Lipødem

Lipødem

Hva er lipødem?

Lipødem er en kronisk, smertefull sykdom i fettvev. Bena til lipødempasienter blir ofte forholdsmessig store -«tømmerstokk ben». Tyngdefølese, smerte ved berøring og trykk er typiske symptomer. Lipødem rammer hovedsakelig kvinner. Lipødem medfører smerter, smerte ved berøring og trykk, tyngdefølelse i ben og armer, blåmerketendens eller nedsatt funksjonsevne. I tillegg kan du ha andre symptomer. Tilstanden kan også medføre skader i lymfesystemet over tid. Arv og genetikk er viktige faktorer i utviklingen av sykdommen.

Typisk ved lipødem er at mange er slanke oventil, mens bena ikke står i forhold til overkroppen. Det finnes ulike grader av sykdommen, alt etter hvor hardt pasienten er rammet. Noen har også plager i armer. Enkelte kan også ha plager i mageregionen, hofter og flanker. 

Lipødem er en kronisk sykdom, men symptomene kan behandles for å øke din livskvalitet og funksjon i dagliglivet.

Enkelte pasienter forteller at det er for smertefullt å ha et kosedyr eller minstemann sittende på fanget på grunn av trykksmertene.

Dr Bård Nordang

Sykdommen deles inn fire i ulike stadier og typer. Dette karakteriseres av hvor fettdepotene har satt seg, hvor store og hvilken karakter de har, i hvilken grad huden er påvirket og forandret, smertepåvirkning og funskjonspåvirkning, samt om lymfesystemet har blitt påvirket.

Hvem rammes av lipødem?

Lipødem er en sykdom som i all hovedsak rammer kvinner. Sykdommen synes å ha en sterk arvelig komponent, samt å være hormondrevet. Derfor debuterer symptomene hos mange kvinner etter pubertet eller graviditet. Sykdommen forverres nemlig ved vektøkning.

Symptomer på lipødem

 • Uforholdsmessig store lår og legger
 • Uforholdsmessig store armer
 • Hofteomkrets er minst 1,4 ganger større enn livvidden
 • Smerter ved berøring
 • Smerter ved trykk
 • Tunge ben og armer – ‘tyngdefølelse’
 • Får lett blåmerker
 • De berørte områdene er kaldere å ta på enn det omkringliggende vevet
 • I tidlige stadier – utvisking av konturene i leggene
 • I mellom stadier – fett puter (depoter) på innsiden av knærne
 • I senere stadier – «cuff» eller mansjett ved ankelen
 • I senere stadier – skader på lymfesystemet
 •  I senere stadier – belastningsskader på ledd
 • Endring av huden – overflaten oppleves som ruglete – hudens naturlige glatthet forsvinner
 • Forandret hudkonsistens – huden kjennes som viskelær
 • Utpreget forekomst av cellulitter

Diagnose – har jeg lipødem?

Plastikk Kirurg Dr. Bård Nordang
Plastikk Kirurg Dr. Ashwin Reddy

 • Plastikkirurgene Bård Nordang og Ashwin Reddy stiller diagnose og er behandlingsansvarlige leger.
 • Dr Nordang og Dr Reddy er ansatt ved IbsenSykehuset Porsgrunn og er spesialister i behandlingen av lipødem.
 • Diagnosen stilles på bakgrunn av en klinisk undersøkelse av pasienten.
 • På bakgrunn av diagnosen kan pasienten søke om støtte til nødvendig behandling hos fysioterapeut, individuelt tilpasset kompresjonstøy og pulsator.

Tverrfaglig behandlingsperspektiv

Tverrfaglig behandlingsperspektiv er et bærende element i lipødem behandlingen hos IbsenSykehusene. Våre kliniske ernæringsfysiologer kan bistå med vektreduksjon før behandling, anti-inflammatorisk kostholdsplaner og medikamentell behandling av overvekt. Vi samarbeider tett med fysioterapeuter, og ser gjerne at din fysioterapeut tar kontakt for å hospitere.

