Skulderkirurgi

Skulderkirurgi

Skader og smerter i skuldrene kan skyldes ulike årsaker, men et fellestrekk er at de kan føre til funksjonsnedsettelse, redusert arbeidsevne og gjøre det vanskelig å gjennomføre daglige gjøremål. Våre kirurger har lang erfaring med diagnose og behandling av skulderplager. I mange tilfeller vil fysikalsk behandling alene føre frem ved skulderskader, men noen ganger vil kirurgisk behandling gi det beste behandlingsresultatet.

Valg av behandlingssted for skulderkirurgi

Det er flere faktorer som er viktige når man som pasient skal velge behandlingssted for skulderkirurgi. Det er viktig at kirurgen er dyktig, har lang erfaring, benytter de beste kirurgiske metodene og anvender kvalitetsutstyr.

Trenger jeg virkelig kirurgi?

Kanskje det viktigste av alt er at kirurgen gjør en riktig vurdering av behovet for kirurgi. I de aller fleste tilfeller vil den anbefalte behandlingen være fysioterapi og opptrening. Men, enkelte ganger er kirurgi den beste behandlingsløsningen. Ortoped Ola Wessel-Tingby ved IbsenSykehuset Porsgrunn har bred og lang erfaring innen skulderkirurgi, og kan vise til svært gode behandlingsresultater for sine pasienter.

Hvorfor får man vondt i skulderen?

Plager og skader i skuldrene kan komme etter en idrettsskade, ulykke, eller ved langvarig feilbelastning . De kan også skyldes rene aldersforandringer. Har du plager i skulderen kan du også få plager i resten av armen, og armen kan oppleves som kraftløs. Dette kan dermed medføre nedsatt funksjonsevne.

Oversikt

FormålFjerne årsaken til smerter og funksjonsnedsettelse
Operasjonstid30 – 90 minutter
Anestesi:Narkose kombinert med lokal bedøvelse
Optimalt ResultatEtterhelingsfase 6-12 måneder
Forventet sykemeldingstid0–12 uker avhengig av type jobb
BehandlingsstedPorsgrunn
PrisFra kr. 24 400,- (Se prislister under Ortopedi: Skulder)

Tilstander vi behandler med skulderkirurgi

Skader i senene rundt skulderleddet – Rotatorcuff rupturer

Skader i seneapparatet rundt skulderleddet kan oppstå etter trauma, ved at et senefeste ryker eller får et rift. Slike skader kan også oppstå som følge av aldersforandringer. Alder og skadetype vil være utslagsgivende for anbefalt behandlingsmetode.

 • Eldre personer med spontan ruptur, eller rift, behandles ofte med treningsbehandling.
 • Traumatiske skader og yngre personer behandles ofte kirurgisk. Kirurgen syr da senene tilbake på plass under en kikkhullsoperasjon.
 • Rehabilitering med veiledning av fysioterapeut er nødvendig efter operasjonen.
 • Man må påregne å bruke fatle i 4 uker etter operasjonen.
skulderkirurgi
Alder og skadetype vil være utslagsgivende for anbefalt behandlingsmetode


Senebetennelse – Subacromielle smerteplager

Subacromielle smerteplager går ofte under betegnelser som senebetennelse, slimposebetennelse eller kalkskulder. Det er vanlig at man kjenner tydelig smerte ved arbeid over skulderhøyde.

 • Tilstanden skyldes muskulær feilbalansering i skulder.
 • Primært behandles dette med treningsbehandling i 3-6 måneder.
 • Dersom treningsbehandlingen ikke gir den ønskede effekten, kan tilstanden opereres med kikkhullsoperasjon, der man gir mer plass før det irriterte området.


Ustabilitet i skulderleddet

Skulderleddet er et svært bevegelig ledd. Derfor er skulderen spesielt utsatt for å luksere – å gå ut av ledd. Hos yngre, høyaktive personer, eller ved flere episoder av att skulderen går ut av ledd, vil kirurgisk behandling gi den nødvendige stabiliteten i skulderleddet.

 • Kirurgi er som oftest ved et kikkhullsinngrep der leddkapslen og ligamentene sys tilbake på plass i leddet.
 • Rehabilitering med fysioterapeut er nødvendig for å oppnå et godt resultat. 
 • Man bruker fatle i 3 uker etter operasjonen.

