Brystreduksjon-illustrasjonsbilde

Brystreduksjon

Har du ryggplager og smerter i nakke og skulderområdet, kan dette skyldes for store bryster.

En brystreduksjon innebærer en forminskning av brystet som gjør at du vil oppleve mindre smerter i områder som nakke og rygg. Hvis du er plaget av store bryster, kan brystreduksjon ved IbsenSykehusene være en god løsning for deg.

Formålet med en brystreduksjon

Mange kvinner plages av for store bryster, og dette kan løses ved et kirurgisk inngrep. Store tunge bryster kan gi ryggplager og smerter i nakke og skulderområdet. Store bryster kan gjøre det vanskelig å trene. Noen opplever at store bryster er en hindring i hverdagen som hemmer normal livsutfoldelse både privat og offentlig.

Formålet med operasjonen er derfor å redusere størrelsen på brystene til den ønskelige størrelsen, som også vil gi deg bryster som er mer proporsjonele med resten av kroppen din. Inngrepet utføres normalt under anestesi, samt at det settes lokalbedøvelse for å redusere sårsmertene etter operasjonen.

Brystreduksjon og overvekt

Store bryster kan ha sammenheng med overvekt og bryststørrelsen kan reduseres ved fysisk aktivitet og riktig kosthold. Du bør være normalvektig før en brystoperasjon for best resultater. Er du normalvektig, vil det minske risikoen for komplikasjoner.

Oversikt

FormålRedusere størrelsen på brystene
Operasjonstid1,5 -2 timer
AnestesiAnestesi/Sedasjon
Optimalt Resultat3-6 Måneder
Forventet sykemeldingstid2 Uker

Komplikasjoner ved brystreduksjon

Det er en viss risiko for komplikasjoner ved all kirurgi. Ved brystreduksjon kan du risikere at brystene blir asymmetriske og at brystvortene får ulik plassering. 15-20 % kan oppleve å få permanent nedsatt følelse i brystvortene. Det er også en mulighet for å miste evnen til å amme. Blødning, infeksjon og død hud (nekrose) er sjeldne komplikasjoner.

Brystreduksjon pris

Se vår prisliste.

Brystreduksjon gjennomgang

Forberedelser til operasjonen

Pasienten fyller ut et egenopplysningsskjema for å avdekke om det foreligger kroniske eller alvorlige sykdommer, eller andre tilstander som kan medføre økt operasjonsrisiko. Man skal ikke gjennomgå denne type kirurgi om det foreligger en risiko, som f.eks. blodpropp innenfor en 3-6 måneders periode før inngrepet. Pasienten må heller ikke lide av akutte sykdommer på operasjonsdagen. På operasjonsdagen er det viktig å ha intakt hud ved og rundt operasjonsområdet. Piercing som berører operasjonsfeltet må fjernes om annet ikke er avtalt.

Blodfortynnende medikamenter, medikamenter mot betennelse (antiflogistika), tranpreparater, og Omega 3 skal ikke brukes de siste 1-2 uker før operasjonen. P-piller og hormonpreparater skal ikke brukes inntil 14 dager før operasjonen. Vi ønsker å unngå operasjon den andre eller tredje dagen i mensen, og ber om at våre pasienter ikke drikker alkohol 2-3 dager før operasjonen. Røyking bør opphøre 4 uker før operasjonen, og man bør avstå fra røyking minst 2 uker etter. Om man er i tvil – ta kontakt med oss i god tid før operasjonen, og gjerne når man er til konsultasjon hos legen. Skriv gjerne ned spørsmål på en lapp og ta dem med på konsultasjonen.

Plastikkirurgi utføres ved vår klinikk som dagkirurgi, noe som betyr at pasienten kan reise hjem 1 – 2 timer etter operasjonen (etter å ha blitt kontrollert av kirurg og anestesilege). Man må ha hjelp til hjemreise (pga medikamentene man får), og pasienten må ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første tjuefire timene etter utskriving.

