Ryggoperasjon

Ryggoperasjon kan være eneste utvei for å bli kvitt dine ryggsmerter. Ryggoperasjon er effektivt ved prolaps i ryggen og spinal stenose.

Ryggsmerter

Ryggsmerter er noe de fleste av oss vil slite med i løpet av livet. Sliter du med plager i rygg er du velkommen til en vurdering og behandling hos oss. Våre ortopeder som opererer rygg har lang og bred erfaring, og har rygglidelser som sin hovedspesialitet.

Hvordan oppstår smertene?

Som oftest dreier det seg om helt ufarlige tilstander, ofte kalt lumbago eller hekseskudd. Det kan imidlertid gjøre svært vondt. I noen tilfeller kan rifter eller sprekker i mellomvirvelskiven irritere små nerveender i ytterkant av skiven.

Det kan også være prolaps, med trykk på og irritasjon av en nerverot. I en for trang nerverotkanal kan nerveroten komme i klem på grunn av slitasje og aldersforandringer (særlig rundt sideleddene). Ofte vil musklene «knyte seg» og bli vonde.

I sjeldne tilfeller kan det være annen (og mulig alvorlig) sykdom som ligger bak, f.eks. brudd i ryggen, svulster eller infeksjoner/revmatisk betennelse. Dette omfatter bare noen få prosent.

Utfra dette kan vi dele inn ryggplager på følgende måte:

  • Vanlige (uspesifikke) ryggsmerter eller lumbago (80-90%).
  • Nerverotsmerter med utstråling nedenfor kneet, oftest på grunn av prolaps eller trang nerverotkanal (10%). Isjias er bare en betegnelse på smerter med utstråling langs hovednerven ned i foten.
  • Mulig annen og sjelden sykdom (svulst, brudd, revmatisk sykdom) (1-5%).

Mellomvirvelskivene ligger mellom virvlene i ryggen, og sørger for støtfordeling/demping. De er mykere i konsistens enn selve virvelen, og gir rom for litt bevegelse. Sammen med sideledd baktil, er de med på å gjøre ryggen stabil.

Mellomvirvelskivene har en bløt kjerne (nucleus pulposus) som er omsluttet av en litt hardere ring (anulus fibrosus). Når man er ung, inneholder mellomvirvelskivene en del vann, men med årene tørker de inn og blir tynnere.

Ryggoperasjon – kirurgisk behandling av ryggsmerter

Våre ryggkirurger utreder og behandler de vanligste rygglidelsene som er relatert til korsryggen (lumbalkolumna). Vi kan tilby en rask utredning og diagnostikk, og for de pasientene som allerede har tatt MR av korsryggen (MR LS kolumna), er det svært kort ventetid.

Vi utreder både pasienter som kommer til privat konsultasjon, og de som har helseforsikring.
Poliklinisk utredning av rygglidelser gjøres både på vår poliklinikk i Arendal og i Porsgrunn. Vi tilbyr også utredning og henvisning videre til offentlig sykehus.

Ved vår avdeling i Porsgrunn foregår all ryggkirurgi. Vårt utstyr er moderne og av topp kvalitet.
Vi utfører kirurgiske prosedyrer som både mikrokirurgi- og åpen standard kirurgi. De fleste inngrepene foregår som dagkirurgisk prosedyre, hvor pasientene reiser hjem samme dag. Ved større ryggkirurgi, såkalte fiksasjoner, gjøres operasjonene med døgnkontinuerlig overvåkning.

Dagen før operasjonen

Pasienter som har fått resept av lege i forbindelse med konsultasjonen må løse ut denne senest dagen før operasjonen. Infeksjon er en risiko ved alle kirurgiske inngrep, og du kan selv forebygge dette ved å følge våre hygieneråd (dusje og vaske deg med vanlig såpe), samt ta medisinene som forordnet.

Dersom du har fått med resept på Azitromax (antibiotika), skal du ta en tablett kvelden før inngrepet og en tablett om morgenen operasjonsdagen. Denne tabletten kan gi magesmerter hos noen av pasientene. Du får i tillegg antibiotika rett inn i blodet (intravenøst) under inngrepet.

