Ryggsmerter illustrasjonsbilde

Prolaps operasjon

Prolaps i ryggen? Våre dyktige ortopeder kan hjelpe deg. 

Prolaps i korsryggen er en tilstand hvor skivemateriale fra skiven som ligger mellom to ryggvirvler presses ut og trykker på nerver eller ryggmargen.

Mellomvirvelskivene har en bløt kjerne (nucleus pulposus) som er omsluttet av en litt hardere ring (anulus fibrosus). Når man er ung inneholder mellomvirvelskivene en del vann, men med årene tørker de inn og blir tynnere.  Den bløte kjernen kan tyte ut (prolabere) gjennom den harde ringen og gi en skivebukning baktil mot nerverøttene som går fra spinalkanalen og ut i beina. En slik bukning kan sprenge seg ut baktil, og da kaller man det gjerne for en skiveprolaps.

Hvorfor får man skiveprolaps?

Ingen kan med sikkerhet si hvorfor man får en skiveprolaps, men vi vet at arv disponerer for tilstanden. Vi vet også at det er en overhyppighet av røykere som får prolaps i ryggen. Tunge løft kan være utløsende faktor, men hos mange pasienter kan man ikke finner noen sikker utløsende faktor.

Operasjonsindikasjon

De typiske symptomene er smerteutståling ut i sete, på utsiden av lår og legg og noen ganger utstråling helt ut i foten. Refleksene i beinet kan være svekkede eller utslokkede. Noen ganger opplever pasientene kraftsvikt, spesielt for kraften i ankelen. Manglende evne til å stå på tå- og eller hæl, eller nedsatt kraft for å bevege i kne eller i hofte. Noen kan oppleve at beinet svikter, altså pga nedsatt kraft.

Enkelte opplever problemer med å late vannet, og /eller manglende kontroll på lukkemuskelen i endetarmen. Nedsatt følelse i skrittet og manglende evne til å late vannet (urinretensjon) er et alvorlig symptom, og noen ganger er det da indikasjon for akutt operativ behandling. Dette gjelder også ved raskt forverrende kraftsvikt/lammelser i beinet. Lett kraftsvikt og nummenhet i beinet et vanlig symptom ved skiveprolaps i korsryggen.

Behandlingsmetode

Det må være et samsvar mellom symptomene, dvs smerteutstråling og det man finner på MR-undersøkelse. Operasjon er sjelden indisert dersom ryggsmerter er det overveiende symptomet. Et prolaps trenger ikke alltid operasjon, 60-70% blir bedre eller helt bra innen 3 mnd. I løpet av 1ett år vil mange prolaps gradvis skrumpe inn. Symptomene avtar ofte lenge før.

Prolaps operasjon pris

Se prislister under Ortopedi: Rygg

Lumbalt Skiveprolaps

Den bløte kjernen kan tyte ut (prolabere) gjennom den harde ringen og gi en skivebukning baktil mot nerverøttene som går fra spinalkanalen og ut i beina. En slik bukning kan sprenge seg ut baktil, og da kaller man det gjerne for et skiveprolaps. Prolapset kan trykke på de nedadgående nerverøttene som går ut i beina.

De typiske symptomene er smerteutståling ut i setet, på utsiden av lår og legg og noen ganger utstråling helt ut i foten. Refleksene i beinet kan være svekkede eller utslokkede. Noen ganger opplever pasientene kraftsvikt, spesielt for kraften i ankelen. Manglende evne til å stå på tå og/eller hæl, eller manglende evne til å strekke ut kneet eller hoften.

Enkelte pasienter opplever problemer med å late vannet, og/eller manglende kontroll på lukkemuskelen i endetarmen. Nedsatt følelse i skrittet og manglende evne til å late vannet (urinretensjon) er et alvorlig symptom, og kan være en indikasjon for akutt operativ behandling. Dette gjelder også ved raskt forverrende kraftsvikt/lammelser i beinet.

Lett kraftsvikt og nummenhet i beinet et vanlig symptom ved skiveprolaps i korsryggen.

Ved en operasjon for prolaps fjerner man beinvev og løsner på muskulatur for å komme til selve prolapset. Den inneklemte nerven holdes til side, og deretter fjernes selve prolapset som har trykket på nerveroten. De fleste vil oppleve en bedring/bortfall av de utstrålende symptomene til beinet etter en slik operasjon.

Dersom nerven har vært i klem over lang tid vil den bruke lenger tid på restituere seg og i noen tilfeller kan den ha blitt permanent skadet. Likevel er det viktig å fjerne trykket på nerven med operasjon for å forhinder ytterligere skade.

Ved Ibsensykehusene opereres skiveprolaps med mikrokirurgisk teknikk. Operasjonsmikroskop blir brukt for å få god oversikt under operasjonen, og selve operasjonsnittet er svært lite, 3-4 cm. Det settes inn en selvholdende traktlignede hake og man bruker tenger (Roungeører), samt beinfres til å fjerne noe bein. Med denne teknikken får pasienten mindre hevelse og blødning i etterkant av inngrepet. Dette betyr mindre smerter for pasienten etter at operasjonen er ferdig.

Det finnes ingen fasitsvar på når en pasient er plaget nok til at man anbefaler kirurgi. De fleste prolaps i korsryggen går tilbake av seg selv uten at det er nødvendig med operasjon. Det er av denne grunn vanlig at pasienten først venter 6-12 uker for å se om prolapset trekker seg tilbake og symptomene gradvis forsvinner av seg selv.

Dersom pasienten ikke oppnår noen tegn til bedring ut over denne perioden, eller om smertene er så intense at de ikke lar seg lindre med smertestillende medikamenter, kan pasienten vurderes for operasjon. 

Akutt operasjon er indisert ved manglende evne til å late vannet/holde på avføringen, ved manglende følelse i skrittet (i ridebukse området) eller ved raskt utviklende lammelser/kraftsvikt.

Hva sier studier om operativ behandling av skiveprolaps i korsryggen?

Etter et operativt inngrep kan man forvente at de utstrålende smertene til beina blir borte, man kan gå lengre og noe bedre. Det foreligger ikke gode bevis i litteeraturen for at behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor gjør at pasientene med skiveprolaps blir raskere friske.

Forberedelser til operasjon

Stoppe bruk av blodfortynnende medikamenter to uker før operasjonen, dusje kvelden før og morgenen på operasjonsdagen samt ta på rene klær. Evt starte med antibiotika forebyggende dagen før. Hvis du blir bedre av din isjias før en planlagt operasjon, må du kontakte oss for vurdering av nødvendigheten av operasjon.

Under selve operasjonen

Ved en operasjon for prolaps fjerner man beinvev og løsner på muskulatur for å komme til selve prolapsen. Den inneklemte nerven holdes til side, og deretter fjernes selve prolapsen som har trykket på nerveroten. Operasjonen gjøres vanligvis dagkirurgisk, med mikrokirurgisk teknikk.

Etter operasjonen

All kirurgi utføres ved vår klinikk på dagbasis, som betyr at man reiser 1-2 timer etter operasjon. Dersom det skulle tilkomme komplikasjoner, kan det kreve innleggelse på sykehus i noen dager. Man må ha hjelp til hjemreise og ha en person tilgjengelig døgnet rundt de første par dager. Når du kommer hjem kan du bevege deg og leve tilnærmet normalt. Du skal unngå trening og ukontrollerte bevegelser de første 6 ukene. Vi anbefaler at du begynner å gå turer så snart smertenivået tillater det.