Degenerativ skivesykdom – kroniske ryggsmerter

Vondt i ryggen? Degenerativ behandling av skivesykdom er ofte vellykket, og prognosen er god.

Degenerativ skivesykdom  er en samlediagnose på alle de tilstandene med kroniske ryggsmerter hvor vi mener at smerten oppstår ved bevegelse eller belastning i et eller flere spesifikke og lokaliserbare bevegelsessegment.

Et segment består av to ryggvirvler med mellomliggende mellomvirvelskive, samt to facettledd. To segment består på tilsvarende av tre ryggvirvler med to mellomliggende mellomvirvelskiver samt to par facettledd. Engelsk terminologi: (Degenerative Disc Disease, DDD).

Hvorfor får man degenerativ skivesykdom?

Tilstanden kan forekomme ved isolert skivedegenerasjon, men begrepet kan også anvendes ved skiveprolaps og andre tilstander der ryggsmerten dominerer og smerten kan lokaliseres til et enkelt ryggsegment. Det eneste unntaket er ved diagnosen istmisk spondylolistese (spaltedannelse av ryggvirvelen med glidning av virvelen).

Symptomer

Symtomene på degenerativ skivesykdom er kroniske smerter nederst i korsryggen som kan avta eller forsvinne helt i visse posisjoner. Smerten er ofte stillingsavhengig og kan ha innslag av hoggende, skarp smerte ved ukontrollerte bevegelse, f.eks ved en nysing eller fed en brå bevegelse. 

Typisk er at pasienten har smerter når man sitter og bøyer seg fremover (smerter i tidlig fleksjonsfase)