Gastric Bypass

Gastric Bypass er den metoden som gir best varig resultat for de som sliter med svært alvorlig overvekt. Gastric Bypass har i tillegg svært god effekt mot refluksplager, og er en selvstendig behandling ved alvorlige syreproblemer.

Gastric Bypass slankeoperasjon

Denne operasjonsmetoden innebærer at deler av magesekken og tynntarmen kobles bort fra næringsopptaket. Etter at størstedelen av magesekken er koblet bort lager kirurgene en liten lomme eller ‘pouch’ som tynntarmen kobles til. Det fulle navnet på operasjonen er Roux-en-Y-Gastric Bypass (RYGB).

Hvorfor virker en Gastric Bypass slankeoperasjon?

En Gastric Bypass slankeoperasjon virker gjennom en kombinasjonen av ulike faktorer:

  • Redusert næringsinntak til magesekken
  • Redusert næringsinntak til tynntarmen
  • Ghrelin og leptin – de viktigste hormonene som styrer sultfølelse og metthetsfølelse – normaliseres

Gastric Bypass har vært utført siden 1966, og det finnes derfor en mengde studier og langtidsoppfølging av pasienter som viser at denne operasjonstypen fører til en sikker og varig vektreduksjon. Gastric Bypass er den metoden som sammen med endringer i livsstil viser størst varig vektnedgang hos slankeopererte etter 5 år. Gastric Bypass er den operasjonsmetoden som er best dokumentert, og som man har lengst erfaring med.

Gastric Bypass illustrasjon slankeoperasjon
De røde pilene viser matens vei gjennom fordøyelsessystemet.
De grønne pilene viser veien til saltsyre (HCL), sekret fra bukspyttkjertel og lever/galle.

Bedring av overvektsrelaterte sykdommer

For en del overvektesrelaterte sykdommer slik som diabetes type 2, søvn apné og høyt blodtrykk vil Gastric Bypass operasjon hos mange føre til at man blir symptomfri, og hos andre føre til en kraftig reduksjon i sykdomsbyrden. For diabetes type 2 pasienter kan det gå kort tid etter operasjonen til man er symptomfri.

Ulemper og risiko

En ulempe ved Gastric Bypass er at sykdommer som følge av mangel på vitaminer og andre næringsstoffer kan oppstå på sikt. Livslang oppfølging og bruk av tilskudd er derfor nødvendig.

En Gastric Bypass operasjon er temmelig omfattende. Som ved all kirurgi vil det være en risiko for komplikasjoner. Aktuelle komplikasjoner i forbindelse med, eller rett etter operasjonen, kan være lekkasje eller blødning. Forekomsten er sjelden og oppdages raskt, vanligvis i løpet av første døgn. Slike tilstander gir tydelige symptomer og pasienten vil bli tatt inn igjen på operasjonsstuen med en gang.

Gastric Bypass er en av de to mest brukte og den best dokumenterte operasjonsmetodene innen overvekt og fedme på verdensbasis. Det finnes derfor et svært godt tallgrunnlag for fastsettelse av risiko. Dødeligheten i forbindelse med denne operasjonen beregnes til ca. 0.5%. For å hindre blodpropp er det viktig at du kommer deg opp og går rett etter operasjonen. Du vil også få blodfortynnende medikamenter.

På sikt kan pasienter oppleve å bli plaget av endret avføringsmønster med diaré og hyppige tømminger – særlig ved inntak av fettrik mat. Dette er fordi den nedre delen av magesekken ikke lenger regulerer hvor rakst føden når tarmen. «Raske karbohydrater» kan derfor føre til svimmelhet, matthet, kaldsvette og hjerteklapp. Det dette som kalles dumping. Det er også en øket risiko for magesår, gallestein og tarmslyng. Du må også være oppmerksom på at enkelte undersøkelser ikke kan utføres slik som gastroskopi av den frakoblede magesekken og endoskopi av gallegangene.

Oversikt over operasjonen

FormålVektreduksjon
Operasjonstid60 minutter
Anestesi:Full narkose
Optimalt vekt resultatMinimum 1 år
Forventet sykemeldingstid3 til 6 uker
BehandlingsstedGjøvik
Pris Gastric Bypass99 850,-

Tror du Gastric Bypass er riktig for deg?

Du kan bestille en uforpliktende telefon konsultasjon hos lege på IbsenSykehusene. Konsultasjonen tar mellom 45 minutter og en time.

Vi utfører også Gastric Bypass operasjoner hos tidligere Sleeve opererte. Disse tilfellene vurderes på individuell basis.

Hva koster en slankeoperasjon?

Prisen på slankeoperasjon er avhengig av hva slags type operasjon du velger i samråd med våre leger. Mer informasjon om slankeoperasjon og pris finner du her.

En slankeoperasjon på IbsenSykehusene inkluderer 2 års oppfølging med klinisk ernæringsfysiolog.

I trygge hender hos Ibsensykehusene 

Pasientsikkerhet og trygghet er det aller viktigste når det gjelder operative inngrep. Våre pasienter må slutte med nikotinholdige produkter i god tid før operative inngrep. Dette kan være produkter som sigaretter og snus. Du må også på en liten slankekur for leveren din før en operasjon. Du vil få veiledning av klinisk ernæringsfysiolog.

I 2020 utførte IbsenSykehusene flest slankeoperasjoner i Norge i henhold til innrapporteringen i det skandinaviske kvalitetsregisteret, SOREG. Tallene stadfestet også at du er i trygge hender hos IbsenSykehusene: Vårt dyktige kirurgiske team sørget for at alle operasjonene som ble foretatt i 2020 hos IbsenSykehusene forløp uten operasjonskomplikasjoner for våre pasienter.

Overvektsteamet på IbsenSykehusene består av Norges dyktigste kirurger innen overvekstskirurgi, i tillegg til et samkjørt team bestående av operasjons sykepleiere, anestesi, koordinatorer og klinisk ernæringsfysiologer som alle sørger for best mulig behandling for våre pasienter. Våre erfarne sykepleiere og ansestesipersonell, i tillegg til pleiepersonalet, sørger for at du er oppe og går med en gang du våkner fra narkosen. Etter en natt på sykehuset skrives du ut, og kan reise hjem, klar til å starte på neste skritt på veien mot en varig vektnedgang.