Gastric Bypass e1601650134497

Gastric Bypass

Gastric Bypass er den den gamle ‘gullstandarden’. Gastric Bypass har svært god effekt mot refluksplager, og kan være selvstendig behandling ved alvorlige syreproblemer.

Gastric Bypass slankeoperasjon

Denne operasjonsmetoden innebærer at deler av magesekken og tynntarmen kobles bort fra næringsopptaket. Etter at størstedelen av magesekken er koblet bort lager kirurgene en liten lomme eller ‘pouch’ som tynntarmen kobles til. Det fulle navnet på operasjonen er Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB).

Roux en Y gastric bypass med piler
De røde pilene viser matens vei gjennom fordøyelsessystemet.
De grønne pilene viser veien til saltsyre (HCL), sekret fra bukspyttkjertel og lever/galle.

Hvorfor virker en Gastric Bypass slankeoperasjon?

En Gastric Bypass slankeoperasjon virker gjennom en kombinasjonen av ulike faktorer:

  • Redusert næringsinntak til magesekken
  • Redusert næringsinntak til tynntarmen
  • Forholdet mellom hormonene som styrer sultfølelse og metthetsfølelse normaliseres

Gastric Bypass har vært utført siden 1966, og det finnes derfor en mengde studier og langtidsoppfølging av pasienter som viser at denne operasjonstypen fører til en sikker og varig vektreduksjon. Gastric Bypass er den operasjonsmetoden som er best dokumentert, og som man har lengst erfaring med.

Bedring av overvektsrelaterte sykdommer

For en del overvektesrelaterte sykdommer slik som diabetes type 2, søvn apné og høyt blodtrykk vil Gastric Bypass operasjon hos mange føre til at man blir symptomfri, og hos andre føre til en kraftig reduksjon i sykdomsbyrden. For diabetes type 2 pasienter kan det gå kort tid etter operasjonen til man er symptomfri.

Ulemper og risiko

En ulempe ved Gastric Bypass er at sykdommer som følge av mangel på vitaminer og andre næringsstoffer kan oppstå på sikt. Livslang oppfølging og bruk av tilskudd er derfor nødvendig.

En Gastric Bypass operasjon er temmelig omfattende. Som ved all kirurgi vil det være en risiko for komplikasjoner. Aktuelle komplikasjoner i forbindelse med, eller rett etter operasjonen, kan være lekkasje eller blødning. Forekomsten er sjelden og oppdages raskt, vanligvis i løpet av første døgn. Slike tilstander gir tydelige symptomer og pasienten vil bli tatt inn igjen på operasjonsstuen med en gang.

Gastric Bypass er en av de to mest brukte og den best dokumenterte operasjonsmetodene innen overvekt og fedme på verdensbasis. Det finnes derfor et svært godt tallgrunnlag for fastsettelse av risiko.

På sikt kan pasienter oppleve å bli plaget av endret avføringsmønster med diaré og hyppige tømminger – særlig ved inntak av fettrik mat. Dette er fordi den nedre delen av magesekken ikke lenger regulerer hvor rakst føden når tarmen. «Raske karbohydrater» kan derfor føre til svimmelhet, matthet, kaldsvette og hjerteklapp. Det dette som kalles dumping. Det er også en øket risiko for magesår, gallestein og tarmslyng. Du må også være oppmerksom på at enkelte undersøkelser ikke kan utføres slik som gastroskopi av den frakoblede magesekken og endoskopi av gallegangene.

Mini Gastric Bypass/OAGB eller SASI anbefales til pasienter med en høy BMI der en gastric sleeve operasjon alene ikke vil gi et tilfredsstillende vekttap. Pasienter med tarmsykdommer eller endometriose anbefales i utgangspunktet Gastric Sleeve, men det vil alltid være en individuell vurdering som ligger til grunn for en anbefaling. 

Pris slankeoperasjon Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB)

Oversikt over operasjonen

FormålVektreduksjon
Operasjonstid60 minutter
Anestesi:Full narkose
Optimalt vekt resultatMinimum 1 år
Forventet sykemeldingstid3 til 6 uker
BehandlingsstedGjøvik
Pris Gastric Bypass102 850,-

Tror du Gastric Bypass er riktig for deg?

Du kan bestille en uforpliktende telefon konsultasjon hos lege på IbsenSykehusene. Konsultasjonen tar mellom 45 minutter og en time.

Vi utfører også Gastric Bypass operasjoner hos tidligere Sleeve opererte. Disse tilfellene vurderes på individuell basis.

I trygge hender hos Ibsensykehusene 

Pasientsikkerhet og trygghet er det aller viktigste når det gjelder operative inngrep. Våre pasienter må slutte med nikotinholdige produkter i god tid før operative inngrep. Dette kan være produkter som sigaretter og snus. Du må også på en liten slankekur for leveren din før en operasjon. Du vil få veiledning av klinisk ernæringsfysiolog.

I 2022 utførte IbsenSykehusene flest slankeoperasjoner i Norge i henhold til innrapporteringen i det skandinaviske kvalitetsregisteret, SOREG.

Overvektsteamet på IbsenSykehusene består av Norges dyktigste kirurger innen overvekstskirurgi, i tillegg til et samkjørt team bestående av operasjons sykepleiere, anestesi, koordinatorer og klinisk ernæringsfysiologer som alle sørger for best mulig behandling for våre pasienter. Våre erfarne sykepleiere og ansestesipersonell, i tillegg til pleiepersonalet, sørger for at du er oppe og går med en gang du våkner fra narkosen. Etter en natt på sykehuset skrives du ut, og kan reise hjem, klar til å starte på neste skritt på veien mot en varig vektnedgang.