Gravid illustrasjonsbilde

Ultralyd

Hva er ultralyd?

Ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode med en frekvens som er høyere enn menneskets øre kan oppfatte. Den nedre grense for ultralyd er vanligvis 20 kilohertz. Det er ikke kjent at ultralyd har skadelige bivirkninger, og det er ingen strålingsrisiko som ved røntgen.

Ultralyd undersøkelse for alle

Ultralyd fremstiller nyrer, nyrebekken, urinledere og urinblære. Ultralyd gir også gode bilder av pungen/ testiklene ved behov for å undersøke disse organene. Høy kompetanse og godt utstyr er viktig for resultatet ved

I forbindelse med ultralyd undersøkelse av vannlatingsproblemer hos menn er det ofte nødvendig å foreta en ultralydscanning av prostata. Undersøkelsen kan dels vise hvor stor prostata er, dels kan man se om det er unormale områder i prostata som kan gi mistanke om prostatakreft.

Ultralyd ved graviditet

Ultralyd av gravide gir informasjon om fosteret og benyttes for å se om alt står bra til. Alle gravide får tilbud om en ultralyd undersøkelse rundt uke 18 i svangerskapet. Antall undersøkelser skal økes til to i det offentlige helsevesenet, men ifølge informasjon oppgitt på HelseNorge er dette tilbudet ennå ikke tilgjengelig alle steder. Undersøkelsen er en medisinsk undersøkelse av foster, morkake og livmor. En ultralyd i svangerskapet kan også påvise eventuelle komplikasjoner. En gravid livmor er ideell for ultralyd undersøkelse da fostervann i livmorhulen veldig bra for overføring av lydbølger til foster og morkake. Nytten av en ultralyd undersøkelse er avhengig av gynekologens erfaring og at utstyret som benyttes er i bra kvalitet.

Hvor tidlig kan man ta ultralyd ved graviditet?

Tidlig ultralyd kan utføres på eget initiativ hos oss, men det anbefales at du rådfører deg med din fastlege først. Fastlegen kan da henvise deg til ultralyd undersøkelse hvis f.eks at livmorens størrelse ikke er i samsvar med antatt varighet av graviditeten, blødninger, smerter eller uro for at svangerskapet ikke utvikler seg normalt. Ultralyd undersøkelsen ser da ikke etter utviklingsavvik, men ved mistanker om at noe er galt vil du bli henvist til fosterdiagnostikk.

Ultralyd kjønn – når kan man se kjønn på ultralyd?

Å se fosterets kjønn på ultralyd kan man ikke gjør før fosteret er ca. 12 uker. Før dette er ikke genitalia så utvikletat det er mulig å se forskjell. Ved ca. 12 uker regner man med at genitalia kan visualiseres med ultralyd hos 87 – 100 %, og at fosterets kjønn kan bestemmes hos 86 – 100 %.

Ultradlyd hos offentlig eller privat helseforetak

Som gravid skal du få tilbud fra det offentlige om ultralyd i uke 18, og ett i uke 12. Antall undersøkelser skal økes til to i det offentlige helsevesenet, men ifølge informasjon oppgitt på HelseNorge er dette tilbudet ennå ikke tilgjengelig alle steder. IbsenSykehusene er et privat sykehus med fagpersonell som utfører ultralyd i forbindelse med en rekke medisinske tilstander. For gravide vil det også være trygt og komme til oss for en ultralyd undersøkelse hvis man skulle ha behov for dette. Se avsnitt om ultralyd ved graviditet.

Hvor

Ultralyd tilbys ved IbsenSykehuset Porsgrunn.