COVID-19: Smittevern og aktuell informasjon

Informasjon Vedrørende Koronaviruset

IbsenSykehusene følger nasjonale råd og føringer, utfører fremdeles medisinsk behandling og holder åpent for våre pasienter. Dersom det tilkommer endringer i driften vil vi informere alle våre pasienter så snart som mulig. 

Dersom du:

  • Har vært på reise utenfor Norge de siste 14 dagene;
  • Har mistanke om at du er smittet, eller du er bekreftet smittet;
  • Har hatt nærkontakt med noen som er mistenkt, eller bekreftet smittet; 
  • Har luftveissymptomer, som hoste, feber, sår hals ol. 

og har planlagt en operasjon eller konsultasjon hos oss ber vi deg om å ikke komme til klinikken. Ta kontakt med helsevesenet etter gjeldende retningslinjer. Ring oss eller send mail til post@ibsensykehusene.no for hjelp med å flytte din oppsatte avtale.

I forbindelse med koronautbruddet har vi iverksatt betydelige tiltak for å begrense smitte. Vi innfører adgangskontroll på sykehuset for å ivareta smittevern for pasienter og ansatte. Bare pasienter som trenger følge kan ha med pårørende inn på sykehuset. Vi ønsker å begrense opphold i vårt venterom og ber deg møte nøyaktig til oppsatt time og evt vente i bil utenfor til det er din tur.

Har du generelle spørsmål om koronasmitte, ring 815 55 015. Er du koronasmittet og syk, ring 116 117. Ved alvorlig sykdom, ring 113. Generelt oppfordrer vi til å sjekke oppdatert informasjon fra Helsedirektoratet, www.helsenorge.no eller folkehelseinstitutet www.fhi.no.