Omskjæring

/ / Omskjæring

Omskjæring

Hvorfor tilbyr IbsenSykehusene omskjæring?

Norge er et flerkulturelt samfunn og vi må ta inn over oss at ulike kulturer har ulike medisinske behov. Innen de store religionene er det århundrelange tradisjoner for omskjæring av guttebarn. I USA blir omskjæring utført på en majoritet av den mannlige befolkningen, uavhengig av religiøs overbevisning. Ved IbsenSykehusene ønsker vi å ivareta guttebarnas helse og sikkerhet. Derfor mener vi at det bør foreligge et godt, medisinsk tilbud rundt omskjæring i Norge. Fra 01.01.2015 trådte en ny lov i kraft som pålegger alle helseforetakene å tilby rituell omskjæring av guttebarn, men loven tillater at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet. Rundt 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år. Lovens formål er å sikre at rituell omskjæring av gutter utføres på en forsvarlig måte, samt sikre at et tilbud om rituell omskjæring er tilgjengelig.

Offentlig tilbud

Regionale helseforetak i henhold til helseforetaksloven § 2 skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det innen helseregionen, kan få utført rituell omskjæring av gutter på en forsvarlig måte. I den grad det ikke hindrer et forsvarlig tilbud, skal det tas hensyn til helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved slike inngrep. Hva er omskjæring? Omskjæring er et kirurgisk inngrep som fjerner huden som dekker tuppen av penis, kalt forhuden. Bør jeg få min sønn omskåret? Det er ikke et enkelt svar. Omskjæring har noen fordeler, men det innebærer også en viss risiko. Etter å ha rådført deg med din fastlege, må du selv avgjøre hva som er riktig for deg og din familie.

Hva er risikoen ved omskjæring?

Risikoen omfatter:

  • Blødning eller infeksjon i forbindelse med operasjonen
  • Skade på penis
  • Risiko for at kirurgen tar for mye eller for lite av forhuden
  • Fare for at sex senere i livet ikke blir like bra

Ved 1 av 200 utførte omskjæringer oppstår det problemer.  Hvordan foregår omskjæring av guttebarn? Barnet får bedøvelse så det ikke kjenner smerte. Det kan være en bedøvelseskrem eller lokal bedøvelse ved penis. Penis og området rundt vaskes svært godt. Deretter blir forhuden fjernet ved hjelp av spesialinstrumenter. Til sist får barnet en bandasje rundt penis. Hvis du lar ditt barn bli omskåret vil du få grundig veiledning fra lege eller sykepleier om hvordan du skal behandle barnet ditt etter operasjonen. Det er viktig at du følger disse instruksene nøyaktig. 

Skjema

Skjema Medisinske opplysninger om barnet må fylles ut av foresatte. Skjemaet finnes med tekst på norsk eller farsi.

Omskjæring pris

Omskjæring Privat 10 300,-
Omskjæring Egenbetaling ved offentlig behandling 4 000,-

Se også prislister under Urologi