mm lange snitt innføres tynne sugerør av stål i underhuden. Disse fjerner fettvev, oftest i ulike retninger. Stikksårene lukkes til slutt med tynne sting eller tape. Kompresjonstøy tas på av personalet mens pasienten fortsatt ligger på operasjonsbordet.

Etter operasjonen

Ibsensykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger som gjennom mange års praksis har vist at de meget sjelden opplever uønskede hendelser eller komplikasjoner.

Ved fettsuging er det vanlig at pasienten får hevelser og blåmerker i områdene der inngrep er foretatt. Disse vil forsvinne i løpet av 2-3 uker. Nedsatt følelse og nummenhet i de samme områdene er også vanlig, men disse er som regel av forbigående art.

Potensielle komplikasjoner

Tidlige:

  • Blodansamling(hematom) kan utvikles etter operasjonen da fettsuging innebærer store sårflater under huden. Det er derfor meget viktig å følge de forhåndsregler som er beskrevet under “Forberedelser til operasjonen”. Det er også svært viktig å bruke kompresjonstøy som avtalt.
  • Infeksjoner forekommer sjelden. I tilfeller der det skjer (som regel etter 2-3 dager) vil de som oftest være overfladiske. Det er viktig med tidlig tilsyn, og behandling ved mistanke. Ved infeksjoner som trenger behandling får pasientene antibiotika, eller det gjøres en kirurgisk intervensjon. Det er vanlig å bestille en ukes antibiotikakur sammen smertestillende medikamenter på operasjonsdagen. Hvis man etter 2-3 dager opplever økt smerte, hevelse, rødme eller feber, skal man ta kontakt med kirurgen eller egen lege/legevakt (hvis vår kirurg ikke er tilgjengelig).
  • Dårlig sirkulert vev (nekrose) kan forekomme. Dette oppstår lettere hos røykere og pasienter med diabetes. Det kan også forekomme i de tilfeller der fettvev nær huden behandles, eller i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon. Dette er en uheldig komplikasjon som kan føre til stygge arr og ujevnheter i huden (disse korrigeres på et senere tidspunkt).

Sene:

  • Utilfredsstillende form: Målsetningen med behandlingen er at pasienten skal bli fornøyd. Det er meget viktig å formidle sine egne (realistiske) ønsker til kirurgen, slik at man på forhånd blir enige om forventet resultat. Det er imidlertid vanlig at ca. 5 % av tilfellene må gjennom en såkalt ”touch-up”, eller supplerende prosedyre. Dette kan dreie seg om arrkorreksjon, supplerende fettsuging eller fettvevstransplantasjon, avhengig av resultat.

Etter operasjonen blir man liggende i ca. en time før man reiser hjem. Den som henter pasienten blir også bedt om å hente medikamenter (smertestillende og antibiotika). Man kan dusje 2-3 dager etter operasjonen, men utover det skal kompresjonstøyet brukes kontinuerlig i minst 6-8 uker, eller lenger (i følge avtale med kirurgen).

Når ser man det endelige resultatet:

Umiddelbart etter operasjonen vil man kunne se et mindre volum og forbedret kontur. I løpet av 3-4 dager får man en relativt stor hevelse som vil avta betydelig etter 10-14 dager. I løpet av denne tiden blir kompresjonstøyet mindre stramt og mer behagelig å ha på. Det endelige resultatet ser man først etter 4-6 måneder.

Kontroll:

Etter 6-7 dager, og etter 3-4 måneder.