Lipødem

lipødem
Dr Bård Nordang
lipødem
Dr Ashwin Reddy

Hva er lipødem?

Lipødem er en kronisk, smertefull sykdom i fettvev. Bena til lipødempasienter blir ofte forholdsmessig store -«tømmerstokk ben». Tyngdefølese, smerte ved berøring og trykk er typiske symptomer. Lipødem rammer hovedsakelig kvinner. Lipødem medfører smerter, smerte ved berøring og trykk, tyngdefølelse i ben og armer, blåmerketendens eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg kan du ha andre symptomer. Tilstanden kan også medføre skader i lymfesystemet over tid. Arv og genetikk er viktige faktorer i utviklingen av sykdommen.

Typisk ved lipødem er at mange er slanke oventil, mens bena ikke står i forhold til overkroppen. Det finnes ulike grader av sykdommen, alt etter hvor hardt pasienten er rammet. Noen har også plager i armer. Enkelte kan også ha plager i mageregionen, hofter og flanker. 

Lipødem er en kronisk sykdom, men symptomene kan behandles for å øke din livskvalitet og funksjon i dagliglivet.

Enkelte pasienter forteller at det er for smertefullt å ha et kosedyr eller minstemann sittende på fanget på grunn av trykksmertene.

Dr Bård Nordang

Sykdommen deles inn fire i ulike stadier og typer. Dette karakteriseres av hvor fettdepotene har satt seg, hvor store og hvilken karakter de har, i hvilken grad huden er påvirket og forandret, smertepåvirkning og funskjonspåvirkning, samt om lymfesystemet har blitt påvirket.

Hvem rammes av lipødem?

Lipødem er en sykdom som i all hovedsak rammer kvinner. Sykdommen synes å ha en sterk arvelig komponent, samt å være hormondrevet. Derfor debuterer symptomene hos mange kvinner etter pubertet eller graviditet. Sykdommen forverres ved vektøkning.

Tverrfaglig behandlingsperspektiv

Tverrfaglig behandlingsperspektiv er et bærende element i lipødem behandlingen hos IbsenSykehusene. Våre kliniske ernæringsfysiologer kan bistå med vektreduksjon før behandling, anti-inflammatorisk kostholdsplaner og medikamentell behandling av overvekt. Vi samarbeider tett med fysioterapeuter, og ser gjerne at din fysioterapeut tar kontakt for å hospitere.

Behandling av lipødem hos IbsenSykehusene

Behandlingstilbudet for lipødem er i dag begrenset, både i det offentlige og i det private helsevesenet. Dette er en pasientgruppe som på mange måter er usynlig. Plagene, smertene og de psykososiale faktorene pasientene utsettes for har fått liten plass i det offentlig rom.

IbsenSykehusenes mangeårige kompetanse og erfaring innen overvekt og fedmekirurgi – slankeoperasjoner – setter oss i en unik posisjon til å tilby denne pasientgruppen en helhetlig, tverrfaglig behandling på pasientenes premisser – med pasienten i sentrum.

På IbsenSykehuset Porsgrunn er vi derfor svært glade for å ha knyttet til oss plastikkirurg Bård Nordang, som er en spesialist i behandlingen av lipødem.

Vi kan tilby behandlingen som inneliggende kirurgi eller som dagkirurgi dersom dette er ønsket av den enkelte pasient.

IbsenSykehuset Porsgrunn ligger sentralt geografisk plassert i Vestfold og Telemark, med god transporttiknytting til E18, tog, buss og Torp flystasjon samt annen offentlig kommunikasjon. Flyplassen Torp Sandefjord er kun 35 minutter unna med bil. Reisetid med bil fra Oslo sentrum er under 2 timer.

Fettsuging med WAL som behandlingsmetode for lipødem

Behandlingen foregår i første hånd ved hjelp av spesialutstyr for fettsuging, ‘Water Assisted Liposuction’, (WAL) der det sykelige bindevevslingnende fettet fjernes effektivt og skånsomt. Denne behandlingen har store fordeler i forhold til tradisjonell fettsuging, ettersom lymfesystemet ikke utsettes for store traumer, og pasientene får et bedre behandlingsresultat. Med denne behandlingsmetoden kan kirurgen fjerne større mengder sykt vev. Videre får huden et slettere og mer naturlig glatt uttrykk, uten søkk og kratere som vil være tilfelle der man ikke får fjernet alt det sykelige bindevevslignende fettet. Behandlingen oppleves også som mindre smertefull for pasientene etter operasjonen.

Pasienter forteller at de opplever en umiddelbar bedring av lipødem smertene. Det er dog selvsagt operasjonsubehag og smerter som ved ethvert operativt inngrep.

Behandlingene foregår i en serie operasjoner, der man behandler ferdig ett og ett område, for å oppnå et best mulig resultat. Det er viktig at alt det syke fettvevet fjernes helt, slik at lipødemet ikke kommer tilbake. For enkelte pasienter kan det syke fettvevet affisere mage, hofter, rumpe og armer, slik at man må påregne flere behandlinger. Det må være et opphold mellom behandlingene.

Teknikken i utførelsen av fettsugingen har mye å si for behandlingsresultatet. Dr Nordang på IbsenSykehusene, er en erfaren kirurg og operatør som har utført en rekke inngrep og operasjoner med svært gode resultater. Samtidig er pasientsikkerhet svært viktig. Derfor setter Dr Nordang begrensinger på hvor mange liter fett han fjerner hos hver enkelt pasient under en behandling.

Enkelte pasienter vil ha behov for behandling for sprengte blodkar og variser. Dersom det er mistanke om at dette er nødvendig vil pasienten bli undersøkt og eventuelt behandlet av karkirurg i forkant av fettsugings behandlingen.

Fysioterapi

Pasientene følges opp av fysioterapeut før og etter behandlingen, og vi anbefaler i tillegg behandling med spesialtilpasset kompresjonstøy. Noen synes å ha god nytte av pulsator I andre land er det mer vanlig med bruk av dobbelt kompresjon og pulsator brukes lite.. Kompresjonstøyet bør være tilpasset i forkant av operasjon slik at det kan påføres mens pasienten fremdeles er under sedasjon/narkose. Norsk lymfødem og lipødem forening, NLLF har en oversikt over anbefalte fysioterapeuter.

Det praktiske

IbsenSykehusene tilbyr delbetalingsløsninger for medisinske behandlinger. Lipødem er en medisinsk tilstand med medisinsk diagnose. I tillegg har vi avtaler med forsikringsselskap som dekker denne behandlingen under sin behandlingsforsikring. Du kan lese mer om helseforsikring, betaling og delbetaling, og våre betalingsbetingelser her.

For et pristilbud på din lipødembehandling, ønsker vi at du først bestiller en konsultasjon, slik at vi kan sette opp et behandlingsforløp for deg.

Lipødem behandling oppsummert

  • Diagnose
  • Fettsuging med WAL
  • Fysioterapi
  • Kostholdsveiledning
  • Tverrfaglig behandling
  • Inneliggende behandling på sykehus
  • Sentralt beliggende sykehus i Porsgrunn
  • Delbetalingsordninger
  • Avtaler med forsikringsselskap
  • Oppfølging i 12 måneder etter inngrepet

Ta kontakt med oss for mer informasjon.