Leger

Birgitte Sanda - lege

Birgitte Sanda

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Birgitte har tatt sin medisinutdanning ved Universitetet i Krakow. Hun er ansatt som overlege på kvinneklinikken ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand. Hun har tidligere jobbet på kvinneklinikken ved Bærum Sykehus og Oslo Universitetssykehus Ullevål. Fagområde og interesse er generell og kirurgisk gynekologi, samt svangerskap og fødsel.
Forøvrig holder hun på med sin doktorgrad ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder, hvor hun forsker på fysisk aktivitet i svangerskap og barselperiode.

Lege Erik Edgren

Erik Edgren

Doktor i medisin, anestesilege

Er utdannet anestesilege ved Universitetssykehuset i Uppsala. I seks år var han leder for nevro-anestesi og i tre år leder ved anestesiavdeling. Han har utført forskning på hjerte-lungeredning, noe som førte til hans doktoravhandling. Han har også arbeidet som anestesilege på Mary Imogene Bassett Hospital, Cooperstown, New York og var klinisk leder ved Al Jazeera og Sentralsykehuset i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater.

Marlene Fritsch Kielland - lege

Marlene Fritsch Kielland

Ernæringsfysiolog

Marlene er vår kliniske ernæringsfysiolog og har tatt sin utdannelse ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere erfaring fra Aker sykehus som gruppeleder for vektreduksjonskurs og har jobbet med pasienter etter overvektskirurgi siden 2018.

Silje Stensholt Holte

Silje Stensholt Holte

Spesialist i generell kirurgi og gynekologi

Silje er medisinutdannet ved universitetet i Kraków, og har tidligere jobbet med transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet. Hun har sin spesialistutdanning i kirurgi og gynekologi ved Sykehuset Telemark og Oslo Universitetssykehus, og jobber nå på gastrokirurgisk avdeling på Sykehuset Telemark. Silje har jobbet på IbsenSykehusene siden 2012.

Søren Bjørn Laursen

Søren Bjørn Laursen

Anestesilege

Søren Bjørn er utdannet anestesilege fra Rikshospitalet i København. Han har hatt flere overlegestillinger, men er nå praktiserende anestesiolog med barn som primærfelt. Søren Bjørn har bred erfaring med barneanestesi og ambulant anestesi.

Trygve Bilberg

Trygve Bilberg

Anestesilege

Trygve er anestesilege og leder av kvalitetsutvalget ved IbsenSykehusene. Trygve har jobbet som overlege i anestesiologi og vært sentral i kvalitetsarbeider i en årekkke ved ST/Notodden sykehus hvor han også har vært Fagdirektør. Han har ansvar for vårt kvalitetsystem TQM, samt kontinuerlig oppfølging av brukerundersøkelser.