Konsultasjon for lipødem diagnose

Er du interessert i en konsultasjon for å få stilt diagnose trenger vi en del opplysninger om deg slik at vår kirurg kan forberede seg best mulig til konsultasjonen.

Du kan skrive direkte inn i dette skjemaet og trykke «SEND INN» på siste siden når du er ferdig. All informasjon er da tilgjengelig for oss på vår sikre server og behandles konfidensielt av vår utvalgte medarbeider. Ved å benytte deg av dette skjemaet godtar du samtidig våre betingelser for bruk og lagring av data. Vi ber også om tillatelse til å bruke og lagre fotodokumentasjon i forbindelse med behandlingen. Det er viktig at du svarer så nøyaktig som mulig på spørsmålene. Alle felter med * må fylles ut.

Behandling av lipødem hos IbsenSykehusene

Behandlingstilbudet for lipødem er i dag begrenset, både i det offentlige og i det private helsevesenet. Dette er en pasientgruppe som på mange måter er usynlig. Plagene, smertene og de psykososiale faktorene pasientene utsettes for har fått liten plass i det offentlig rom.

IbsenSykehusenes mangeårige kompetanse og erfaring innen overvekt og fedmekirurgi – slankeoperasjoner – setter oss i en unik posisjon til å tilby denne pasientgruppen en helhetlig, tverrfaglig behandling på pasientenes premisser – med pasienten i sentrum.

På IbsenSykehuset Porsgrunn er vi derfor svært glade for å ha knyttet til oss plastikkirurg Bård Nordang, som er en spesialist i behandlingen av lipødem.

Vi kan tilby behandlingen som inneliggende kirurgi eller som dagkirurgi dersom dette er ønsket av den enkelte pasient.

IbsenSykehuset Porsgrunn ligger sentralt geografisk plassert i Vestfold og Telemark, med god transporttiknytting til E18, tog, buss og Torp flystasjon samt annen offentlig kommunikasjon. Flyplassen Torp Sandefjord er kun 35 minutter unna med bil. Reisetid med bil fra Oslo sentrum er under 2 timer.

Fettsuging med WAL som behandlingsmetode for lipødem

Behandlingen foregår i første hånd ved hjelp av spesialutstyr for fettsuging, ‘Water Assisted Liposuction’, (WAL) der det sykelige bindevevslingnende fettet fjernes effektivt og skånsomt. Denne behandlingen har store fordeler i forhold til tradisjonell fettsuging, ettersom lymfesystemet ikke utsettes for store traumer, og pasientene får et bedre behandlingsresultat. Med denne behandlingsmetoden kan kirurgen fjerne større mengder sykt vev. Videre får huden et slettere og mer naturlig glatt uttrykk, uten søkk og kratere som vil være tilfelle der man ikke får fjernet alt det sykelige bindevevslignende fettet. Behandlingen oppleves også som mindre smertefull for pasientene etter operasjonen.

Pasienter forteller at de opplever en umiddelbar bedring av lipødem smertene. Det er dog selvsagt operasjonsubehag og smerter som ved ethvert operativt inngrep.

Behandlingene foregår i en serie operasjoner, der man behandler ferdig ett og ett område, for å oppnå et best mulig resultat. Det er viktig at alt det syke fettvevet fjernes helt, slik at lipødemet ikke kommer tilbake. For enkelte pasienter kan det syke fettvevet affisere mage, hofter, rumpe og armer, slik at man må påregne flere behandlinger. Det må være et opphold mellom behandlingene.

Les mer om behandling av lipødem

Teknikken i utførelsen av fettsugingen har mye å si for behandlingsresultatet. Dr Nordang på IbsenSykehusene, er en erfaren kirurg og operatør som har utført en rekke inngrep og operasjoner med svært gode resultater. Samtidig er pasientsikkerhet svært viktig. Derfor setter Dr Nordang begrensinger på hvor mange liter fett han fjerner hos hver enkelt pasient under en behandling.

