Ingar

Personalet viste stor respekt for meg som pasient.