Urodynamisk undersøkelse

De undersøkelsene som brukes for å kartlegge funksjonene i de nedre urinveier spenner fra enkle undersøkelser som føring av skjema over vannlatingene til mer avanserte og invasive undersøkelser.

Oversikt

FormålEn undersøkelse hvor man måler/registrerer trykket i blæremuskelen under fylling og tømming.
Operasjonstid1-1,5 time
Anestesi:Lokalbedøvelse evt beroligende
Optimalt Resultat2-4 uker
Forventet sykemeldingstidTilbake i arbeid etter operasjonen
PrisSe prislister under Urologi

Hva urodynamisk utredning

En urodynamisk undersøkelse måler hvordan blæren oppfører seg når den lagrer og tømmer urin. Denne undersøkelsen forutsetter at du kan starte og gjennomføre en vannlating på normal måte.

Undersøkelsen går ut på å måle kraften på urinstrålen, hvor lang tid det tar å tømme blæra og hvor stor kapasitet blæra har. Etter vannlatingen måles det for eventuell resturin. Dette er en særdeles viktig undersøkelse for å forstå tilstanden som ligger til grunn for pasientens symptom.

På denne måten kan vi finne ut om dårlig blæretømming skyldes svak blæremuskel eller trangt urinrør og om urinlekkasje skyldes dårlig lukkemekanisme eller en altfor kraftig og aktiv urinblære.

Pris

Se prislister under Urologi

Forberedelser

  • Det er viktig at du ikke har bakterier i urinen når du gjør denne undersøkelsen
  • Du skal levere urinprøve hos egen lege 14 dager før undersøkelsen.
  • Hvis du har bakterier i urinen, må du få behandling med antibiotika på forhånd
  • Vi ber om å få tilsendt svaret, og at fastlegen setter i gang behandling ut fra resistensskjema.
  • Hvis du tar tabletter for vannlatingen, er det viktig at du slutter med disse fem dager før undersøkelsen (Omnic / Tamsulosin, Detrusitol, Vesicare, Emselex, Toviaz, Kentera plaster, Betmiga)
  • Det er ønskelig at du møter med vannlatingstrang slik at vi kan gjøre en «flow» registrering (måle kraften på urinstrålen) på et spesialtoalett før selve undersøkelsen. Dette gjelder ikke deg med permanent kateter

Under selve behandlingen

  • Selve undersøkelsen foregår ved at et tynt kateter (plastrør) settes inn i blæra gjennom urinrøret, og et i endetarmen.
  • Urinblæra fylles så opp med vann, og de ulike forholdene i blæren registreres av et dataprogram.
  • Til slutt ber vi deg late vannet. • Undersøkelsen er som regel ikke smertefull, men kan være litt ubehagelig
  • Det settes av en time til undersøkelsen.

Etter behandlingen

Det er ikke nødvendig med bedøvelse, i noen tilfeller kan det være aktuelt med lokal bedøvelse. Du kan kjøre bil etterpå. Dersom du får svie ved vannlating utover neste dag, bør du levere en urinprøve ved ditt fastlegekontor. Det kan være tegn på urinveisinfeksjon.