Alkoholpåvirkning etter fedmeoperasjon

En nylig publisert studie ( 1 ) har vist at alkoholkonsentrasjon er høyere og tiden fra ruspåvirket til edru tilstand er lengre for Gastric Bypass pasienter. Nedenfor nevnte studier ( 2,3 ) viser at pasienter som gjennomgår gastrisk banding eller Gastric Sleeve ikke lider av det på samme måte som ved Gastric Bypass.

Imidlertid er det svært viktig at de opererte pasientene, uavhengig av operasjonsmetode er kjent med eventuelle endringer i alkoholmetabolisme etter fedmekirurgi. Vær alltid varsom ved etterfølgende bilkjøring.

(1) ”Impaired alcohol metabolism after gastric bypass surgery: a case-crossover trial.”
Woodard et al. J Am Coll Surg. 2011 Feb;212(2):209-14.

(2) ”Normal alcohol metabolism after gastric banding and sleeve gastrectomy: a case-cross-over trial.”
Changchien EM et al. J Am Coll Surg. 2012 Oct;215(4):475-9.

(3) ”Alcohol metabolism is not affected by sleeve gastrectomy.”
Gallo AS et al. Surg Endosc. 2015 May;29(5):1088-93.