Spondylolistese-illustrasjonsbilde

Spondylolistese – vondt i ryggen

Et segment i ryggen består av to virvler samt mellomliggende skive og facettledd. Den mekaniske stabiliteten blir opprettholdt av skiven sammen med de to intervertebralledene også kalt facettledd. Spondylolistese er en tilstand hvor en ryggvirvel glir fremover eller bakover i forhold til en annen virvel. 

Hvorfor får man spondylolistese?

En form av virvelglidning, istmisk spondylolistese, oppstår i ungdommen ved at det oppstår en spalte i en del av virvelbuen som ligger mellom øvre og nedre del av facettleddet. Dette kommer trolig av en medfødt svakhet som gjør at normal belastning forårsaker en spaltedannelse i virvelen.

En annen forklaring er at et ytre traume gir opphav til fraktur eller at gjentatte overbelastninger leder til en stressfraktur. Man har påvist en økt hyppighet av slike spaltedannelser (spondolyse) hos visse grupper av unge idrettsfolk, for eksempel turnere, stupere og vektløftere.  

Graden av glidning (spondylolistese) varierer og måles  ofte i prosent. Vanligste lokalisasjon er en spalte i den nederste (femte) lumbale ryggvirvelen L5, og glidningen skjer da mellom femte ryggvirvel L5 og sacrum (L5-S1).

Symptomer

Symptomene er korsryggsmerter med utstrålende smerter på baksiden av sete og til baksiden av lårene og noen ganger helt ned i leggen og foten.  Ofte forverres  smerten av tunge løft og bevegelse og blir mindre uttalt i hvile. Ved stor glidning kan durasekken (Sekken der alle nerverøttene ligger i ryggmargskanalen)  påvirkes og gi symptom med nummenhet i perineum og påvirkning av vannlating og avføring.

Behandlingsmetode

Fysioterapi

Årsaken kan være aldersforandringer i et segement, i forbindelsen mellom to virvler som består av en skive, to facettledd og omgivende stabiliserende bløtvev (leddbånd, muskler). Årsaken kan også komme av en spalte i i virvelbuen. Spalten kan i sin tur kan vare både medfødt og ervervet.

I de aller fleste tilfeller er tilstanden ufarlig, men den kan likevel gi plager. I den grad at man har ryggsmerter av sin spondylolistese blir den behandlet konservativt (som ved degenerativ skivesykdom). Dersom glidningen gir tranghet (stenose) for  nerverøttene behandles kan operativ behandling være et alternativ. 

Avstivningsoperasjon 

Operasjon blir utført for å stabilisere opp et segment i ryggen der virvelglidningen har skjedd, og dette gjøres vanligvis med en avstivningsoperasjon.

Ved en operasjon utføres det en beintransplantation mellom to eller flere virvler, slik at de vokser sammen (fusjonerer),slik at bevegeligheten mellon de opphører. Beintransplantet legges enten baktil eller mellon virvlene. Beintransplantasjon kan kombineres med at virvlene fikseres med skruver og metallstag, og noen ganger legger man inn et metallbur som erstatter mellomvirvelskiven og som da sørger for bedrede plassforhold for nervene og nervestrukturene i ryggen.