Man må være fastende i seks timer før operasjonen. Dersom man skal opereres tidlig, f.eks. kl. 8, skal man være fastende fra midnatt. Det er imidlertid tilrådelig å spise en lett frokost seks timer før operasjonen ved operasjonsstart etter kl.12, slik at blodsukkerverdiene ikke blir for lave. Medisiner for hjertelidelser, blodtrykk og astma skal man ta selv om man faster, med ett glass vann.

Pasienten skal dusje med antiseptisk såpe morgenen før operasjonen.

Pasienten skal kontrolleres av kirurgen og anestesilegen før operasjonen på operasjonsdagen. Det blir tatt bildedokumentasjon før og etter operasjonen. Før operasjonen tar man standardisert fotodokumentasjon i 3 plan, og deretter tegnes snittføringen med pasienten i stående stilling. Opptegningen er dynamisk, noe som betyr at mengden av hud som skal fjernes avhenger direkte av brystets konsistens og mengden av hudoverskudd. Posisjonen for en ny brystvorte skal ligge i nivå med, eller rett over bøyefolden under brystet. Det brukes ulike standardiserte metoder ut ifra brystets form og konsistens (se metoder).

Ta med BH. Du kan kjøpe en sports-BH, gjerne en som kan kneppes foran eller bak. Den bør være tøyelig og elastisk, og det viktigste med størrelsen er at den passer rundt brystkassen din. Særlig sportsforretninger, men også apotek, kan ha et godt utvalg av støtteBH-er Spør personalet om å være behjelpelig med utprøving.

Selve operasjonen

Det kirurgiske inngrepet utføres i anestesi, liggende på rygg. Det settes også lokalbedøvelse og andre medikamenter i sårkantene for å hindre uønsket blødning, og for å dempe smerter etter operasjonen (smertestillende med adrenalin og saltvann). Sårflatene sys sammen med enkeltstående og kontinuerlige sting som former brystet. Stingene behøver normalt ikke fjernes. Pasienten reises opp i sittende stilling for å sjekke symmetrien. På slutten av operasjonen lager man en kompresjonsbandasje først med Micropore-tape, og deretter med tørre og myke kompresser, samt plasterbandasjer.  Pasienten får på seg en sports-BH etter oppvåkning (denne skal man ha med hjemmefra).

Metoder

Brystplastikk medfører arr rundt brystvorten, i brystets midtlinje og under brystet.

  1. Klassisk tilgang med “invertert T” eller ”ankersnitt”. Disse arrene behøver ikke å bli påfallende synlige, men på grunn av stramming og tyngde fra det løftede brystet, foreligger det risiko for noe bredere arr enn ved andre teknikker.
  2. Når avstanden fra halsgrop til brystvorte er noe kortere og hudoverskuddet i brystene noe mindre, kan det være aktuelt med en vertikal teknikk som innebærer snittføring rundt brystvorte og i brystets midtlinje under brystet.
  3. I de tilfellene hvor brystvorten bare skal løftes med noen få centimeter, kan dette gjøres gjennom et snitt som kun går rundt brystvorten på grensen mellom den brune delen og vanlig hud – “periareolær-teknikk”. Denne teknikken kan resultere i noe flatformet bryst, og utføres derfor oftest i kombinasjon med brystimplantater, dvs. brystløft og brystforstørrelse i samme seanse.

Brystene virker som regel fastere og mer fyldige ovenfor brystvorten enn under like etter operasjonen. I løpet av 3-6 måneder etter operasjonen vil brystene mykne og synke noe igjen, slik at fyldigheten ovenfor brystvorten ikke blir så tydelig som umiddelbart etter operasjonen. Brystets følsomhet må forventes redusert, men ikke fraværende.

Etter operasjonen

Før utskrivingen sjekker man sirkulasjon, særlig ved brystvorten og det omkringliggende vev. Pasienten får med seg resept på smertestillende medikamenter og antibiotika for å forebygge sårinfeksjon.

