pris slankeoperasjon

Slankeoperert og vektoppgang?

Noen kan oppleve vektoppgang på nytt etter å ha blitt slankeoperert. En reoperasjon, revisjonskirurgi og/eller medikamentell behandling kan være gode behandlingsalternativ.

Hva er revisjonskirurgi / reoperasjon?

Revisjonskirurgi eller reoperasjon innebærer som regel at den første slankeoperasjonen gjøres om til en annen type slankeoperasjon. 

Det mest vanlige er å endre eller gjøre om en Gastric Sleeve til en Gastric Bypass (RYGB). En Mini Gastric Bypass (OAGB) kan også endres til en Gastric Bypass (RYGB). Pasienter som har fått utført en Gastric Sleeve som primæroperasjon er de som oftest kan ha behov for denne typen tilleggsbehandling. 

Det kan også være snakk om å forbedre virkningen av et inngrep. Dette er tilfellet der en Gastric Bypass (RYGB) gjøres om til en Distal Gastric Bypass

Pris slankeoperasjon Distal Bypass

Det er også mulig å tilbakeføre pasienten til normal anatomi fra en Gastric Bypass (RYGB) eller en Mini Gastric Bypass (OAGB). Det er ikke mulig å tilbakeføre en pasient til normal anatomi fra en Gastric Sleeve eller en SASI operasjon.

Når kan det være aktuelt å operere på nytt?

Indikasjoner for endring av en tidligere utført slankeoperasjon til Gastric Bypass (RYGB) kan være: Utbedring av påregnelige komplikasjoner slik som refluks – GERD. I tillegg er faktorer som vektoppgang, utilstrekkelig vektnedgang, manglende eller dårligere enn forventet bedring av følgesykdommer indikasjoner for ny operasjon.

Utilstrekkelig vektnedgang kalles også behandlings-resistens (poor responders), og forekommer hos en liten andel av pasienter. Det er vanskelig å forutsi hvem og hvorfor enkelte kan oppleve manglende respons.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er sykelig overvekt en kronisk sykdom. Dette er en faktor som medfører at enkelte kan ha behov for å opereres på nytt etter en tid. 

Hva kan man forvente etter en ny operasjon?

Dersom indikasjonen for inngrepet er behandling av påregnelige komplikasjoner slik som refluks og magesyre ved Gastric Sleeve, eller gallesyre ved Mini Gastric Bypass (OAGB), vil målet være en betydelig bedring av symptombildet.

Er indikasjonen utilstrekkelig vektnedgang, eller vektoppgang etter den første operasjonen, er det å forvente at man får bedre kontroll over sult- og metthetshormoner. Størrelsen på vektnedgangen kan noen ganger ikke forventes å være like stor som ved den første slankeoperasjonen. En studie av pasienter opprinnelig operert med Gastric Bypass i Sverige som enten hadde dårligere vektreduksjon enn forventet eller vektoppgang, viste en gjennomsnittlig reduksjon i BMI på nesten 10 BMI punker etter 8 år.

Andre behandlingsmuligheter

Det er også mulig å behandle vektoppgang etter slankeoperasjon med medikamenter som påvirker appetittreguleringen. Dette gjøres i tett samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog. Det er også viktig at behandlingen tilpasses deg som tidligere slankeoperert. Medikamentell behandling kan også kombineres med et nytt kirurgisk inngrep, med mål om ytterligere effekt på vekten.

Pris for revisjonskirurgi

Pris for revisjonskirurgi avhenger av hvilken type slankeoperasjon du har hatt først.

Du følges opp av klinisk ernæringsfysiolog på samme måte som ved en førstegangsoperasjon. Det er ikke noe krav om at din første operasjon har vært hos oss.

Ønsker du å vite mer?

Da er første skritt på veien å sende inn en av våre skjema så tar vi kontakt.