Ansiktsløft illustrasjonsbilde

Ansiktsløft og halsløft

Målet med ansiktsløft og halsløft er å gi ansiktet et mer ungdommelig utseende. Dette gjøres ved å løfte og omfordele bløtvevet i underhuden i ansiktet og halsen, samt fjerne overflødig hud som gjør huden i ansiktet strammere.

Oversikt

FormålFjerne løs hud på kjeve og hals
Operasjonstid2-3 timer
AnestesiFull narkose
Optimalt Resultat6-9 måneder
Forventet sykemeldingstid2-3 uker

Formålet med ansiktsløft og halsløft

Med årene blir huden i ansiktet mindre elastisk. Bløtdelene under huden siger nedover og mange får flere rynker eller dypere furer. Halsen forandres på samme måte og kantene til halsmuskelen (platysma) blir gjerne mer tydelige, som gjerne kalles kalkunhals. Målet med ansiktsløft og halsløft er å gi ansiktet et mer ungdommelig utseende. Dette gjøres ved å løfte og omfordele bløtvevet i underhuden i ansiktet, halsen og fjerne overflødig hud, som gjør huden i ansiktet strammere. Dette sørger igjen for at rynkene i ansiktet glattes ut. Operasjonsmetode og snittføring velges på bakgrunn av alder, kvalitet på huden og omfanget av nedsiging av underhudsvev. Hvilken metode som passer for deg, vil du avgjøre i samarbeid med lege på en konsultasjonstime hos oss. Operasjonen kan kombineres med andre behandlingsmetoder samtidig eller hver for seg. Det kan for eksempel være fillere, rynkebehandling, laser, fettransplantasjoner eller fettsuging. Disse vurderingene krever stor erfaring og din optimale behandling bestemmes i dialogen mellom deg og ansiktskirurgen.

Er du en kandidat for ansiktsløft og halsløft?

Gode kandidater for ansiktsløft og halsløft er vanligvis:

  • Friske
  • Ikke-røykere
  • Pasienter med en positiv innstilling og realistiske forventninger
  • Alder over 40 år, men yngre pasienter kan også bli vurdert hvis de er gode kandidater

Stor-røykere er ikke gode kandidater for plastikk kirurgi fordi de har økt sjanse for komplikasjoner under narkose. Hvis du røyker vil du bli spurt om og slutte minst to måneder før operasjonen, da røyking også kan føre til komplikasjoner etter operasjonen og vanskeliggjøre sårtilhelingen. Røykere får for eksempel oftere stygge arr, nekrose, og sårruptur.

Komplikasjoner

Alle våre pasienter som har gjennomført halsløft og ansiktsløft kommer til minst to kontroller etter avtale. Ved ansiktskirurgi vil det oppstå regelmessig hevelse og tydelige blåmerker som øker de første tre dagene. Mange pasienter må også inn til sårskift, for å hindre infeksjoner. Ved en del inngrep er det vanlig å gi antibiotika som forebyggende medisin i en uke etter operasjonen, gjerne sammen med resept på smertestillende medikamenter. Symptomene og plagene avtar som oftest i løpet av noen dager. Operasjonsresultatet kan først vurderes vesentlig senere, gjerne en måned eller mer etter operasjonen. Ibsensykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger som etter mange års praksis har vist at de meget sjelden opplever uønskede hendelser, eller komplikasjoner. Også den øvrige driften av sykehusene er tilrettelagt for at pasienten skal føle seg meget godt ivaretatt. Det er imidlertid ikke til å unngå at enkelte pasientforløp og resultater ikke blir som planlagt. Hvis man etter 2-3 dager opplever økende smerter, hevelser, rødme og høy kroppstemperatur, skal man ta kontakt med kirurgen (se nummer til kirurgen på visittkort, timekort eller på nett) ved IbsenSykehusene, eller egen lege/legevakt, hvis kirurgen er utilgjengelig. Mulige tidlige komplikasjoner inkluderer blodansamling (hematom), som kan forekomme fordi kirurgi innebærer snitt i strukturer som er rike på blodkar. Ødelagt vev (nekrose) kan man få i tilfeller hvor man får for mye drag, eller at det ikke er tilstrekkelig sirkulasjon. Det kan også forekomme i forbindelse med blodansamling eller infeksjon. Sene komplikasjoner kan innebære arr med behov for korreksjon. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter første operasjon.