Det er vanlig å foreta kontroll først etter 4-5 dager for å fjerne bandasjen, og gi instrukser angående videre opplegg. Bandasjen reduseres til plastertape og pasienten kan dusje. Sårene bør få lufttørke, gjerne ved forsiktig bruk av hårføner etter anbefaling. Man bruker vanligvis sting som løser seg opp i huden slik at det ikke er noen sting å fjerne

Neste kontroll foretas etter 6-8 uker, bl.a. for å sjekke eventuell tendens til uønsket arrdannelse, og sluttkontroll foretas etter 6 måneder. Ved denne kontrollen tar man standardisert fotodokumentasjon.

Komplikasjoner

IbsenSykehusene vil gjøre det vi kan for å forebygge og hindre at komplikasjoner oppstår. Derfor har vi meget erfarne kirurger som gjennom mange års praksis har vist at de meget sjelden opplever uønskede hendelser eller komplikasjoner. Også den øvrige driften av sykehusene er tilrettelagt for at pasienten skal føle seg meget godt ivaretatt.

Tidlige ettervirkninger:

  • Blodansamling (hematom) kan forekomme fordi plastikkirurgi innebærer snitt i hud og underhud som er rik på blodkar. Det er derfor meget viktig med visse forberedelser som nevnt over. Enkelte ganger pleier man å legge inn et dren (rør eller veker) i såret for å lede vekk blod og vevsvæske. Disse fjernes vanligvis etter 1-3 dager, avhengig av mengden som kommer ut. Vi råder våre pasienter til å unngå aktivitet i minst 1 uke etter operasjonen. Det er også tilrådelig å bruke kompresjonstøy (strømper med mer) når det er avtalt.
  • Infeksjon forekommer sjelden. I tilfeller der det skjer vil de som oftest være overfladiske. Det er viktig med tidlig tilsyn og behandling ved mistanke om infeksjon. Infeksjoner som skal behandles kan oppstå etter 2-3 dager. Ved infeksjoner som trenger videre behandling får pasientene antibiotika, eller det gjøres en kirurgisk intervensjon.
  • Ødelagt vev (nekrose) kan man få i tilfeller hvor man får for mye drag eller at de ikke har tilstrekkelig sirkulasjon. Det kan også forekomme i forbindelse med blodansamling og/eller infeksjon. Dette er en uheldig komplikasjon, som kan føre til forsinket heling og stygge arr med behov for arrkorreksjon på et senere tidspunkt.

Sene ettervirkninger:

  • Arrdannelse: Godt planlagt og teknisk riktig utført inngrep skal resultere i fine og tynne arr. Forsinket heling kan oppstå på grunn av komplikasjoner (se over), eller av andre årsaker (medfødt arrdisponerende hud – kelloid), som kan resultere i stygge og brede arr. Disse kan ofte korrigeres på et senere tidspunkt, men tidligst 3-4 måneder etter den første operasjonen. Ferske arr kan eventuelt håndteres lokalt med kortisonsprøyter, kompresjon og silikonbaserte bandasjer.
  • Utilfredsstillende form: Målsetningen med behandlingen er at pasienten skal bli fornøyd. Det er meget viktig å formidle sine egne (realistiske) ønsker til kirurgen, slik at man på forhånd blir enige om forventet resultat. Det er imidlertid vanlig at ca. 5 % av tilfellene må gjennom en såkalt ”touch-up”, eller supplerende prosedyre. Dette kan dreie seg om arrkorreksjon, supplerende fettsuging eller lignende, avhengig av type inngrep.

Forebygging:

  • Ved en del inngrep er det vanlig å bestille en ukes antibiotikakur på apoteket på operasjonsdagen, sammen med smertestillende medikamenter. Hvis man etter 2-3 dager får økende smerte, hevelse, rødme og temperatur, skal man ta kontakt med behandlende kirurg, eller egen lege/legevakt hvis kirurgen er utilgjengelig. Røykere har større risiko for komplikasjoner, avholdenhet eller sterk reduksjon i forbruk av nikotin er derfor å anbefale.

Kontroller og kvalitetssikring:

Generelle forhold (pasientens allmennhelse og medikamentforbruk, samt sosial status og tidligere sykdommer) skal registreres. Detaljert informasjon angående inngrepets art, mulige komplikasjoner og forventet resultat skal gis. Deretter blir man bedt om å underskrive et informert samtykke for inngrep.