Overvekt og sykelig overvekt

Om overvekt

Overvekt er et økende helseproblem som ikke bare begrenser aktivitetsmuligheter, men medfører følgesykdommer og redusert livskvalitet. En slankeoperasjon kan hos mange føre til en rask tilbakegang av overvektsrelaterte følgesykdommer slik som diabetes type 2, søvnapné eller pustestopp, samt forbedring av enkelte hjerte- og karsykdommer.

Mange overvektige sliter også med vondt i de store leddene – rygg, hofter, bekken, knær, ankler og føtter. Plantar fascitt er et annet problem som mange overvektige strir med. I tillegg kan det virke som om det er et samspill mellom overvekt og fibromyalgi, der overvekt forverrer symptomene, slik at vektnedgang anbefales for pasienter i denne gruppen.

Ettersom to av tre kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er overvektige, anbefales varig vektnedgang også for denne pasientgruppen ettersom fedme forverrer symptomene og hormonforstyrrelsen. Overvekt fører også til hormonforstyrrelser hos menn ettersom fettvev er hormonproduserende. Både kvinner og menn kan øke fertiliteten gjennom vektnedgang ved at hormonproduksjonen normaliseres.

Nyere forskning viser en sterk forbindelse mellom overvekt og arv. Denne arveligheten er blant annet knyttet til hormoner som er med på å styre sult og metthetsfølelsen, samt forbrenning. Arvelighet kan forklare en stor del av disposisjonen for å bli overvektig – faktisk så mye som opp mot 70%.

Sykelig overvekt

Sykelige overvekt er en multifaktorell, kronisk hormonell sykdom. Les mer om retningslinjene fra IFSO for slankeoperasjon.

https://www.ifso.com/pdfs/metabolic-and-bariatric-surgery-2022.pdf