verdens fedme dag

Verdens fedme dag 2023

Idag er det ‘World Obesity Day‘ 2023. Å snakke om denne kroniske sykdommen er viktig for oss alle. Fedme, eller sykelig overvekt er nettopp det – en kronisk sykdom. Og da er det viktig å snakke om hva vi som samfunn kan gjøre, og ikke legge skyld over på enkeltmennesker.

Hva er fedme?

Verdens helseorganisasjon, WHO definerer fedme som en stor eller unormal ansamling av fett som representerer en helserisiko. Det vanligste målet for fedme er BMI eller KMI (kroppsmasse indeks).

Fedme er en sykdom

Fedme skyldes ikke bare en enkel faktor. Biologi, mental helse, genetikk, miljø, adgang til helsetjenester og tilgjengelighet av ultraprosessert mat. Viljestyrke, eller mangel på viljestyrke står ikke på listen!  

Fedme er en risiko faktor

Fedme øker risikoen for andre kroniske sykdommer slik som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, belastningsskader i vektbærende ledd, søvn apné, fertilitetsproblemer samt visse krefttyper. 

‘Spis mindre, tren mer’ løser ikke fedmeproblemet 

Å se på livsstilsendringer alene ignorerer andre faktorer som er drivere av fedme. Trening og fysisk aktivitet er viktige for helse generelt, for livskvalitet og for å vedlikeholde en vektreduksjon – samt for å unngå fedme. Livsstilsendringer alene er ikke effektiv behandling for fedme.

Stigmatisering av fedme er ikke bare uheldig, men farlig

Ofte kan den som har fedme oppleve å bli møtt med holdninger om at de selv er skyld i sin egen sykdom, og at det er enkeltindividets ansvar å gjøre noe med situasjonen. Å bli møtt med slik stigma kan være til hinder for at man søker behandling.

Skyldspørsmålet

Fedme handler ikke om skyld. Biologiske faktorer og genetikk er ikke faktorer som den enkelte har råderett over. Samfunnet rundt oss – miljøet – er av stor betydning når det gjelder mulighetene vi som enkeltindivider har til å leve et sunt liv, og gjøre de ‘riktige’ valgene. Vi utsettes for matvarer fra matvareindustrien som er konstruert for å få oss til å spise stadig mer. Fedme er derfor et resultat av et komplekst samspill av biologiske, genetiske og miljømessige faktorer.

Fedme handler ikke bare om vekt

Vekt er en indikator av fedme, men behandlingen av fedme handler like mye om å forbedre helsen generelt, som å redusere vekten med et bestemt antall kilo. Vi er alle skrudd sammen litt forskjellig, og har ulike forutsetninger for hva som er en ‘sunn’ trivselsvekt. 

Fedme er ikke lenger en rikmannssykdom

Globalt øker fedme raskest i lav- og midt inntektsland. Enkelte land har samtidige problemer med fedme epidemi og underernæring. Denne utviklingen er særlig utpreget i fattigere og mer utsatte samfunn.

Fedme blant barn må behandles og forebygges

Sykelig overvekt hos barn øker nå med 100% hvert tiår. Barns fysiske og psykiske helse, sosiale tilpasning og selvfølelse påvirkes sterkt. Fedme er forbundet med dårlige skoleprestasjoner og lavere livskvalitet. Barn med fedme blir ofte også voksne med fedme, og derfor er forebygging og behandling viktig. Kunnskap er viktig for å støtte opp om riktig ernæring for barn.

      

Fakta om fedme – sykelig overvekt

sykelig overvekt fedme