Flere fedmeopereres ved private sykehus i Norge – private sykehus opplever stor pågang

NRK har intervjuet Leif Næss hos IbsenSykehusene i forbindelse med økningen av pasienter som velger å foreta fedmeoperasjoner, også kjent som slankeoperasjoner, ved private sykehus. Dette kan være operasjoner som Gastric Sleeve og Gastric Bypass.

NRK skriver ‘I fjor ble 90 personer operert for fedme på Ibsensykehusene. I løpet av 2020 vil det private sykehuset ha operert over 230.’

Sykehuset mener at flere pasienter velger privat operasjon i år fordi pandemien har ført til lengre ventetid i det offentlige.

– Det offentlige har vært nødt til å prioritere om, og slankeoperasjoner er noe som kan vente, sier Leif Næss. Han er daglig leder og spesialist i kirurgi ved Ibsensykehusene.’ Du kan lese artikkelen her.