hand scaled

Håndkirurgi

Har du plager eller smerter i hånd, håndledd, eller begge deler vil det gjerne oppleves som hemmende. Det er ikke lett å utføre daglige gjøremål eller jobb når hendene ikke fungerer, eller er for smertefulle. Håndkirurgi er et av våre spesialområder, og våre kirurger har lang erfaring med behandling av plager i hendene.

Årsak til plager i hendene

Håndkirurgi er et av våre spesialområder og våre kirurger har lang erfaring med behandling av plager i hendene. En vanlig årsak til plager i hendene er belastningsskader, uhell og ulykker samt sykdom. I ulykker som gir fysiske skader, rammes gjerne hendene, enten det er ved fallulykker, bilulykker eller sykkelulykker osv. I tillegg kommer et betydelig antall skader knyttet til idrett. Enkelte sykdommer kan også gi betydelige plager i hendene. Nedenfor kan du lese mer om de vanligste plagene vi behandler.

Time hos ortopedisk kirurg

Opplever du at hendene dine gir smerte og ikke fungerer i hverdagen? Hos oss får du en grundig undersøkelse og anbefaling om riktig behandling. Vi har kort ventetid.

Oversikt

 • Formål: Fjerne årsaken til smerter og funksjonsnedsettelse
 • Operasjonstid: 30 til 60 minutter
 • Anestesi: Lokalbedøvelse, eventuelt beroligende
 • Optimalt resultat: 2 til 4 uker
 • Forventet sykemeldingstid: Tilbake i arbeid etter 2 til 4 uker
 • Behandlingssted: Porsgrunn
 • Pris: Prisliste

Tilstander vi behandler med kirurgi

Det finnes mange ulike tilstander, sykdommer og skader som kan gi både smerter og redusert funksjon i hendene. Her finner du en beskrivelse av noen vanlige tilstander som våre kirurger behandler. Det finnes også andre skader, sykdommer og lidelser som påvirker hendene, så denne listen er på ingen måte utømmende.

Carpal tunnel syndrom

Carpal tunnel syndrom er en svært vanlig lidelse, som kan skyldes arvelige forutsetninger eller repetitiv belastning. Symptomer på Carpal tunnel syndrom kan være at du føler nummenhet og prikking i hånden. Du kan også oppleve nedsatt kraft, spesielt i langfinger, pekefinger og tommel. Symptomene blir ofte sterkere om natten.

håndkirurgi tommel operasjon ortopedi

 Diagnose stilles ofte på bakgrunn av din sykehistorie, og en fysisk undersøkelse når du kommer til konsultasjon. I tillegg vil ofte en nevrofyseologisk måling av nervefunksjon være nødvendig.

Hos oss behandles Carpal tunnel syndrom med operasjon i lokalbedøvelse.

Epicondylitt – tennisalbue eller musearm

Epicondylitt er bedre kjent som tennisalbue eller musearm. Tilstanden kjennetegnes av smerter på utsiden av albuen, som ofte brer seg nedover mot håndleddet.

Årsaken til tennisalbue er som regel overbelastning, eller repeterende bevegelser. Smertene forverres ved løfting og bruk av hånden.

Tilstanden behandles med treningsbehandling. Unntaksvis kan injeksjoner tilbys og i noen sjeldne tilfeller operasjon. Ved operasjon løses senefester ved albuen av.

tennisalbue

Triggerfinger

Triggerfinger kjennetegnes ved at fingrene låser seg ved bøying og strekking. Senen som bøyer fingeren glir ikke fritt gjennom seneskjeden, men låser seg. Dette kan enten skyldes at senen er blitt fortykket, eller ved inflamasjon i seneskjeden slik at senen ikke får løpe fritt. Pasienter med diabetes eller leddgikt er spesielt utsatt.

Triggerfinger kan behandles ved operasjon i lokalbedøvelse for å spalte seneskjeden. I noen tilfeller kan kortisoninjeksjoner prøves først.

Ortopeden vil avgjøre hvilken behandlingsmetode som vil gi best resultat i ditt tilfelle.

jobbe med pc scaled

Artrose – slitasjegikt – i hånd og håndledd

Artrose kjennetegnes av smerter og stivhet i hånden. Tommelleddet er utsatt for slitasje, spesielt hos kvinner. Hevelse, smerter og verking forekommer vanligvis rundt tommelens rotledd, samt de små fingerleddene. Leddet blir svakere, og det kan være vanskelig å utføre daglige aktiviteter, slik som enkle som å vri opp en klut, skru av et lokk på et glass, eller kork på en flaske. Diagnosen stilles ved hjelp av røntgenbilder. Det er flere former for behandling som kan være aktuelle, og ulike typer operasjoner. Ikke-kirurgiske behandlinger benyttes ved tidlige stadier, og kan innebære kortisonsprøyter, avlastning med skinne for tommel og smertestillende.

smerte i handledd scaled

Ved kirurgisk behandling fjernes slitasjekomponenten. Man må påregne relativt lang restitusjonstid og rehabiliteringsperiode før man ser resultat.

