Fritt behandlingsvalg

Nye regler for MVA på kosmetiske behandlinger og inngrep – Statsbudsjettet for 2021

Vi gjør oppmerksom på at enkelte behandlingstyper vil bli MVA pliktige etter 1 januar 2021 i tråd med vedtak i Statsbudsjettet for 2021. Dette gjelder ikke medisinske behandlinger, men rene kosmetiske inngrep og behandlinger. For eksempel vil en brystreduksjon gjort på medisinsk grunnlag eller slankeoperasjon ikke falle inn under de nye MVA reglene og vil ikke øke i pris.