Frozen Shoulder

Frozen shoulder, eller frossen skulder, er en tilstand som oftest oppstår uten at man kan peke på en utløsende årsak. I startfasen merker pasienten kun smertene. Deretter vil man få gradvis minsket bevegelighet i skulderen, slik at det kan være vanskelig å løfte armen, og etterhvert også å kle på seg. Skulderen blir stiv ettersom bevegeligheten stadig reduseres. Mange opplever søvnproblemer fordi det er vondt å sove på den vonde skulderen. Smertene er som regel lokalisert i skulder, samt på utsiden av overarmen, men enkelte kan oppleve strålesmerter ned i underarmen. Frozen shoulder varer ofte i ett til to år. Hos de fleste forsvinner tilstanden spontant, men for enkelte blir tilstanden varig, eller medfører så store plager at den behandles kirugisk. 

Skulderkirurgi
 • Operasjon utføres artroskopisk – ved kikkhullskirurgi
 • Kirurgen åpner og splitter leddkapselen i skulderen for å oppnå normal bevegelighet.
 • Etter inngrepet er intensiv fysioterapi svært viktig for å oppnå best mulig behandlingsresultat. 

Møt kirurgen

Ola Wessel-Tingby er overlege ved ortopedisk avdeling, Kongsberg Sykehus, Vestre Viken HF. Han er utdannet ved Universitetet i Gøteborg, og har norsk og svensk spesialistgodkjenning i ortopedi fra 2004. Ola har også hatt overlege stillinger ved Notodden sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo. Han har i tillegg hatt stillinger ved en rekke svenske sykehus herunder Sahlgrenska Universitetssjukehuset, Danderyd, Varberg og Karolinska Institutet, samt ved University of Cambridge, Storbritannia. Ola har publisert en rekke artikler med spenn fra ortopedi til kreftforskning. Wessel-Tingby har lang erfaring innenfor øvre ekstremitetskirurgi, særskilt skulderkirurgi. Ola Wessel-Tingby behersker avanserte artroskopiske og åpne metoder ved operativ behandling av skulderlidelser.  

Wessel-Tingby har lang erfaring innenfor øvre ekstremitetskirurgi, særskilt skulderkirurgi. Han behersker avanserte artroskopiske og åpne metoder ved operativ behandling av skulderlidelser.  Han har også kompetanse innenfor dagkirurgiske prosedyrer som hånd-og fotkirurgi, artroskopisk behandling av knelidelser, samt protesekirurgi av hofte. I tillegg har han bred erfaring og kompetanse innen fraktur behandling.

Ola Wessel Tingby ortoped
Ortoped Ola Wessel-Tingby

Vi har kort ventetid, lang erfaring og gode resultater å vise til innen skulderkirurgi. Du finner en oversikt over prisene for skulder kirurgi under ortopedi delen av prislisten.

Forberedelser til operasjonen

 • Tar du Marevan stopper du to dager før operasjonen.
 • Bruker du Heparin stopper du en uke før operasjonen.
 • Dusj kvelden før og om morgenen på operasjonsdagen.Ha på rene klær etter at du har dusjet.
 • Du kan eventuelt starte med antibiotika forebyggende dagen før operasjonen.
 • Du må faste fra midnatt ettersom operasjonen foregår i narkose.

Under selve operasjonen

Operasjonen gjøres vanligvis dagkirurgisk, med mikrokirurgisk teknikk. I prinsippet kan de fleste lidelser i skulderleddet behandles artroskopisk, men det hender at inngrepet utføres åpent gjennom ca. 5 cm snittføring.

Etter operasjonen

Skulder kirurgi utføres på dagbasis, som betyr at man reiser 1-2 timer etter operasjon. Dersom det skulle være komplikasjoner, kan det kreve innleggelse på sykehus i noen dager. Man må ha hjelp til hjemreise og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dager. Etter operasjonen får du en stor bandasje (absorberende) over skulderen. Etter tre dager kan du skifte til mindre bandasje/kompresser over stikkstedene. Fysioterapi etter operasjonen er en viktig del av all artroskopisk skulderkirurgi. Treningsprogrammet skal inneholde passive og aktive øvelser. Smertefulle bevegelser skal om mulig unngås.