De pasientene som eventuelt ikke har fått resept på smertestillende i forkant av operasjonen, vil få med resept ved utreise operasjonsdagen.

Du får alt du trenger av smertestillende medisiner på sykehuset operasjonsdagen, men har du lengre reisevei hjem, ta med medisinene slik at du kan supplere dersom behov.

Etter operasjonen skal de smertestillende medisinene (Pinex Forte) brukes etter anvisning i 5-7 dager(1-2 tabletter inntil 4 ganger i døgnet). Dersom du har lite smerter, kan dosen etter dette halveres fra dag til dag. Når smerten gradvis avtar, må du gjerne bytte ut Pinex Forte med 1-2 tabletter Paracet inntil fire ganger i døgnet, frem til du slutter helt.

Vi gjør oppmerksom på at en kjent bivirkning av Pinex Forte tabletter er forstoppelse. Du kan forebygge dette ved blant annet å drikke rikelig med vann. Du får også kjøpt reseptfrie preparater på Apoteket (Lactulose olje, Duphalac olje og lignende), som kan forebygge/behandle en eventuell forstoppelse.

For de pasientene som har fått resept på Voltaren tabletter, skal disse tas som en kur helt til pakken er tom, uansett om du har smerter eller ikke. Voltaren virker både smertestillende og betennelsesdempende. Det er ikke alle som tåler Voltaren, da denne medisinen er sterk for magen.

Forberedelse til operasjonen

For å forebygge infeksjon, skal du kvelden før operasjonen dusje og vaske deg med vanlig nøytral såpe.

Husk å ta av armbåndsur, ringer, og andre smykker, samt fjerne neglelakk på fingre/tær, før du dusjer med vanlig såpe.  Vask deg grundig fra øverst på halsen og hele resten av kroppen .

Ikke bruk parfyme, deodorant eller bodylotion i etterkant. Du skal legge deg i rent sengetøy natten før operasjonen. Gjenta dusj på morgnenen operasjonsdagen, og ha på rene klær.

Du skal møte fastende hos oss operasjonsdagen, det vil si at du ikke skal spise , drikke , tygge tyggegummi/ pastiller, røyke eller snuse de siste 6 timer før oppmøte.

Dersom du skal ta Azitromax tabletter på morgnenen operasjonsdagen, kan denne tas med noen slurker vann.

Vi ønsker at du møter opp på Ibsensykehuset minst 60 minutter før du skal opereres.

Vi oppfordrer deg til å  fylle ut spørreskjemaet til Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi samt samtykkeerklæring. Formålet med dette skjemaet et å gi leger , sykepleiere og fysioterapeuter bedre forståelse av ryggpasienters plager og gi dem mulighet til å vurdere effekter av behandling. Din utfylling av skjemaet vil og være til stor nytte for å kunne gi et best mulig behandlingstilbud til ryggpasienter i fremtiden.

Operasjonen tar 45-120 minutter ( avhengig av antall nivåer). Du ligger i kne/ albue leie på operasjonsbordet. Kirurgene legger et operasjonsnitt på ca 3.5 cm bak på ryggen, og bruker operasjonsmikroskop ( mikrokirurgisk teknikk) under inngrepet, slik at de ser god t på tross av et lite snitt. Mikrokirurgisk teknikk minimerer risikoen for skade på posen rundt nervevevet og selve nervevevet. I tillegg vil en mindre del av det normale, friske vevet rundt operasjonsstedet skades, og det blir mindre blødning og hevelse. Dette gir mindre smerte i etterkant av operasjonen for pasienten. Kirurgen løsner muskulaturen som ligger nærmest ryggtaggen i midtlinjen og deretter fjernes det noe beinvev før man holder til side den klemte neverota , og selve prolapset fjenes. Operasjonen lukkes i flere lag. Det innerste laget sys medselvoppløsende tråder , mens ytterhuden lukkes med tråder som skal fjernes etter 12-14 dager.  Du er velkommen til å fjerne sting hos oss. Ring da på forhånd for å avtale dato/tid. Dersom du har lang reisevei, og heller ønsker å fjerne stingene hos fastlegen, er dette helt i orden. Dersom du fjerner sting hos fastlegen, er det svært viktig at fastlegen kontakter/informerer oss, dersom såret ikke har grodd som normalt ( kan være tegn på infeksjon, noe som må følges tett videre).

