Gastric Bypass

Gastric Bypass er den metoden, sammen med Mini Gastric Bypass som gir best varig resultat for de som sliter med svært alvorlig overvekt. Gastric bypass har i tillegg svært god effekt mot refluksplager.

Gastric Bypass slankeoperasjon

Denne operasjonsmetoden innebærer at deler av magesekken og tynntarmen kobles bort fra næringsopptaket. Etter at størstedelen av magesekken er koblet bort lager kirurgene en liten lomme som tynntarmen kobles til. Det er en kombinasjon av redusert næringsinntak til magesekken, redusert næringsopptak i tynntarmen samt at hormonene som gir sultfølelse er koblet bort som tilsammen fører til vektreduksjonen. Metoden gir en sikker og varig vektreduksjon. Gastric Bypass og Mini Gastric Bypass er de metodene som sammen med endringer i livsstil viser størst varig vektnedgang etter 5 år. Dette er den metoden som sammen med endringer i livsstil viser størst varig vektnedgang etter 5 år.

Gastric Bypass illustrasjon

For diabetes type 2 pasienter kan det gå kort tid etter operasjonen til man er symptom fri.

En ulempe er at sykdommer som følge av mangel på vitaminer og andre næringsstoffer kan oppstå på sikt. Livslang oppfølging og bruk av tilskudd er derfor nødvendig.

Operasjonen er temmelig omfattende og som ved all kirurgi er det en risiko for komplikasjoner. Aktuelle komplikasjoner i forbindelse med eller rett etter operasjonen er lekkasje eller blødning. Forekomsten er sjelden og oppdages raskt, vanligvis i løpet av første døgn. Slike tilstander gir tydelige symptomer og pasienten vil bli tatt inn igjen på operasjonsstuen med en gang. Dette er en av de to mest brukte og den best dokumenterte operasjonsmetodene innen overvekt og fedme på verdensbasis. Det finnes derfor et svært godt tallgrunnlag for fastsettelse av risiko. Dødeligheten i forbindelse med denne operasjonen beregnes til ca. 0.5%. For å hindre blodpropp er det viktig at du kommer deg opp og går rett etter operasjonen. Du vil også få blodfortynnende medikamenter.

På sikt kan pasienter bli plaget av endret avføringsmønster med diaré og hyppige tømminger – særlig ved inntak av fettrik mat. Dette er fordi den nedre delen av magesekken ikke lenger regulerer hvor rakst føden når tarmen. «Raske karbohydrater» kan derfor føre til svimmelhet, matthet, kaldsvette og hjerteklapp. Det er også en øket risiko for magesår, gallestein og tarmslyng. Du må også være oppmerksom på at enkelte undersøkelser ikke kan utføres slik som gastroskopi av den frakoblede magesekken og endoskopi av gallegangene.

Oversikt over operasjonen

FormålVektreduksjon
Operasjonstid60 minutter
Anestesi:Full narkose
Optimalt vekt resultatMinimum 1 år
Forventet sykemeldingstid3 til 6 uker
BehandlingsstedGjøvik
Pris Gastric Bypass99 850,-

Tror du Gastric Bypass er riktig for deg?

Hva koster en slankeoperasjon?

Prisen på slankeoperasjon er avhengig av hva slags type operasjon du velger i samråd med våre leger. Under kan du lese mer om slankeoperasjonene vi tilbyr hos IbsenSykehusene. Mer informasjon om slankeoperasjon og pris finner du her.