Personvernerklæring

Personvernerklæring IbsenSykehusene (nettside)

IbsenSykehusene AS («ISH») ønsker deg velkommen til vår hjemmeside og setter pris på din interesse for våre tjenester. Beskyttelse av dine personlige opplysninger er av stor betydning for oss, og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedet vårt.

Innhenting, bruk og lagring av personlige opplysninger i journalsystemet

Som offentlig godkjent sykehus vil ISH innhente og oppbevare personlige opplysninger om våre pasienter, som bl.a inneholder personlig og sensitiv informasjon. Dette gjøres i ht et strengt Norsk regelverk. Vi vektlegger å følge de sentrale helselovene samt personvernloven for bruk og oppbevaring av slik informasjon.
Vi gjør oppmerksom på at myndighetehetene er i gang med å utarbeide en personvernforordning for å være i tråd med General Data Protection Regulation (GDPR) som er en personvernforordning i EU/EØS området.

Bruk av personlige opplysninger og helseopplysninger

 • I sykehusets arbeid med pasienter samler og lagrer vi personlige- og sensitive opplysninger om pasienten i henhold til regelverket:
 • ISH samler nødvendige medisinske opplysningene på et lovlig grunnlag i våre journalsystemer (CGM). Vi er pålagt å lagre journalinformasjon i minst 10 år. Pasientene har full rett til innsyn i journalen og kan kreve at feil opplysninger rettes ved tilføyelse i journalen.
 • ISH benytter kun pasientopplysninger til det formålet som fremgår av den sentrale helselovgivningen, som Spesialisthelsetjenesteloven, Helsepersonelloven og Journalforskriften. Vi anpasser oss også til GDPR (se over) og personvernforordningen.
 • ISH bruker kun pasientopplysninger som er relevante og tilstrekkelige i forhold til formålet ved å drive spesialisthelsetjeneste.
 • ISH sletter løpende pasientopplysninger som ikke skal journalføres når de ikke lenger er nødvendige i forhold til det formål som var grunnlag til innsamling og oppbevaring av opplysningene.
 • ISH videresender ikke brukerens personlige opplysninger.
 • Pasienter har til en enhver tid rett til å få opplyst hvilke data ISH har og oppbevarer om brukeren, hvor de stammer fra, og hva opplysningene brukes til. Brukeren kan også få opplyst hvor lenge opplysningene oppbevares.

Innhenting, bruk og lagring av kontaktskjema fra hjemmesiden

På vårt nettsted innhenter vi personlige opplysninger via kontaktskjemaer. Opplysningene kan omfatte:

 • Navn på kontaktperson
 • E-postadresse på kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Adresse med postnummer
 • I tillegg kan våre skjemaer be om spesifikke opplysninger vedrørende formålet som vedrører kontakten, f.eks ber vi pasientene svare på hva henvendelsen gjelder. De innsendte opplysningene oppbevares på sikre servere med begrenset tilgang.

ISH benytter i visse tilfeller 3. parts-systemer til å innhente og oppbevare data, f.eks innrapportering til helseregistre som er underlagt Helseregisterloven. ISH bruker også utveksling av pasientdata med radiologiske institusjoner for forsikringsselskap via IRX som er sikre linjer bak brannmuren til Norsk Helsenett. ISH er ansvarlig for at 3. part overholder gjeldende lovgivning på området.

Innhenting av cookies (informasjonskapsler)


ISH benytter informasjonskapsler for å kunne analysere besøkendes atferd for bruk i utvikling og forbedring av nettsidene og våre produkter. Videre til tekniske formål for å sikre at nettsidene fungerer og optimalisering av websidene og for markedsføringsformål slik som for eksempel å måle effekten av vår markedsføring på nett eller å målrette annonsering. Nærmere informasjon om hvilke informasjonskapsler vi benytter, hvilke data som behandles, hvem som behandler dataene og formålet med behandlingen kan du lese i vår cookie-policy.

Ansvarlig for personlige opplysninger

Dette nettstedet eies og drives av:
IbsenSykehusene AS (ISH), org nummer 980 064 921
Vipeveien 51
3917 Porsgrunn
Norge