Lårplastikk-illustrasjonsbilde

Lårplastikk

Lårplastikk benyttes for å redusere løs hud på innsiden av lårene. Operasjonen gjennomføres normalt etter stor vektreduksjon, eller etter omfattende fettsuginger.

Oversikt

FormålFjerne løs hud på lår
Operasjonstid2 timer
AnestesiAnestesi/Sedasjon
Optimalt Resultat4-6 Måneder
Forventet sykemeldingstid2-3 Uker

Formålet med lårplastikk

Lårplastikk er et inngrep som strammer opp og fjerner løs hud på lårene, slik at bena dine ser mer ungdommelige og trent ut. Inngrepet gjennomføres ofte på pasienter som har mistet mye vekt over kort tid, og som et resultat, har mye løs hud på innsiden av lårene. Operasjonen fokuserer vanligvis på innsiden av lårene, og sjelden på forsiden eller baksiden av låret. Lårplastikk er ofte kombinert med fettsuging.

Er du en kandidat for lårplastikk?

Om du vil få et godt resultat av å gjennomføre lårplastikk, og om du vil være en god kandidat for inngrepet, vil bli bestemt under konsultasjonen din. Hvis du røyker vil du bli spurt om å slutte minst to måneder før operasjonen, da røyking kan føre til komplikasjoner både under og etter inngrepet. De beste kandidatene er friske, og du bør ikke være mer enn et par kilo (helst 10%) over din ideal vekt. Hvis du er godt over dette, vil du bli bedt om og gå ned i vekt før operasjonen kan gjennomføres.

Lårplastikk og komplikasjoner

IbsenSykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger som gjennom årelang praksis har vist at de meget sjelden opplever uforutsette hendelser eller komplikasjoner.

Du kan oppleve å få blodansamlinger, infeksjoner (sjeldent) eller ødelagt vev etter gjennomført lårplastikk. At vevet blir ødelagt skyldes at det opererte område ikke har tilstrekkelig sirkulasjon, og det kan oppstå en betennelse.

Det kan oppstå arrdannelse som en komplikasjon også en god stund etter operasjonen. Godt planlagt og teknisk riktig utførte inngrep skal resultere i fine arr, men det kan likevel i enkelte tilfeller være behov for korreksjon. Arrene kan tidligst korrigeres 3-4 måneder etter første operasjon.

Lårplastikk pris

Se prisliste

Forberedelser til operasjonen

Ved konsultasjon blir pasienten bedt om å fylle ut et egenopplysningsskjema. Hensikten med dette er å kartlegge om det foreligger sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Det er derfor viktig at man informerer om kroniske sykdommer, allergier og medisinbruk. Blodfortynnende medikamenter som acetylsalisylsyre (Albyl E, Dispril, Globoid og lignende), antiflogistika (som Voltaren, Ibux, Naprosyn, Indocid), samt tranpreparater (Omega-3) må man stoppe med minst 1-2 uker før operasjonen. P-piller og hormonpreparater skal ikke brukes 14 dager før inngrepet. Pasienten må ikke lide av akutte sykdommer på selve operasjonsdagen.

Vi anmoder om at røyking opphører 4 uker før operasjonen, og at man avstår fra røyking minst 2 uker etter operasjonen.

Skal man opereres i generell bedøvelse/anestesi må man være fastende i seks timer før operasjon. Når man skal opereres tidlig (før kl. 10.00) skal man være fastende fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost seks timer før operasjonen ved oppstart etter kl.12.00, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave.

Selve operasjonen

Inngrepet utføres i lokalbedøvelse/anestesi. Kirurgen markerer på innsiden og langs overarmene den huden som skal bort. Hud og underhud fjernes. I noen tilfeller forlenger man et snitt forbi armhulen mot brystet og nedover flanken. Man syr såret sammen i to lag med sting som går bort av seg selv. Deretter legges det på en komprimerende bandasje eller kompresjonstøy for å hindre blødning og hevelse.

Etter operasjonen

Dagkirurgi betyr at man reiser hjem 1 – 2 timer etter operasjon. Etter kirurgi kan det oppstå situasjoner hvor det er viktig å ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første tjuefire timene etter utskriving. Om du har fått noe annet enn lokal bedøvelse (avslappende midler), bør du ha hjelp til hjemreise. I så fall må du ikke kjøre egen bil.

Pasienten kan bruke vanlige smertestillende (reseptfrie) medikamenter, eller medikamenter i henhold til det som ble avtalt ved avreise. Pasienten får ved behov med seg resept på smertestillende medikamenter, samt antibiotika for å forebygge sårinfeksjon. Også behov for sykemelding vil vurderes individuelt, og eventuelt bli gitt før avreise.

Mulige komplikasjoner

Tidlige

  • Blodansamling (hematom) er lett å få da armplastikk innebærer store sårflater. Det er derfor meget viktig å følge visse forholdsregler (unngå blodfortynnende medikamenter, unngå tran og Omega-3, unngå operasjon den andre eller tredje dagen i menstruasjonssyklusen, samt avstå fra å drikke alkohol 2-3 dager før operasjon). Det er viktig å unngå aktivitet minst 1 uke etter operasjonen, og nødvendig å bruke kompresjonstøy slik det er avtalt med kirurgen. Enkelte ganger pleier man å legge inn dren (rørslanger) i såret for å suge ut blod og vevsvæske. Disse fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengde væske som kommer ut.
  • Infeksjoner forekommer sjelden. I tilfeller der det skjer (som regel etter 2-3 dager) vil de som oftest være overfladiske. Det er viktig med tidlig tilsyn, og behandling ved mistanke. Ved infeksjoner som trenger behandling får pasientene antibiotika, eller det gjøres en kirurgisk intervensjon. Det er vanlig å bestille en ukes antibiotikakur sammen smertestillende medikamenter på operasjonsdagen. Hvis man etter 2-3 dager opplever økt smerte, hevelse, rødme eller feber, skal man ta kontakt med kirurgen eller egen lege/legevakt (hvis vår kirurg ikke er tilgjengelig).
  • Vevsundergang (nekrose) kan man få i tilfelle at sårkantene blir utsatt for mye drag og ikke får tilstrekkelig sirkulasjon. Dette kan også skje i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon. Dette er en uheldig komplikasjon som kan føre til forsinket tilheling og stygge arr (disse blir eventuelt korrigeres på et senere tidspunkt).

Sene komplikasjoner

  • Arrdannelse: Godt planlagt og teknisk riktig utført inngrep skal resultere i fine og tynne arr. Skulle det likevel være behov for arrkorrigering i ettertid kan dette først skje 3-4 måneder etter første operasjon. Ferske arr kan eventuelt håndteres lokalt med kortisonsprøyter, samt kompresjons- eller silikonbaserte bandasjer.
  • Utilfredsstillende form: Målsetningen med behandlingen er fornøyd pasient. Det er derfor meget viktig at man formidle sine ønsker til kirurgen, slik at man på forhånd blir enige om forventet resultat. Det er ca. 5% som har behov for korreksjon (”touch up”) eller supplerende prosedyrer. Dette kan dreie seg om arrkorreksjon, supplerende fettsuging eller lignende.

Forløp etter operasjonen

Kontroll og bandasjeskift etter 3-4 dager, deretter etter 10-14 dager, og sluttkontroll etter 4 måneder. I de tilfellene man bruker dren foretar man kontroll allerede dagen etter operasjonen. Man bør være forsiktig med aktivitet de første 3 ukene etter inngrep.

Forventet resultat

Optimalt resultat er synlig først etter 4-6 måneder. Effekt av operasjonen er varig, men kan påvirkes av generell vektoppgang.