Aktivitet/mobilisering og restriksjoner etter operasjonen

Du skal ligge til sengs på vår oppvåkningsavdeling i cirka 1 time etter at du er ferdigoperert. Etter dette får du hjelp av personalet til å stå opp og kle på deg ditt eget tøy igjen ( du får låne engangstøy under inngrepet). Vi hjelper deg over i en hvilestol( kan legges flatt ved behov), der du får servert mat og drikke samt får tilbud om lesestoff. Du skal være totalt cirka 3 timer til observasjon på oppvåkningsavdelingen etter at du er ferdig operert, før du blir utskrevet og får reise hjem. (Cirka 1 time i seng og 2 timer i hvilestol/oppe og rusler). Ta gjerne med mobiltelefon, bok, iPad med øretelefoner eller liknende, da mange pasienter synes tiden på oppvåkningsavdelingen kan bli lang.

Vi gjør oppmerksom på at alle pasientene som opereres samme dag som deg overvåkes kontinuerlig på vår overvåkningsavdeling, både i perioden de ligger til sengs , samt når de kommer over i hvilestol. Vi ønsker å ha pasientene til kontinuerlig observasjon helt frem til de skrives ut fra sykehuset. Dette er for din egen trygghet. Det vil derfor være flere pasienter rundt deg i løpet av dagen.

Etter operasjonen har de fleste pasienter en del smerter i ryggen. Du får med resept på smertestillende ( dersom du ikke fikk resept i forbindelse med konsultasjonen) som skal brukes som forordnet av lege. Smertene gir seg normalt i løpet av 2-6 uker. Der er viktig at du tar de smertestillende tablettene etter forordning de første ukene. Etter hvert som smertene avtar, anbefaler vi at du går over til reseptfrie smertestillende som Paracet eller lignende, før du slutter helt.

Smerter eller andre symptomer etter operasjonen

Det er vanlig å oppleve smerter fra selve operasjonssåret og vevet rundt. Mange opplever også restsmerter /nummenhet i beinet. Dette kan komme og gå.  Mange pasienter, som har lite smerte etter operasjonen, kan få tilbake noe av de utstrålende smertene etter 4-7 dager. Dette skyldes indre hevelse i operasjonsområdet som gjør det trangt for nervene. Denne hevelsen vil gradvis gå tilbake av seg selv (suges opp etter noen uker), og de utstrålende smertene vil da avta. Vi anbefaler å bruke smertestillende de første 1-2 ukene ( se anbefaling med hensyn til dose og type smertestillende over). Vedvarende symptomer etter operasjonen, kommer som et resultat av at nerven / er eller har stått under klem over lengre tid (betennelse/ irritasjon i nerveroten). I noen tilfeller kan man oppleve å ha samme kraftsvikt i beinet som før operasjonen. Dette vil for de aller fleste bedre seg over tid.

Aktivitet og restriksjoner de første 6 ukene etter operasjonen

Når du kommer hjem kan du bevege deg og leve tilnærmet normalt. Du skal unngå trening og ukontrollerte bevegelser de første 6 ukene. Vi anbefaler at du begynner å gå turer så snart smertenivået tillater det. Det beste er å fordele aktiviteten jevnt gjennom hele dagen (  bedre å gå fire turer på 500m fordelt utover hele dagen, enn en tur på to kilometer midt på dagen ). Vi anbefaler godt skotøy med dempende såler . Husk at det kan være stor variasjon fra pasient til pasient hvor mye aktivitet man tåler den første tiden etter operasjonen. Dersom trening gir deg smerte, avbryt treningen og vent noen dager før du prøver forsiktig igjen.