Enkelte pasienter vil ha behov for behandling for sprengte blodkar og variser. Dersom det er mistanke om at dette er nødvendig vil pasienten bli undersøkt og eventuelt behandlet av karkirurg i forkant av fettsugings behandlingen.

Fysioterapi

Pasientene følges opp av fysioterapeut før og etter behandlingen, og vi anbefaler i tillegg behandling med spesialtilpasset kompresjonstøy, samt pulsator. Kompresjonstøyet bør være tilpasset i forkant av operasjon slik at det kan påføres mens pasienten fremdeles er under sedasjon/narkose. Norsk lymfødem og lipødem forening, NLLF har en oversikt over anbefalte fysioterapeuter.

Tverrfaglig behandlingsperspektiv

IbsenSykehusene kan også tilby oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog for å sikre kosthold og diett som er best mulig tilpasset de utfordringene denne pasientgruppen har. For pasienter med denne sykdommen er det svært viktig å kontrollere vekten gjennom hele livet. Gjennom vår mangeårige erfaring med overvekt har medarbeiderne på IbsenSykehusene erfaring med vedvarende oppfølging av pasienter med spesielle kostholdsbehov, motivasjon og systematisk oppfølging. Vårt prinsipp innen kostholdsrådgivning er individuell tilpasning – hva du faktisk liker. Da er det lettere å gjennomføre en kostholdsplan i hverdagen, de er det flest av.

IbsenSykehusene tilbyr individuelle kostholdsplaner utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog. Kontakt oss for pris.

Det praktiske

IbsenSykehusene tilbyr delbetalingsløsninger for medisinske behandlinger. Lipødem er en medisinsk tilstand med medisinsk diagnose. I tillegg har vi avtaler med forsikringsselskap som dekker denne behandlingen under sin behandlingsforsikring. Du kan lese mer om helseforsikring, betaling og delbetaling, og våre betalingsbetingelser her.

For et pristilbud på din lipødembehandling, ønsker vi at du først bestiller en konsultasjon, slik at vi kan sette opp et behandlingsforløp for deg.

Lipødem behandling oppsummert

 • Diagnose
 • Fettsuging med WAL
 • Fysioterapi
 • Kostholdsveiledning
 • Tverrfaglig behandling
 • Inneliggende behandling på sykehus
 • Dagkirurgi om ønsket
 • Sentralt beliggende sykehus i Porsgrunn
 • Delbetalingsordninger
 • Avtale med forsikringsselskap

Lipødem, fedme – eller begge deler?

Lipødem og overvekt er ulike, men beslektede sykdommer. Pasienter med lipødem kan også være overvektige. Overvektige og sykelig overvektige pasienter har normalt om enn rikholdig underhudsfett i tillegg til fett lagret i og omkring de indre organer.

 • BMI 25 til 30 regnes som overvekt
 • BMI 30 og over sykelig overvekt

Lipødem pasienter kan ha en høy BMI som kan tilsvare overvekt eller sykelig overvekt, men de skiller seg allikevel fra denne gruppen på flere avgjørende punkter:

 • Ikke typisk forhøyet blodsukker, insulin resistens eller diabetes type 2
 • Underrepresentert med hensyn til hjerte- og karlidelser
 • Forholdstall mellom livvidde og hofte/lår/legg
 • Unormalt, bindevevslignende fettvev

Det finnes imidlertid fellestrekk mellom lipødem og overvekt:

 • Øket belastning på de vektbærende leddene i underkroppen
 • Utvikling av artrose i kneledd
 • Pyskososiale faktorer som depresjon, sosial isolasjon og angstlidelser
 • Livslangt behov for å regulere kosthold

For pasienter som lider av både overvekt og lipødem, finnes det også mulighet for en individuelt tilpasset, sammensatt behandling av begge sykdommene. Det kan være ønskelig å sørge for en vektreduksjon før man starter med lipødembehandling og fettsuging for nettopp å optimalisere effekten av fettsugingen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.