Kirurger

Leif Næss - Daglig leder, spesialist i kirurgi

Leif Næss

Daglig leder, spesialist i kirurgi

Leif Næss er utdannet kirurg fra Universitetet i Oslo, og har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har ledet private klinikker siden 2001, blant disse Omnia, Aleris og Feiringklinikken. Leif har også hatt en rekke helsepolitiske verv i Den Norske Legeforening, og var initiativtager og første leder av Privatsykehusenes forening.

Morten H. Haug - Spesialist plastikkirurgi

Morten H. Haug

Spesialist i plastik kirurgi

Morten er spesialist i plastikkirurgi, og har sin utdannelse fra Haukeland sykehus og Rikshospitalet. Han har drevet med privat plastikk kirurgi siden 1995 og er en av landets mest erfarne i faget. Han har spesielt lang erfaring med figurformende fettsuginger, bukplastikker, neseplastikker og lang erfaring i ansikts og brystkirurgi. Morten har en holistisk tilnærming til plastikk kirurgi og er opptatt av hele deg.

Alf Tore Aas - Spesialist i plastisk kirurgi

Alf Tore Aas

Spesialist i plastisk kirurgi

Overlege, dr. med Alf Tore Aas er utdannet lege fra Universitetet i Lund, Sverige og er siden 2006 spesialist i Plastikkirurgi i Norge, Sverige og Danmark. Han har gjennomgått spesialistutdanning i plastikkirurgi ved Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Sykehuset Telemark og på Rikshospitalet i Oslo. Han har vært overlege ved Sykehuset Telemark siden 2006 fram til nå. I perioden 2010 -2013 var han avdelingsoverlege på Plastikkirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark og siden 2013 er han fagansvarlig overlege ved avdelingen. Alf Tore Aas har bred plastikkirurgisk erfaring. Han er medlem av Den Norske Legeforening, Norsk Plastikkirurgisk forening og Nordisk Plastikkirurgisk forening.

Erik Trondsen - Spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi

Erik Trondsen

Spesialist i generell- og gastroenterologisk kirurgi

Erik Trondsen er spesialist i generell kirurgi og i gastroenterologisk kirurgi. Han startet med kirurgutdannelse i Hammerfest i 1978, fullført spesialistutdannelse ved Sentralsykehuset i Akershus, og har arbeidet i mange år ved Oslo universitetssykehus Ullevål. I denne utdannelsen og i dette fagområdet inngår gastroskopi og coloskopi, som primært er hans arbeidsfelt ved Ibsensykehusene.

Hans Jørgen Nielsen - Spesialist i kirurgi og gastrokirurgi

Hans Jørgen Nielsen

Spesialist i kirurgi og gastrokirurgi

Hans Jørgen ble utdannet lege i Bergen 1988. Han er spesialist i kirurgi og gastrokirurgi og har erfaring med kikkhullskirurgi siden 1995. Han har hatt ansvar for fedmekirurgi i Helse Bergen siden 2008, med fokus på gastrisk sleeve og mini-gastrisk bypass. Hans Jørgen har bidratt med fedmeforskning i samarbeid med andre sykehus.

Tom Nordby - Spesialist i gastrokirurgi

Tom Nordby

Spesialist i gastrokirurgi

Tom Nordby er spesialist i kirurgi og kirurgiske mage sykdommer. Han er utdannet lege ved UiO, har Master i Helseadministrasjon og PhD innen pancreas cancer. Tom har 12 års erfaring med overvektskirurgi og har ansvar for denne behandlingen ved Sykehuset Østfold.

Yngve Sporstøl - Spesialist i Ortopedi

Yngve Sporstøl

Spesialist i Ortopedi

Yngve Sporstøl har sin medisinske utdannelse fra Universitet i Oslo.
Bred erfaring innenfor fagområdet ortopedi, spesialist i ortopedisk kirurgi siden 2011.
Han har tidligere arbeidet ved Sørlandet Sykehus Arendal, Skadelegevakten i Oslo og Martina Hansens Hospital i Bærum.
Han er med i et nasjonalt forskningsprosjekt på ryggkirurgi, den nasjonale spinal stenose studien NORDSTEN. Jobber nå som overlege ved Sykehuset Telemark Skien.
Sporstøl har bred erfaring med ryggkirurgi, samt protesekirurgi innenfor kne- og hofteledd. Han har også stor erfaring med hånd- og fotkirurgi, kneartroskopier, samt generelle dagkirurgiske ortopediske inngrep.

Thor Gunnar Thurmann - Spesialist i ortopedisk kirurgi

Thor Gunnar Thurmann

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Thor Gunnar Thurmann har sin medisinske utdannelse fra Tuebingen og Góttingen i Tyskland. Han har bred erfaring innenfor behandling av degenerativ rygglidelser som skiveprolaps, spinal stenose og spondylolyse/listese. Thurmann operer rundt 150 rygger per år. Thurmann har god kompetanse innenfor dagkirurgiske prosedyrer som hånd-og fotkirurgi, artroskopisk behandling av kne- og skulderlidelser samt protesekirurgi i hofte og kne. Han jobber nå ved ryggseksjonen ved Martina Hansens Hospital i Bærum, og IbsenSykehusene i Porsgrunn. Han har tidligere jobbet ved AHUS, Sykehuset Østfold, Diakonhjemmet OG Volvat.

Ola Aarseth - Spesialist i generell og ortopedisk kirurgi

Ola Aarseth

Spesialist i generell og ortopedisk kirurgi

Ola Aarseth har bred erfaring fra 38 års virksomhet innen ortopedi og kirurgi. Han har tidligere hatt virksomhet ved Sykehuset i Telemark, Notodden sykehus, Nordland sentralsykehus, Martina Hansens Hospital med mer. Fra 2007 var Ola Aarseth overlege ved Betanien Hospital Skien. Fra 2014 har han vært tilknyttet Ibsensykehusene.
Dr. Aarseth har erfaring innenfor alle deler av ortopedien, de siste årene med særlig interesse og profilering innen skulder og fotkirurgi.

Alexander Vigen - Overlege PHD, plastikkirurg

Alexander Vigen

Overlege PHD, plastikkirurg

Dr. Vigen er utdannet lege ved NTNU, og har sin spesialist utdannelse fra Plastikkirurgisk avdeling, Sykehuset Telemark og Haukeland Universitetssykehus. Han er overlege PhD i plastikkirurgi ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) med ansvarsområde plastikkirurgi på bryst og rekonstruksjoner etter hudkreft i hode og hals området, kroppsformende kirurgi etter vekttap, samt generelle plastikkirurgiske rekonstruksjoner. Han har doktorgrad fra NTNU, og deltar regelmessig på internasjonale kongresser. Dr. Vigen har en bred og allsidig praksis som plastikkirurg, og utfører årlig store antall brystoperasjoner, hudinngrep, rekonstruksjoner, øyelokkplastikker, fettsuging, fettransplantasjon, bukplastikker, og annen kroppsformende kirurgi.