-I vintervær og på glatt føre bør du være forsiktig, slik at du ikke sklir og får raske ukontrollerte bevegelser i ryggen, eller faller og slår hodet.

– De første 3 ukene etter operasjonen skal du unngå å sitte i lengre perioder i stol med rett rygg ( kjøkkenstol). Det går fint å sitte i stol med rett rygg når du spiser, men ellers anbefaler vi at du enten sitter i stol, der  du kan legge ryggen bakover (for eksempel Stressless) eller hviler i liggende stilling (på sofaen eller i seng).

-Du bør ikke gjøre tungt husarbeide, eller annen type tungt arbeid de første 6 ukene etter operasjonen, Øk belastningsnivået gradvis.

-Unngå tunge løft. Hold byrden tett inntil kroppen.

-Sykling på ergometersykkel kan du, om ønskelig starte forsiktig med etter to uker, men korte økter på mindre enn15 minutter.

-Jogging anbefales ikke de første 6 ukene.

-Generell trening kan man starte med cirka 6 uker etter inngrepet.

Sexualliv kan gjenopptas når du føler deg sterk nok til det.

-Det er ingen krav til at du skal ligge i en spesiell stilling om natten. De enenste vi fraråder er å krumme seg for mye sammen( fosterstilling). Den stillingen som gir minst smerte, er som regel den beste for kroppen.

Aktiviteter og restriksjoner lengre frem

De første 6 ukene bør du unngå å utsette ryggen for store belastninger. Hvilket aktivitetsnivå du tåler, avgjøres av dine smerte og plager.

Vi anbefaler at man trener opp ryggen ved kun å gjøre naturlige bevegelser, som ikke gir smerter de første 6 ukene, før man begynner med hardere fysisk trening eller aktiviteter som er mer anstrengende for ryggen( som for eksempel trening med tunge vekter, svømming, vill lek med barn, offroadsykling , slalåm , kontaktsport og tungt fysisk arbeid).

Etter ryggoperasjonen settes det  ikke noen større restriksjon på aktivitetsnivå utover at du bør unngå å løfte tungt de første 6 ukene. Daglige gåturer og aktivitetsøkning etter smertegrense er den beste måten å komme raskt tilbake til sitt daglige virke og for å unngå tilstivning i muskulaturen. Aktivitet som utløser smerter bør unngås.

Sykemelding

Du får sykemelding i cirka 6 uker, avhengig av din jobbsituasjon. Normalt sett kan du være tilbake i lett arbeid i løpet av 2 ukers tid. Ved tyngre fysisk arbeid kan du sykemeldes opp mot 6 uker, eventuelt gradert sykemelding.  Lengre sykemelding kan være nødvendig dersom du har en fysisk krevende jobb.

Fysioterapi

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig og ønskelig med fysikalsk behandling og opptrening etter operasjon, og du kan få med rekvisisjon til fysioterapi etter operasjonen.  Hvis ikke annet er avtalt med legen, skal du vanligvis ikke begynne med fysioterapi før etter 6 uker.  I ukene før dette , er den beste treningen å gå tur. Flere korte turer i løpet av dagen er bedre enn en lang tur.

Når du går tur er ryggen i normalstilling, og du får en jevn belasting.  For de pasienten som anbefales fysioterapi, består dette av opptrening av ryggfunksjonen, samt stabiliserende øvelser for ryggen og ergonomisk veiledning.

Du skal ikke begynne med fysioterapi før du har vært til kontroll/telefonkontroll hos oss etter ca 6 uker. Det er under kontrolltimen kirurgen avgjør om du er klar til å starte med fysioterapi.

 (NB! Fysikalsk behandling etter inngrep/operasjon skal være gratis for pasienten de første 6 mnd fra behandlingsstart hos fysioterapeut med driftsavtale).

Det kan være noe ventetid hos fysioterapeut med refusjonsordning. Bestill derfor time i god tid, slik at du unngår å vente unødvendig lenge før du kommer i gang med fysioterapiveiledet trening.