Fristbrudd

Panneloft illustrasjonsbilde

Fristbrudd

IbsenSykehusene har rammeavtale med Helfo

Fristbrudd ordningen

IbsenSykehusene har rammeavtale med Helfo for formidling av fristbruddpasienter til somatiske spesialisthelsetjenester innen fagområdene plastikkirurgi, gastroenterologisk kirurgisykelig overvekt og ortopedi. 

Dine rettigheter ved fristbrudd

Du som har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. Ved fristbrudd vil ditt sykehus eller din behandlingsinstitusjon ta kontakt med Helfo pasientformidling. De vil finne et tilbud til deg ved et annet behandlingssted hvis du ønsker det.

Du finner lenke til Helfo sine informasjonssider om fristbrudd her

https://www.helsenorge.no/rettigheter/dine-rettigheter-ved-fristbrudd/