Sykepleiere

Vendel Ulsrud

Vendel Ulsrud

Spesialistsykepleier

Wendel er utdannet operasjonssykepleier, og har sin praksis fra kirurgiske avdelinger ved Feiringklinikken, Sykehuset Innlandet Gjøvik, samt Mjøs Kirurgene AS.

Bente Libach

Bente Libach

Sykepleier

Bente er utdannet ved sykepleierhøgskolen i Trøndelag, og har lang og bred erfaring fra akuttmottak, legevakt, opptreningssenter og sykehus. Hun har arbeidet hos oss siden 2009 som koordinator, livsstilveileder, post op sykepleier, og er nå ansvarlig koordinator for vår post operative avdeling.

Venhild Roalstad-Holte

Venhild Roalstad-Holte

Sykepleier

Venhild er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Telemark. Hun har tidligere jobbet på Sykehuset Telemark ved hjerte- og nyre medisinsk sengepost og intensiven. På IbsenSykehusene er hun å finne på gastropoliklinikken og oppvåkningen. Hun utfører også urodynamiske undersøkelser og kontroller etter operasjoner.

Iselin Meyer Finmark

Iselin Meyer Finmark

Kosmetisk sykepleier

Iselin er utdannet ved Universitetet i Sørøst – Norge, 2010. Hun har siden jobbet med barn på Samba (Skien Kommune). Iselin har drevet med injeksjoner siden 2010.

Neda Resetampoor

Neda Resetampoor

Sykepleier

Neda er utdannet sykepleier ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har tidligere jobbet 5 år som jordmor i Iran. På IbsenSykehusene utfører hun ulike injeksjonsbehandlinger og laser behandlinger, men er også å se på gastropoliklinikken og oppvåkningen.

Jesper Jemtehed

Jesper Jemtehed

Anestesisykepleier

Jesper Jemtehed har arbeidet hos KFK med anestesi innen overvektskirurgi siden 2010. Han arbeider også på sentraloperasjonen ved Östersunds sykehus. Der har han vært siden 2011. Han har også arbeidet mange år ved Uppsala universitetssykehus. Der jobbet han med anestesi innen plastikk-, øre-nese-og-hals-, nevro-, gynokologisk- og barnekirurgi. I Norge har Jesper tidligere jobbet i Trondheim, da ved Klinikk Stokkan og St. Olavs Hospital, i tillegg har han arbeidet ved Haukeland sykehus i Bergen.