Leger

Christian Lyckandes Klinisk Ernæringsfysiolog

Christian Lyckander

Klinisk ernæringsfysiolog

Christian er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitet i Oslo, med tilleggs utdanning innen psykologi. Hans erfaringsbakgrunn er oppfølging av pasienter etter gastrokirurgi. Han har fulgt pasienter ved Rikshospitalet, Radiumshospitalet i tillegg til Ullevål sykehus. Christian har også holdt en rekke kurs og foredrag innen vektreduksjon og livsstilsendringer ved Aker sykehus. 

Lege Erik Edgren

Erik Edgren

Doktor i medisin, anestesilege

Erik er utdannet anestesilege ved Universitetssykehuset i Uppsala, der han ledet for nevro-anestesi i 6 år, og ledet anestesiavdeling i 3 år. Erik har forsket på hjerte-lungeredning, hvilket er temaet på hans doktoravhandling. Han har også arbeidet som anestesilege på Mary Imogene Bassett Hospital, Cooperstown, New York og var klinisk leder ved Al Jazeera og Sentralsykehuset i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater.

Marlene Fritsch Kielland - lege

Marlene Fritsch Kielland

Klinisk ernæringsfysiolog

Marlene er utdannet klinisk ernæringsfysiolog fra Universitet i Oslo. Marlene har fulgt opp pasienter etter overvektskirurgi siden 2018, samt foretatt pasient vurderinger før og etter operasjon. Marlene har holdt en rekke kurs og foredrag om livsstilsendringer etter overvektskirurgi.

Silje Stensholt Holte

Silje Stensholt Holte

Spesialist i generell kirurgi og gynekologi

Silje er medisinutdannet ved universitetet i Kraków, og har tidligere jobbet med transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet. Hun har sin spesialistutdanning i kirurgi og gynekologi ved Sykehuset Telemark og Oslo Universitetssykehus, og jobber nå på gastrokirurgisk avdeling på Sykehuset Telemark. Silje har jobbet på IbsenSykehusene siden 2012.

Søren Bjørn Laursen

Søren Bjørn Laursen

Anestesilege

Søren Bjørn er utdannet anestesilege fra Rikshospitalet i København. Han har hatt flere overlegestillinger, men er nå praktiserende anestesiolog med barn som primærfelt. Søren Bjørn har bred erfaring med barneanestesi og ambulant anestesi.

Trygve Bilberg

Trygve Bilberg

Anestesilege

Trygve er anestesilege og leder av kvalitetsutvalget ved IbsenSykehusene. Trygve er overlege i anestesiologi og har vært sentral i kvalitetsarbeider i ved ST/Notodden sykehus hvor han også har vært fagdirektør. Han har ansvar for vårt kvalitetsystem TQM, samt kontinuerlig oppfølging av brukerundersøkelser.