sykehus operasjonssal

Om IbsenSykehusene

Hos IbsenSykehusene setter vi alltid pasienten i sentrum. IbsenSykehusene er private sykehus. Vi tilbyr en rekke kirurgiske behandlinger, og er ledende på slankeoperasjon.

Pasienten i sentrum

  • På IbsenSykehusene er pasienten alltid i sentrum. Vi arbeider derfor etter prinsippet med pasientansvarlig lege.
  • Derfor er også pasientsikkerhet et stort fokus i alle ledd av behandlingen, undersøkelser og vårt øvrige arbeid.
  • IbsenSykehusene har sengeposter for pasient overnattering i Porsgrunn og på Gjøvik. Etter en behandling kan vi derfor passe ekstra godt på deg.
  • Du er i trygge hender hos IbsenSykehusene

Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet hører sammen. IbsenSykehusene benytter kvalitetssystemet TQM.

Som en del av kvalitetsarbeidet rapporterer IbsenSykehusene til offentlige kvalitetsregistre innen følgende fagområder.

  • SOREG – Norsk register for fedmekirurgi
  • Nasjonalt Kvalitetsregister for ryggkirurgi
  • Nasjonalt register for gastrokirurgi: NoRGast
  • Nasjonalt register for leddproteser
  • Gastronet: Nettverk og program for kvalitetssikring av gastrointestinal endoskopi i Norge

Behandlinger og kirurgi

IbsenSykehusene tilbyr en rekke kirurgiske behandlinger innen lipødemkirurgi og behandling, ortopedi, slankeoperasjon, plastikkirurgi, gynekologi, generell kirurgi samt kosmetiske behandlinger. IbsenSykehusene er prisledende på slankeoperasjon i Norge, og utførte flest operasjoner i Norge i 2022.

Flere avdelinger

IbsenSykehuset ble stiftet som et sykehus i Porsgrunn. Du kan nå få behandling ved våre sykehus i Porsgrunn eller på Gjøvik. Og derfor heter vi nå IbsenSykehusene.

Hvert sykehus har et fast personell, i tillegg til et team av erfarne kirurger som reiser til hvert sykehus ved behov, slik at du alltid skal få den beste behandlingen.