overvekt

Behandling av overvekt

Overvekt er et av vår tids største helseproblemer og begrenser livslengde og aktivitetsmuligheter. Overvekts relaterte følgesykdommer er også et problem som påvirker livskvalitet.

Overvekt har stor betydning for din helse

IbsenSykehusene tilbyr en behandling av overvekt som består av slankeoperasjon og oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog over en 5 års periode.

Diabetes type 2, høyt blodtrykk, nedslitte hofte- og kneledd, hjerteproblemer, pustestopp (søvn apné), øket risiko for enkelte typer kreft, hormonforstyrrelser og ufrivillig barnløshet er alle følgesykdommer som er assosiert med sykelig overvekt . Samtidig forkortes kvalitetsjusterte leveår hos overvektige med flere år.

Overvekt og psykisk helse

Det er ikke noe god følelse når man i årevis forsøker slankekur etter slankekur, for å gå ned noen kilo, før vekten stiger tilbake til utgangspunktet, eller tilbake til et nivå som er enda litt høyere enn det den var før man begynte på slankekuren. Dette er lett å føle seg mislykket, eller at man mangler viljestyrke når man ikke får til den ønskelige vektnedgangen. Vi hører fra våre pasienter at det er lett å bli deprimert i perioder, selv om man kanskje ikke lar det synes ovenfor omverden. Under oppfølgingen etter en slankeoperasjon vil klinisk ernæringsfysiolog fokusere på betydningen av å lære å kjenne igjen sult og metthetsfølelsene. Og tilsvarende, at det er viktig med andre utløp enn mat for å håndtere følelser.

Ny livsstil og nye muligheter

Å forandre livsstil er nødvendig for å oppnå en varig vektnedgang. Det naturlige balansepunket mellom nyttig og bra kost og energiforbruk basert på fysisk aktivitet er nødvendig for at kroppen skal innstille seg på en kroppsvekt – en som er riktig for deg. Vår kliniske ernæringsfysiolog vil derfor hjelpe deg med informasjon og oppfølging i 2 år etter operasjonen.

Kirurgisk behandling av overvekt – overvektskirurgi

Før du tenker på kirurgi bør du ha forsøkt regelmessig mosjon og ulike slankemetoder. Dersom slankeoperasjon er riktig metode for deg, er det svært viktig at du følger våre råd når det gjelder kosthold og mosjon etter operasjonen. Uansett hvilken metode man velger er en slankeoperasjon et ledd i en behandling som fører til en varig livstilforandring. Vi vil derfor være sikre på at hver pasient som opereres er klar over dette. En operasjon for overvekt krever at du som pasient er motivert og forstår hva inngrepet innebærer.

Flere forskningsprosjekter har dokumentert at slankeroperasjoner forlenger livet for pasienter med kraftig overvekt. Over tid har det vist seg at kirurgisk behandling er den mest effektive måten å sikre en varig vektreduksjon. Du kan lese mer om dette i en artikkel fra Dagens Medisin her.

På IbsenSykehusene utfører vi slankeoperasjoner på pasienter som er klarert av kirurg. Vi tar utgangspunkt både i din vekt i dag samt i din høyeste vekt i livet, maksvekten, når vi regner ut din BMI.  I henhold til regelverkt skal pasienter ha en BMI på over 40, eller over 35 om man har følgesykdommer som sukkersyke (diabetes), leddsmerter, høyt blodtrykk, pustestopp (søvnapné), PCOS m.fl., eller over 30 ved type 2 diabetes.   Du kan sjekke din BMI her.

Avgjørelse om kirurgi foretas på individuelt grunnlag basert på pasientens sykehistorie og type følgesykdom. Det er derfor viktig at du sender inn det medisinske vurderingsskjemaet. Du vil bli kontaktet av lege for en gratis konsultasjon.

Om overvekt

Overvekt er et økende helseproblem som ikke bare begrenser aktivitetsmuligheter, men medfører følgesykdommer og redusert livskvalitet. En slankeoperasjon kan hos mange føre til en rask tilbakegang av overvektsrelaterte følgesykdommer slik som diabetes type 2, søvnapné eller pustestopp, samt forbedring av enkelte hjerte- og karsykdommer.

Mange overvektige sliter også med vondt i de store leddene – rygg, hofter, bekken, knær, ankler og føtter. Plantar fascitt er et annet problem som mange overvektige strir med. I tillegg kan det virke som om det er et samspill mellom overvekt og fibromyalgi, der overvekt forverrer symptomene, slik at vektnedgang anbefales for pasienter i denne gruppen.

Ettersom to av tre kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er overvektige, anbefales varig vektnedgang også for denne pasientgruppen ettersom fedme forverrer symptomene og hormonforstyrrelsen. Overvekt fører også til hormonforstyrrelser hos menn ettersom fettvev er hormonproduserende. Både kvinner og menn kan øke fertiliteten gjennom vektnedgang ved at hormonproduksjonen normaliseres.

Nyere forskning viser en sterk forbindelse mellom overvekt og arv. Denne arveligheten er blant annet knyttet til hormoner som er med på å styre sult og metthetsfølelsen, samt forbrenning. Arvelighet kan forklare en stor del av disposisjonen for å bli overvektig – faktisk så mye som opp mot 70%.

Ulike operasjonsmetoder

Innføringen av kikhullskirurgi også kjent som laparoskopi innen gastrokirurgi har medført at slankeoperasjonene tar kortere tid, har blitt tryggere, rehabiliteringstiden for pasienten har blitt kortere og kirurgen kan velge operasjonsmetode for å gi pasienten en individuell tilpasset behandling. 

Risiko og komplikasjoner ved en slankeoperasjon

Våre operatører har tilsammen gjennomført flere tusen fedmeoperasjoner.

En operasjon er allikevel et stort steg som medfører risikoer både på kort og lang sikt. Det må derfor være en beslutning som tas etter nøye overveining. Risikoen for komplikasjoner etter en slankeoperasjon er relativt liten. Ettersom operasjonene utføres med kikkhullkirurg – lapraskopisk -reduseres risikoen ytterligere. De første dagene etter en vektoperasjon finnes en risiko for blødning, infeksjon og lekkasje. Risikoen for komplikasjoner er størst det første døgnet etter operasjon, og deretter synker risikoen betydelig.

Mulige bivirkninger ved en slankeoperasjon

På lengre sikt finnes en risiko for nærings- og vitaminmangel. Uansett operasjonstype er dette noe man er bevisst på, og blodprøver tas i oppfølgingen på alle pasienter for å kontrollere nærings- og vitaminnivåene. Alle pasienter får resept på medisiner og vitaminer ved hjemreise. Du vil få grundig informasjon om eventuelle bivirkninger av vårt team.

Vil du gå ned i vekt? Har du forhøyet BMI? Da kan slankeoperasjon være riktig for deg.

IbsenSykehusenes kirurger har vært med på å forandre livene til mange overvektige i Norge. Send inn skjemaet under og blir du kontaktet av lege for en gratis konsultasjon.