Svetting

Aksillær hyperhidrose (overdreven svette i armhulene)

IbsenSykehusene tilbyr toksin behandling for Aksillær hyperhidrose – overdreven svette i armhulene. 

Hva er Hyperhidrose?

  • Primær hyperhidrose er en medisinsk tilstand der svettekjertlene er over aktive, slik at man produserer for mye svette på ett eller flere kroppsområder. Overdreven svette i armhuler, hender og føtter er typisk for tilstanden.  Primær hyperhidrose er ofte arvelig og regnes som en ufarlig, om enn sosialt belastende tilstand. Tilstanden inntreffer gjerne først i tenårene. Fordelingen mellom kjønnene er ganske lik.
  • Sekundær hyperhidrose er overdreven svette som affiserer hele kroppen. Tilstanden kan skyldes medikamenter, bakenforliggende sykdom eller hormonelle tilstander. Det er å anbefale at man undersøkes av lege dersom man mistenker sekundær hyperhidrose.
  • Aksillær hyperhidrose er overdreven svette i armhulene.

Overdreven svetting

Ved Aksillær hyperhidrose er det armhulene som affiseres. For å forstå hvordan behandlingen av overdreven svette i armhulene virker, så kan det være greit å se litt nærmere på de bakenforliggende mekanismene:

Hva er det egentlig som skjer når vi svetter? 

Det finnes to typer svettekjertler – såkalte ekkrine og apokrine kjertler. Disse kjertlene står for svetteproduksjonen i det hårbærende området av armhulene. De ekkrine kjertlene sørger for temperatur regulering og er minst av størrelse. De produserer en vannaktig væske. De apokrine kjertlene i armhulene er størst med en diameter på tre til fem millimeter, og produserer en væske som er mer tyktflytende. Når denne væsken brytes ned av bakterier merker man den velkjente svettelukten. Personer med aksillær hyperhidrose synes å ha øket nervestimulering av de apokrine svettekjertlene i armhulene og dermed økt størrelse på kjertlene.

Stress og følelsesmessige stimuli kan også øke svette produksjonen hos personer med aksillær hyperhidrose. De som er mye plaget, kan oppleve å måtte skifte tøy flere ganger om dagen. Det kan også være et problem at tøy hyppig ødelegges av flekker. 

Behandling for overdreven svette i armhulene

Overdreven svette i armhuler kan behandles med god renslighet og sterke deodoranter med ekstra høyt innhold av aluminiumklorid. Dette vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for alle, eller over tid. For de som ikke får god nok kontroll med svettingen ved hjelp av deodorant og økt personlig hygiene kan behandling med toksiner gi god hjelp. Da blokkeres nerve signalene til svettekjertlene. I tillegg vil nervesignalene til svettekjertlene bli svakere over tid.

Hvordan skjer behandlingen?

Toksin sprøytes inn i huden på en rekke steder i det hårbevokste området. Stoffet nedsetter svetteproduksjonen med mer enn 50 prosent hos 70-90 prosent av pasientene. Man regner med at virkningen varer i 8-12 måneder hos de aller fleste. Nervesignalene til svettekjertlene bli svakere over tid, slik at effekten av behandlingen regnes med å øke med tiden.

Hva koster behandlingen?

Du finner oppdaterte priser i prislisten

Bestill time idag! 

Enten for konsultasjon eller behandling