Fettsuging av lår illustrasjon

Fettsuging av lår

Fettsuging av lår (ridebukselår) er en av de vanligste operasjoner som utføres når det gjelder fettfjerning. Mange opplever at til tross for iherdig trening og eventuell slanking så oppnås ikke de ønskede resultater. Fettsuging kan da være en aktuell behandling for å fjerne uønsket fettvev.

Fettsuging må allikevel ikke sees på som en slankemetode, men en metode som er egnet til å forbedre kontur og fasong ved å fjerne lokale fettansamlinger.

Formålet med fettsuging av lår

Fettsuging er i dag en av de vanligste inngrepene innenfor estetisk plastikkirurgi og kalles også liposkulptur. Fettsuging innebærer at man ved å fjerne fettvev under huden forbedrer kontur og fasong ved deler av kroppen.

Det er tre mekanismer som får de behandlede kroppsdelene til å se slankere ut:

  • Reduksjon av volum av fettvevet i underlaget
  • Fortetning av bindevev eller arrvev i underlaget som erstatter det fjernede fettvevet
  • Innstramming av huden, som er direkte avhengig av hudens elastisitet

Er du en kandidat for fettsuging?

Selv om du har forsøkt å endre kostholdet for å minimere opphopning av lokale fettansamlinger og også har trent jevnlig, uten å ha oppnådd ønsket resultat, så vil du være en god kandidat for fettsuging.

Fettsuging vil gi deg et permanent resultat, men det er nødvendig at du holder en stabil vekt. Den vanligste måten å måle kroppsfett på er BMI, hvor verdier fra 19-25 regnes som normalvektige. Du bør ikke ha BMI over 27-28 for å være egnet for fettsuging.

Dette fordi faren for komplikasjoner øker drastisk ved BMI over 30.

Ved å bruke denne BMI kalkulatoren kan du selv regne ut din BMI

For å få et godt resultat etter fettsuging av lår, bør du.

  • Være fysisk godt trent
  • Du bør ha generelt god helse
  • Du må ha realistiske forventninger om resultatet

Fettsuging og komplikasjoner

Fettsuging kan ha både tidlige og sene komplikasjoner. Det er derfor veldig viktig å følge de forhåndsreglene som er beskrevet under «Forberedelser til operasjonen». Det er også svært viktig å bruke kompresjonstøy og følge de anbefalingene legen gir deg.

Mulige tidlige komplikasjoner kan være blodansamlinger (hematom), infeksjoner (sjeldent) eller ødelagt vev. Blodansamling kan utvikles etter operasjonen, da fettsuging innebærer store sårflater under huden. Hvis man etter 2-3 dager får økt smerte, hevelse rødme eller feber, skal man ta kontakt med kirurgen eller sykehuset. Dårlig sirkulert vev (nekrose) kan oppstå etter denne type kirurgi. Det vil si at vevet i det opererte område ikke har tilstrekkelig sirkulasjon, som kan forårsake en betennelse.

En komplikasjon noen kan oppleve en stund etter operasjonen, er at kroppsfasongen på behandlet område allikevel ikke er slik du hadde ventet. Målsetning med behandlingen er at pasienten skal bli fornøyd. Det er derfor viktig å fortelle sine egne ønsker til kirurgen, slik at pasient og behandlende kirurg er enige om forventet resultat. Det er vanlig at cirka 5 % av tilfellene må gjennom en supplerende prosedyre, der resultatet forbedres.

Pris på fettsuging

Pris på fettsuging av lår finner du i våre prislister under Plastikkirurgi: Fettsuging