Ved IbsenSykehuset vil den ansvarlige kirurgen i samråd med pasienten avgjøre hvilken behandlingsform som skal benyttes.

Dupuytrens kontraktur – krokfinger

Krokfinger starter med knuter eller strenger i håndflaten, som brer seg utover i fingrene. Hyppigst affisert er lillefinger og ringfinger, men tilstanden kan også påvirke flere fingre. Strengene i håndflaten kjennes godt og er ganske harde å ta på. Etter hvert som tilstanden skrider frem kan fingrene bøye seg inn mot håndflaten og bli krokete. Når dette skjer anbefales behandling; enten med nålperforasjon for å løse opp strengene eller ved åpen operasjon med nerveblokade eller narkose.

Percutan nålfasciotomi

Nålperforasjon eller percutan nålfasciotomi, foretas i lokalbedøvelse. Dette er en behandlingsmetode som har som siktemål å løse opp de harde strengene i håndflaten.

Dr. Wessel -Tingby har spesiell interesse for forskning omkring denne metoden og utvikling av teknikken.

percutan nålfasciotomi

Ganglion

Ganglion er kjennetegnet av mindre og ufarlige kuler i håndledd, som noen ganger kan kjennes i fingrene. Kulene kan variere i størrelse, og noen ganger også gi smerter. Kulene skyldes leddvæske som har lekket ut i hulerom. Ganglion behandles med injeksjoner, eller operasjon i lokalbedøvelse.

Følgetilstander etter håndskader – spesialisterklæringer

IbsenSykehusene tilbyr utredning og behandling for tilstander etter skader i hånden.

Vi kan også utarbeide spesialisterklæringer for skader og sykdommer i hånden.

belastning arbeid med pc og mus scaled

Møt kirurgen


Ola Wessel-Tingby er overlege ved ortopedisk avdeling, Kongsberg Sykehus, Vestre Viken HF. Han er utdannet ved Universitetet i Gøteborg, og har norsk og svensk spesialistgodkjenning i ortopedi fra 2004. Ola har også hatt overlege stillinger ved Notodden sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. Han har i tillegg hatt stillinger ved en rekke svenske sykehus herunder Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Danderyd, Varberg og Karolinska Institutet, samt ved University of Cambridge, Storbritannia. Ola har publisert en rekke artikler med spenn fra ortopedi til kreftforskning. Wessel-Tingby har lang erfaring innenfor øvre ekstremitetskirurgi, særskilt skulderkirurgi. Ola Wessel-Tingby behersker avanserte artroskopiske og åpne metoder ved operativ behandling av skulderlidelser.  

Han har også kompetanse innenfor dagkirurgiske prosedyrer som hånd-og fotkirurgi, artroskopisk behandling av knelidelser, samt protesekirurgi av hofte. 

I tillegg har han bred erfaring og kompetanse innen fraktur behandling.

ganglion artrose håndkirurgi
Ortoped Ola Wessel-Tingby

Forberedelser til operasjon

Stoppe bruk av blodfortynnende medikamenter (Marevan) to dager før operasjonen, dusje kvelden før og morgenen på operasjonsdagen samt ta på rene klær.

 • Tar du Marevan stopper du to dager før operasjonen. 
 • Bruker du Heparin stopper du en uke før operasjonen.
 • Dusj kvelden før og om morgenen på operasjonsdagen.Ha på rene klær etter at du har dusjet. 
 • Du kan eventuelt starte med antibiotika forebyggende dagen før operasjonen. 
 • Du må faste fra midnatt ettersom operasjonen foregår i narkose

Under selve operasjonen

Operasjonen utføres i lokalbedøvelse. Vi bruker ”blodtomhet”, dvs. mansjett som plasseres på overarm som skal stoppe blodtilførsel til hånden under operasjon. Det gir minimal blødning og bedre tilgang de små strukturene under operasjonen.

Etter operasjonen

 • Du kan dra hjem samme dag.
 • Det legges en bandasje på hånden og de opererte fingrene. Bandasjen skal gi lett kompresjon.
 • Etter tre dager kan du ta av den store bandasjen og legge på en mindre bandasje. Denne har du på til stingene fjernes.
 • Stingene fjernes på IbsenSykehuset eller hos fastlegen etter 14 dager.
 • Hånden skal holdes høyt for å unngå blødning og hevelse de første dagene. Det er også viktig at du beveger fingrene for å unngå hevelse.
 • Du kan belaste hånden inntil smertegrensen.