Ansiktsløft pris

Du kan se priser på forskjellige typer ansiktsløft i vår prisliste under Plastikkirurgi: Ansikt

Forberedelser til operasjonen

Når pasienten kommer til konsultasjon starter man med å fylle ut et egenopplysningsskjema. Hensikten med dette er å kartlegge om det foreligger sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Man skal ikke gjennomgå denne type kirurgi om det foreligger risiko, som f.eks. blodpropp innenfor en 3-6 måneders periode før inngrepet. Pasienten må heller ikke lide av akutte sykdommer på operasjonsdagen. På operasjonsdagen er det viktig å ha intakt hud ved og rundt operasjonsområdet. Piercing som berører operasjonsfeltet må fjernes om annet ikke er avtalt.

Blodfortynnende medikamenter, medikamenter mot betennelse (antiflogistika), tranpreparater, og Omega 3 skal ikke brukes de siste 1-2 uker før operasjonen. P-piller og hormonpreparater skal ikke brukes 14 dager før operasjonen.Vi ønsker å unngå operasjon den andre eller tredje dagen i menstruasjonssyklusen, og ber om at våre pasienter ikke drikker alkohol 2-3 dager før operasjonen. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter. Se for øvrig generell informasjon om plastikkirurgi. Om du er i tvil om noe så ta kontakt med oss i god tid før operasjonen, og gjerne ved konsultasjon hos legen. Skriv gjerne ned de spørsmål du har på en lapp og ta dem med på konsultasjonen.

Sykepleier vasker det aktuelle operasjonsområdet, du kan gjerne dusje og bruke antiseptisk såpe morgenen før operasjon.

Denne operasjonen utføres som dagkirurgi i lokal anestesi (bedøvelse), gjerne understøttet av avslappende midler. Det betyr at det ikke er nødvendig å faste, med mindre det er særskilt avtalt (ved anestesi der man sover). Du reiser hjem ca en time eller to etter operasjonen.

Dersom faste er avtalt: Pasienten skal være fastende i fem timer før operasjon. Dersom du skal opereres tidlig, f.eks. kl. 8, starter fasten fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost fem timer før operasjon ved oppstart etter kl.12, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave. Medisiner for hjertelidelser, blodtrykk og astma skal man ta med ett glass vann, selv om man faster.

Selve operasjonen

Når du ankommer blir du møtt av en sykepleier og den kirurgen som skal gjennomføre operasjonen. En del inngrep krever at snittføring (hvor snittet skal foretas) tusjes på huden. Operasjonen utføres som dagkirurgi på operasjonsstue. Om ønskelig kan man få beroligende medikamenter for å slappe av. Dette må være avtalt i forkant, og i så fall må man være fastende (se forrige avsnitt).

Operasjonsmetode, og hvor snittet skal gjøres velges på bakgrunn av av alder, kvalitet på huden og omfanget av nedsigning av underhudsvev. Inngrepet kan kombineres med andre behandlingsmetoder samtidig, eller hver for seg (sekvensielt). Det kan være fillere, laser, fettvevstransplantasjoner, eller fettsuging. Disse vurderingene krever stor erfaring, og din optimale behandling bestemmes i dialog mellom deg og kirurgen.

Klassisk ansiktsløft (SMAS):  Innebærer et snitt som begynner i tinningen, rett over øret. Snittet føres så foran øret, svinger rundt øreflippen og bak øret. Snittet ender i hodebunnen. Huden i ansikt og hals løftes fremover og nedover for å fremvise underlaget. Deretter løfter man dette hudlaget og strammer det oppover og bakover ved hjelp av oppløsbare sting. Et hjelpesnitt på 4-5 cm åpnes under haken for å stramme opp halsmuskelen, og for å fjerne eventuelt fettvev. Deretter fjerner kirurgen overflødig hud, og syr huden sammen i to lag. Denne type ansiktsløft passer best for eldre pasienter som har mye overflødig hud i ansikt og hals.

