Nyhet slankeoperasjon! IbsenSykehusene introduserer 2 års oppfølging

Kirurger Leif og Neda studerer en journal

IbsenSykehusene introduserer en nyhet for slankeopererte.

En slankeoperasjon er starten på en reise til en ny livsstil. For å hjelpe deg på vei har IbsenSykehusene øket lengden på oppfølgingen til 2 år. Dette betyr at våre pasienter følges opp av klinisk ernæringsfysiolog over en lengre periode enn tidligere. Vi håper at dette utvidede tilbudet vil være med på å gi deg en tryggheten og støtten du trenger for å nå målet ditt. 

I tillegg kan du delta i vår lukkede Facebook gruppe ‘I mål med IbsenSykehusene’. Alle pasienter mottar en invitasjon kort tid før operasjonen. Dette er et forum kun for slankeopererte ved IbsenSykehusene der klinisk ernæringsfysiolog er moderator.