Skulderkirurgi

/ / Skulderkirurgi

Stivhet og smerter i skuldrene er vanlige plager som kan behandles med gode resultater. Våre eksperter har lang erfaring med behandling av skulderplager og bruker kun de beste metodene.

Moderne metoder innen skulderkirurgi

I dag har metodene som brukes for behandling innen skulderkirurgi kommet langt. Ved hjelp av kikkhullskirurgi kan mange tilstander behandles uten større kirurgiske inngrep. En stor fordel er at skulderen raskere blir bedre og kan belastes tidligere enn ved større operasjoner.

Vanlige plager

Plager i skuldrene kan komme etter en ulykke eller ved langvarig feilbelastning. Dette kan gi skader i nervene, senene eller i musklene og knoklene. Har du plager i skulderen vil det som regel også gi plager i resten av armen og være til et stort hinder i hverdagen.

Vi har kort ventetid, lang erfaring og gode resultater innen skulderkirurgi. Ta kontakt med oss for en konsultasjonstime.

Oversikt

FormålFjerne årsaken til smerter
Operasjonstid60 – 120 min avhengig av nivåer
Anestesi:Narkose kombinert med lokal bedøvelse
Optimalt ResultatEtter helingsfase 6-12 måneder
Forventet sykemeldingstid2–4 uker avhengig av type jobb
BehandlingsstedPorsgrunn
PrisFra kr. 24 400,- (Se prislister under Ortopedi: Skulder)

Tilstander vi behandler:

Større seneskader/avrivning (supraspinatusruptur)

Tidligere var man tilbakeholden med operasjoner av skuldre med seneskader. Dette har forandret seg. I dag anbefaler man et inngrep for de fleste pasienter med avrivning eller større skader på supraspinatussenen. Det er viktig at man får sydd senen på plass. Dette gjøres ved hjelp av en kikkhullsoperasjon.

Senebetennelse (tendinitt)

En senebetennelse starter ofte med øm muskulatur rundt leddet. Om du trykker der det gjør vondt, føles det som å trykke på en pose potetmel. Du kan oppleve at området blir hovent og varmt, at huden blir rød og at du får nedsatt bevegelighet. Det er vanlig at man kjenner tydelig smerte ved bevegelser som belaster den irriterte senen. Typisk for senebetennelse er at du først merker ubehag, og at smerter øker i styrke. Behandles ved hjelp av en kikkhullsoperasjon.

Forkalkning (supraspinatus tendinose)

Forkalkning i skulderen kan for eksempel forekomme der en sene har vært skadet, og skaden ikke har blitt tilstrekkelig leget. Det er snakk om en kalkopphopning, der kalken i seg selv ikke er et problem da den sjelden er smertefull. Men kalken kan over tid føre til nedsatt funksjonalitet og betennelse i leddet. Den bør fjernes. Dette gjøres ved hjelp av en kikkhullsoperasjon.

Slitasje/leddgikt i skulder (artrose)

Artrose, slitasje eller gikt i skulderen, er en vanlig årsak til stivhet og smerte, særlig hos eldre mennesker. Også yngre som har vært utsatt for alvorlige skader på skulderleddet, kan ha de samme lidelsene. Tilstanden oppstår når brusken som danner glideflaten i leddet blir ødelagt. Dette medfører at leddet stivner, samtidig som leddbruskkvaliteten reduseres og påfører pasienten økt smerte.

Behandlingsmulighetene er flere – fra smertestillende medikamenter til utskiftning av ledd. Symptomer og grad av ødeleggelse, samt pasientens generelle funksjonsbehov, vil være veiledende i valg av behandlingsmåte. Ved IbsenSykehusene tilbyr vi undersøkelse med tanke på videre behandlingsforløp.

Klikk her for prisliste

Forberedelser til operasjon

Stoppe bruk av Marevan to dager før operasjon og Heparin en uke før operasjonen, dusje kvelden før og morgenen på operasjonsdagen samt ta på rene klær. Evt starte med antibiotika forebyggende dagen før. Operasjonen foregår i narkose noe som tilsier at du må faste fra midnatt.

Under selve operasjonen

Operasjonen gjøres vanligvis dagkirurgisk, med mikrokirurgisk teknikk. I prinsippet kan de fleste lidelser i skulderleddet behandles artroskopisk, men det hender at inngrepet utføres åpent gjennom ca. 5 cm snittføring.

Etter operasjonen

All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser 1-2 timer etter operasjon. Dersom det skulle tilkomme komplikasjoner, kan det kreve innleggelse på sykehus i noen dager. Man må ha hjelp til hjemreise og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dager. Etter operasjonen får du en stor bandasje (absorberende) over skulderen. Etter tre dager kan du skifte til mindre bandasje/kompresser over stikkstedene. Fysioterapi etter operasjonen er en viktig del av all artroskopisk skulderkirurgi. Treningsprogrammet skal inneholde passive og aktive øvelser. Smertefulle bevegelser skal om mulig unngås.