MACS ansiktsløft:Er en nyere metode som innebærer et kortere snitt; det starter i tinningen foran hårlinjen, før det svinger nedover foran øret og ender ved øreflippen eller rett bak denne. Huden i ansiktet løftes, og underliggende vev strammes oppover ved hjelp av to kraftige tråder som flettes inn i vevet. En tredje, noe tynnere tråd kan brukes for å stramme opp vevet over kinnbenet (utvidet MACS løft). I så fall fjerner man en liten hudstripe fra nedre øyelokk. Overflødig hud fjernes, og huden sys på samme måte som ved et klassisk løft. Det er vanlig å kombinere fettsuging av området under haken og halsen med denne metoden. I forbindelse med operasjonen kan det legges inn tynne plastrør med hull (dren) i for å fjerne blod etter den første operasjonsdagen. Etter operasjonen lager kirurgen en myk og romslig bandasje rundt ansiktet.

Etter operasjonen

Dagkirurgi betyr at man reiser hjem 1 – 2 timer etter operasjon. Etter utskrivning kan det oppstå situasjoner hvor det er viktig å ha en person tilgjengelig  de første tjuefire timene. Om du har fått noe annet enn lokal bedøvelse (avslappende midler) bør du ha hjelp til hjemreise (du kan ikke kjøre egen bil).

Vi ønsker at alle pasienter som har fått annet enn lokal bedøvelse (anestesi) drikker godt, og later vannet før avreise. Kvalme forekommer sjeldent ved bruk av moderne legemidler, men skulle det likevel inntre kan man få medikamenter mot dette.

Du kan bruke vanlige smertestillende (reseptfrie) medikamenter, eller få med deg en egen resept fra Ibsensykehuset. Ved behov utskrives det også en resept på antibiotika for å forebygge sårinfeksjon.

Ved ansiktskirurgi oppstår det regelmessig hevelse og tydelige blåmerker som øker de første tre dagene. Mange pasienter må inn til sårskift, alle kommer til minst to kontroller etter avtale. Ved en del inngrep er det vanlig gi antibiotika som forebyggende medisin i en uke etter operasjonen, gjerne sammen med resept på smertestillende medikamenter. Symptomene og plagene avtar som oftest i løpet av noen dager. Operasjonsresultatet kan først vurderes vesentlig senere, gjerne en måned eller mer etter operasjonen.

Om komplikasjoner:

Ibsensykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger som etter mange års praksis har vist at de meget sjelden opplever uønskede hendelser, eller komplikasjoner. Også den øvrige driften av sykehuset er tilrettelagt for at pasienten skal føle seg meget godt ivaretatt. Røykere har større risiko for komplikasjoner, avholdenhet eller sterk reduksjon av forbruk av nikotin er derfor å anbefale.

Det er imidlertid ikke til å unngå at enkelte pasientforløp og resultater ikke blir som planlagt. Hvis man etter 2-3 dager opplever økende smerter, hevelser, rødme og høy kroppstemperatur, skal man ta kontakt med kirurgen (se nummer på visittkort, timekort eller på nett) ved Ibsensykehuset, eller egen lege/legevakt hvis kirurgen er utilgjengelig.

Tidlige komplikasjoner:

Blodansamling (hematom) kan forekomme fordi kirurgi innebærer snitt i strukturer som er rike på blodkar. Det er derfor meget viktig med visse forberedelser som nevnt over. Enkelte ganger pleier man å legge inn dren (rør eller veker) i såret for å lede vekk blod og vevsvæske. Disse fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengde som kommer ut. Vi råder våre pasienter til å unngå aktivitet minst 1 uke etter operasjonen. Det er også tilrådelig  å bruke komprimerende bandasjer etter avtale. Bandasjer er en infeksjonsbarriere, men om den blir gjennomtrukket av blod bør den skiftes. Ta eventuelt kontakt med våre sykepleiere for hjelp.

Infeksjoner forekommer sjelden. I de tilfeller det skjer vil de som oftest være overfladiske. Det er viktig med tidlig tilsyn og behandling ved mistanke om infeksjon. Infeksjoner som skal behandles kan oppstå etter noen dager. Ved infeksjoner som behøver behandling får pasientene antibiotika eller det gjøres en kirurgisk intervensjon.

Ødelagt vev (nekrose) kan man få i tilfeller hvor man får for mye drag, eller at det ikke er tilstrekkelig sirkulasjon. Det kan også forekomme i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon.

Sene komplikasjoner:

Arrdannelse: Godt planlagt og teknisk riktig utførte inngrep skal resultere i fine og usjenerende arr. Arr med behov for korreksjon kan likevel oppstå. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter første operasjon.